Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน จังหวัดอุดรธานี แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ถือเป็นศูนย์รวมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานี หนึ่งสถานที่ ถ้ามีโอกาสต้องแวะมาเยี่ยมชม เพราะนอกจากความสวยงามแล้ว

ยังได้ความรู้ และความเข้าใจกลับไปมากขึ้นด้วย

 

ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน

เครดิตภาพ : e-toyotaclub.net

ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน

เครดิตภาพ : e-toyotaclub.net

 

ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน ก่อตั้งขึ้น เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมศิลปะ วัฒนธรรมและหลักปรัชญาของชาวไทยเชื้อสายจีน

ในจังหวัดอุดรธานี โดยทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยมีร้อยเอกหญิง ดร.พระเจ้า หลานเธอ

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเสด็จเป็นองค์ประธาน

 

ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน

เครดิตภาพ : e-toyotaclub.net

 

ภายในออกแบบให้เป็นกลุ่มอาคาร ประกอบด้วย อาคารเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

สถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนพระองค์ และพระราชกรณียกิจในขณะที่ทรงดำรงตำแหน่งอัยการศาลจังหวัดอุดรธานี

 

ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน

เครดิตภาพ : e-toyotaclub.net

ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน

เครดิตภาพ : e-toyotaclub.net

 

อาคารพิพิธภัณฑ์คุณธรรม บอกเล่าเรื่องราวของคนไทยเชื่อสายจีนในจังหวัดอุดรธานี

ชั้นใต้ดินยังจัดแสดงเรื่องราวชีวิตของขงจื๊อ ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และคำสอนออกมาในรูปแบบของภาพแกะสลักนูน

 

ส่วนบริเวณทางเดินเข้าไปในตัวอาคาร จะถูกตกแต่งไว้อย่างสวยงาม และมีคติธรรมเกี่ยวกับ 24 ยอดกตัญญู

ตามความเชื่อของชาวจีน โดยตกแต่งด้วยไม้มงคลของจีน ไม่ว่าจะเป็นต้นเครามังกร ต้นหลิว ต้นไผ่ดำ

ภายในค่อนข้างจะสงบ และร่มรื่น เหมาะแก่การมาพักผ่อน

 

ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน

เครดิตภาพ : e-toyotaclub.net

ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน

เครดิตภาพ : e-toyotaclub.net

ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน

เครดิตภาพ : e-toyotaclub.net

 

บริเวณสวนแห่งนี้ยังมีบ่อปลาคาร์ฟจักรพรรดิ และแหล่งการเรียนรู้อีกหลายอาคาร

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะนิยมใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ พาลูกหลานมาเที่ยวชมความงดงามของอาคารแบบจีน

จนถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งค์บ่อยครั้ง

 

เปิดทุกวัน เวลา 09.30 – 19.00 น. ไม่เสียค่าเข้าชม

 

โทร. 0 4224 2333, 0 4224 2444 และ08 2707 0666

 

Facebook : puya.udonthani

 

เว็บไซต์ : www.puyafoundation.com

 

การเดินทาง พิกัด : 17.398913, 102.807184 ด้วยรถยนต์ จากเมืองอุดรธานี ใช้เส้นทาง UD Town

ผ่านโรงพยาบาลเอกอุดร ขับมาบนถนนโพศรี จะผ่านยูดีทาวน์ด้านซ้ายมือ จากนั้นขับตรงไป 200 เมตร

ก็จะเจอศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน ทางด้านขวามือ

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •