ศูนย์หัตถกรรมปั้นหม้อบ้านโค้งสวรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู อีกหนึ่งสถานที่เที่ยวที่มีเอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น

เต็มไปด้วยเครื่องปั้นดินเผามากมายทั้งเล็กและใหญ่ หลากหลายลวดลายและสีสัน

เหมาะมาเที่ยวช้อปปิ้ง ติดไม้ติดมือกลับไปเป็นที่ระลึก

 

ศูนย์หัตถกรรมปั้นหม้อบ้านโค้งสวรรค์

เครดิตภาพ : woodychannel.com

ศูนย์หัตถกรรมปั้นหม้อบ้านโค้งสวรรค์

เครดิตภาพ : touronthai.com

 

ศูนย์หัตถกรรมปั้นหม้อบ้านโค้งสวรรค์ ตั้งอยู่ที่บ้านโค้งสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

เป็นหมู่บ้านที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผา ด้วยกรรมวิธีดั้งเดิมซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนกับเครื่องปั้นดินเผาที่อื่น

ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ กระบวนการ และกรรมวิธีการผลิต โดยให้ความสำคัญทุกกระบวนการ

ด้วยการพิถีพิถันเพื่อให้ได้เครื่องปั้นดินเผาที่มีเอกลักษณ์และคุณภาพ

 

ศูนย์หัตถกรรมปั้นหม้อบ้านโค้งสวรรค์

เครดิตภาพ : touronthai.com

ศูนย์หัตถกรรมปั้นหม้อบ้านโค้งสวรรค์

เครดิตภาพ : touronthai.com

ศูนย์หัตถกรรมปั้นหม้อบ้านโค้งสวรรค์

เครดิตภาพ : touronthai.com

 

นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชม และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาได้ริมทางและในบริเวณหมู่บ้าน

ไม่ว่าจะเป็นกระถางต้นไม้หลายขนาด หรือของตกแต่งสวน จำพวกรูปปั้น ตุ๊กตาดินเผา เป็นต้น

 

เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น.

 

การเดินทาง  ศูนย์หัตถกรรมปั้นหม้อบ้านโค้งสวรรค์อยู่ห่างจากตัวเมืองหนองบัวลำภู

ให้ใช้เส้นทางไปตามทางหลวงหมายเลข 210 ไปทางจังหวัดอุดรธานีประมาณ 17 กิโลเมตร