Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

วนอุทยานวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ที่ทเี่ยวอินเทรนด์ สถานที่เที่ยวน่าสนใจอีกแห่ง ที่มีความงดงามตามธรรมชาติ

อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลหนองกุ้งทับม้า ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบะยาว-ป่าหัวนาคำ-ป่าหนองกุ้งทับม้า-ป่านายูง

และป่าหนองหญ้าไซ วนอุทยานฯ บนเนื้อที่ 18,750 ไร่

 

วนอุทยานวังสามหมอ

เครดิตภาพ : http://udonthani.dnp.go.th

วนอุทยานวังสามหมอ

เครดิตภาพ : http://udonthani.dnp.go.th

 

พื้นที่ภายในวนอุทยานฯ มีลักษณะเป็นที่ราบ โดยทั่วไปเป็นป่าแดง หรือ ป่าเต็งรัง มีพันธุ์ไม้ขนาดเล็กและขนาดกลาง

ขึ้นหนาแน่น ได้แก่ ไม้ยาง ไม้ตะเคียนทอง และมีสัตว์ป่าที่พบเห็นได้ ได้แก่ บ่าง อีเห็น ชะมด นกเปล้า เป็นต้น

 

วนอุทยานวังสามหมอ

เครดิตภาพ : นภาพงษ์ ภักดีราช

 

วนอุทยานวังสามหมอ  มีจุดเด่นน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น วังใหญ่ เป็นวังน้ำขนาดใหญ่ ที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี

ทำให้มีบรรยากาศเย็นสบาย เหมาะแก่การมาพักผ่อน ซึ่งสามารถลงเล่นน้ำ ล่องแก่ง หรือพายเรือเล่นได้

 

จากวังใหญ่ สามารถเดินตามทางริมห้วยลำพันชาติ ไปตามทางเลียบลำน้ำ ประมาณ 800 เมตร จะพบกับ แก่งมนน้อย

มีลักษณะเป็นเกาะแก่ง ที่มีโขดหินเกิดจากการกัดเซาะของน้ำ จนเกิดเป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม

 

วนอุทยานวังสามหมอ

เครดิตภาพ : myfriend452.wordpress.com

วนอุทยานวังสามหมอ

เครดิตภาพ : myfriend452.wordpress.com

 

เดินต่อไปอีกประมาณ 100 เมตร จะเจอกับแก่งหินฮอม เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ต่างระดับ ช่วงฤดูฝนจะมีน้ำมาก

ทำให้เกิดเสียงดังก้องไปไกล นอกจากนี้ยังมีเกาะแก่งหิน และวังน้ำอีกหลายแห่ง อาทิ แก่งขาน วังแก่งขาม วังหมากลำ

 

เปิดทุกวัน เวลา 08.30 – 17.00 น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โทร. 0 2561 4292-3 ต่อ 719

 

การเดินทาง  จากอำเภอเมือง ใช้เส้นทางกุมภวาปี-ศรีธาตุ-วังสามหมอ (ทางหลวงหมายเลข 2023)

เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 227 จนถึงบริเวณตำบลหนองกุงทับม้า มีทางแยกไปวนอุทยานฯ 9 กิโลเมตร

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •