Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี ชมร่องรอยอารยธรรมยุคหิน ศึกษาพัฒนาการสังคมมนุษย์

จากสมัยก่อนประวัติศาสตร์ต่อเนื่องสู่ยุคประวัติศาสตร์ สถานที่เรียนรู้วัฒนธรรมของมนุษย์โบราณที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง

ภายในอุทยานแห่งนี้เต็มไปด้วยร่องรอยโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และไฮไลต์ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชม

ด้วยความตื่นตาคือ หอนางอุสา ที่มีการดัดแปลงโขดหิน เป็นรูปเห็ดตั้งอยู่บนลาน

ถือเป็นเอกลักษณ์ของอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

 

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

 

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูพาน ครอบคลุมพื้นที่ 3,430 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขือน้ำ

อยู่ในพื้นที่บ้านติ้ว ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ปรากฏร่องรอยของกิจกรรมของมนุษย์

มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อราว 2,000 – 3,000 ปีมาแล้ว พบภาพเขียนสีมากกว่า 30 แห่ง

และยังพบการดัดแปลงโขดหินและเพิงผาธรรมชาติให้กลายเป็นศาสนสถานของผู้คนในวัฒนธรรมทวารวดี ลพบุรี

สืบต่อกันมาจนถึงวัฒนธรรมล้านช้าง ซึ่งร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางสังคม

ของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ทางกรมศิลปากรจึงได้ดำเนินการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนจำนวน 3,430 ไร่

ประกาศขึ้นทะเบียนเขตโบราณสถาน เมื่อปี พ.ศ.2524 จากนั้นจึงได้พัฒนากลายเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทในที่สุด

 

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

 

สิ่งที่น่าสนใจในอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

 

หอนางอุสา จุดที่นักท่องเที่ยวต้องมาชมให้ได้ เนื่องจากเป็นต้นกำเนิดตำนานนิทานพื้นบ้านเรื่อง นางอุสา-ท้าวบารส

หินที่ตั้งตระหง่านเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท มีลักษณะเป็นโขดหินลักษณะคล้ายรูปเห็ด

ตั้งอยู่บนลาน เกิดจากกัดกร่อนตามธรรมชาติ ซึ่งมีความเชื่อว่าในสมัยก่อนมีคนไปดัดแปลงโดยการก่อหินล้อม

เป็นห้องขนาดเล็กเอาไว้ที่เพิงหินด้านบน ตามตำนานพื้นบ้านกล่าวว่าใช้เป็นที่อยู่ของนางอุสา

 

พระพุทธบาทบัวบก ตั้งอยู่บริเวณทางแยกซ้ายมือก่อนถึงที่ทำการอุทยานฯ สร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ.2463-2477

คำว่า “บัวบก” เป็นชื่อของพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นตามป่า มีหัวและใบคล้ายใบบัว ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า ผักหนอก

บัวบกนี้คงจะมีอยู่มากในบริเวณที่พบรอยพระพุทธบาท จึงเรียกรอยพระพุทธบาทนี้ว่า “พระพุทธบาทบัวบก”

หรือคำว่าบัวบกอาจจะมาจากคำว่า บ่บก ซึ่งหมายถึง ไม่แห้งแล้ง รอยพระพุทธบาทมีลักษณะเป็นแอ่งลึก

ประมาณ 60 เซนติเมตร ลงไปในพื้นหินยาว 1.93 เมตร กว้าง 90 เซนติเมตร

 

เดิมมีการก่อมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทไว้ ต่อมาประมาณปี พ.ศ.2465 พระอาจารย์ศรีทัตย์ สุวรรณมาโจ

ได้รื้อมณฑปเก่าออกแล้วสร้างพระธาตุเจดีย์ขึ้นใหม่ และยังสร้างรอยพระพุทธบาทจำลองวางทับรอยพระพุทธบาทเดิมไว้

ภายในพระธาตุเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ตัวองค์เจดีย์เป็นทรงบัวเหลี่ยมคล้ายองค์พระธาตุพนม

มีงานนมัสการพระพุทธบาทบัวบกในวันขึ้น 13-15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี

 

พระพุทธบาทหลังเต่า ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระพุทธบาทบัวบก มีลักษณะเป็นรอยพระบาทสลักลึกลงไปในพื้นหิน

ลึกประมาณ 25 เซนติเมตร ใจกลางพระบาทสลักเป็นรูปดอกบัว กลีบแหลมนูนขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด

และเนื่องจากพระพุทธบาทแห่งนี้อยู่ใกล้กับเพิงหินธรรมชาติรูปร่างคล้ายเต่า จึงได้ชื่อว่า “พระพุทธบาทหลังเต่า”

 

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

 

ถ้ำและเพิงหินต่างๆ ตั้งกระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณอุทยานฯ นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้ในระยะทางไม่ไกลนัก

ได้แก่ ถ้ำลายมือ ถ้ำโนนสาวเอ้ ถ้ำคน ถ้ำวัวแดง ซึ่งถ้ำเหล่านี้สันนิษฐานว่าอาจเป็นที่พำนักของมนุษย์สมัยยุคหิน

และมนุษย์เหล่านั้นได้เขียนรูปต่างๆ ไว้บนผนังถ้ำ เช่น รูปคน รูปมือ รูปสัตว์ และรูปลายเรขาคณิต

นอกจากนั้นยังมีลานหินที่สวยงามคือ ลานหินโนนสาวเอ้ ธรรมชาติได้สร้างเพิงหินต่างๆ ไว้ ทำให้มนุษย์รุ่นหลังๆ

ได้จินตนาการผูกเป็นเรื่องตำนานพื้นบ้านคือ เรื่อง “นางอุสา-ท้าวบารส” เพิงหินที่สวยงามเหล่านี้ ได้แก่ คอกม้าท้าวบารส

หอนางอุสา บ่อน้ำนางอุสา นอกจากนั้นยังพบชิ้นส่วนหลักเสมา และหินทรายจำหลักพระพุทธรูป ศิลปะสมัยทวาราวดี

ที่เพิงหินวัดพ่อตาและเพิงหินวัดลูกเขย ช่วงปลายฝนต้นหนาวจะมีดอกไม้เล็กๆ ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชุ่มชื้นบริเวณลานหินเหล่านี้

 

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เปิดบริการเวลา 08.00-16.30 น.

 

อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท โทร. 0 4225 1350-2

 

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

 

การเดินทาง

 

อยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี 67 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 2 (อุดรธานี-หนองคาย) กิโลเมตรที่ 13

เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 2021 ไปทางอำเภอบ้านผือ ระยะทาง 42 กิโลเมตร เลี้ยวขวาประมาณ 500 เมตร

และตรงไปตามทางหลวงหมายเลข 2348 อีก 12 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ 2  กิโลเมตร

 

เครดิตภาพ : i-san.tourismthailand, loupiote และ youtube

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •