Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จังหวัดสมุทรปราการ แวะเที่ยวเมืองปากน้ำ ต้องมาเจอกับช้างสามเศียรขนาดใหญ่

สถานที่เก็บรักษาศิลปวัตถุ มรดกทางวัฒนธรรมให้ได้ศึกษา ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น

โดยเฉพาะศิลปะทางสถาปัตยกรรม

 

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ หรือพิพิธภัณฑ์ช้างสามเศียร ตั้งอยู่ที่ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมือง

สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจของคุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ผู้สร้างเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ

และปราสาทสัจธรรมจังหวัดชลบุรี เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาศิลปวัตถุ และมรดกทางวัฒนธรรมจากช่างฝีมือหลายแขนง

 

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

 

ไฮไลต์เด่นของพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณอยู่ตรงประติมากรรมลอยตัวช้างสามเศียรทำจากโลหะทองแดง

โดยใช้เทคนิคเคาะโลหะขึ้นรูปด้วยมือแห่งแรกในโลก ตัวช้างรวมอาคารมีความสูงทั้งสิ้น 43.60 เมตร

หรือสูงเท่ากับตึก 14 ชั้นเลยทีเดียว

 

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

 

ภายในตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ชั้นล่างสุดมีชื่อว่า ชั้นสุวรรณภูมิ

เป็นส่วนจัดแสดงความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ และจัดเก็บโบราณวัตถุจำนวนมาก

 

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

 

ชั้นที่อยู่กึ่งกลาง หรือชั้นโลก เป็นอาคารทรงโดม ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุ โดดเด่นด้วยศิลปะลวดลายปูนปั้น

ประดับด้วยเครื่องเบญจรงค์หลากสี เพดานเป็นกระจกสี ออกแบบเป็นแผนที่โบราณสไตล์ตะวันตก

มาจากแนวคิดเปรียบกับหลังคาโลก โดยมีศาสนาเป็นเครื่องค้ำจุน ตรงกลางประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิม

อายุกว่า 1,300 ปี ส่วนตรงเสาทั้ง 4 ต้น ทำจากแผ่นดีบุกดุนลายประดับอยู่บนเสา

เป็นเรื่องราวของศาสนาพุทธ คริสต์ ฮินดู และพุทธนิกายมหายาน

 

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

 

ชั้นบนสุดมีชื่อว่า ชั้นจักรวาล เป็นส่วนที่อยู่ภายในท้องช้าง ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปเก่าแก่

ในยุคสมัยต่างๆ บนเพดานมีภาพเขียนสีฝุ่นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับระบบสุริยจักรวาล

 

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

 

นอกจากนี้ด้านนอกพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณเป็นอุทยานพรรณไม้ในวรรณคดี และมีประติมากรรมลอยตัว

เรื่องรามเกียรติ์รอบอาคาร รวมไปถึงนิทรรศการจัดแสดงชีวประวัติของคุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ไว้อย่างละเอียด

 

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

 

ค่าธรรมเนียมเข้าชม ผู้ใหญ่คนละ 200 บาท เด็กคนละ 100 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่คนละ 400 บาท เด็กคนละ 200 บาท

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ โทร. 02 371 3135 – 6

 

เว็บไซต์ : www.facebook.com/ErawanMuseumSamutprakan และ www.ancientcitygroup.net/erawan/th/home

 

การเดินทาง ด้วยรถยนต์ ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท ผ่านแยกบางพลี ก่อนถึงแยกปากน้ำ จะพบพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

ทางซ้ายมือ หรือนั่งรถโดยสารประจำทางสาย 25, 102,142, 365, 507, 511 และ 536

 

เครดิตภาพ : thetrippacker

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •