Shares
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี แหล่งอารยธรรมมรดกโลกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศไทย

ชมวัตถุโบราณล้ำค่า และพัฒนาการอารยธรรม 5,000 ปีของบ้านเชียงได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง

สัมผัสความเก่าแก่ที่ยังคงเหลือ พิพิธภัณฑสถานกลางแจ้งแห่งแรกของประเทศไทย จัดแสดงหลุมขุดค้นทางโบราณคดี

ที่สมบูรณ์แบบมากที่สุด วัดโพธิ์ศรีใน พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์

 

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

 

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกอันดับที่ 359 จากคณะกรรมการมรดกโลก

องค์การยูเนสโก (Unesco) เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ จัดแสดงอารยธรรมเก่าแก่

การดำรงชีวิตในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณคดี

อันดับที่ 4 ของประเทศไทย ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

 

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ตั้งอยู่ที่บ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 55 กิโลเมตร ภายในพื้นที่จุดแรกที่ควรไปเยี่ยมชมคือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง

เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประเภทแหล่งอนุสรณ์สถาน จัดตั้งขึ้นในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

อันเป็นแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียอาคเนย์

ภายในจัดแสดงหลักฐานที่ได้จากการสำรวจขุดค้นที่บ้านเชียง และแหล่งโบราณคดีใกล้เคียง

ประกอบด้วยภาชนะดินเผา เครื่องมือ เครื่องใช้ และโบราณวัตถุอื่นๆ อีกมากมาย ผู้เข้าชมจะได้รับรู้ถึงการดำรงชีวิต

ของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปี

 

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

 

[read more=”อ่านต่อ” less=”ซ่อนบทความ”]

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง แบ่งพื้นที่การจัดแสดงออกเป็น 2 ส่วน

 

ส่วนที่ 1 ตั้งอยู่ทางด้านขวาของทางเข้า ในเขตวัดโพธิ์ศรีใน เป็นพิพิธภัณฑ์เปิดที่เป็นแหล่งโบราณคดีแห่งแรกในประเทศไทย

จัดทำเป็นนิทรรศการถาวร จัดแสดงจำลองขั้นตอนการขุดค้นทางโบราณคดีที่ยังคงลักษณะของศิลปวัตถุที่พบตามชั้นดิน

เพื่อให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาถึงการขุดค้นทางโบราณคดี และโบราณวัตถุ โดยส่วนใหญ่เป็นภาชนะดินเผา

ที่ฝังรวมกับศพที่เป็นโครงกระดูก

 

ส่วนที่ 2 ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของทางเข้า เป็นอาคารจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวและวัฒนธรรมของบ้านเชียง

ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช้ ที่แสดงถึงเทคโนโลยีในยุคนั้น รวมถึงวัตถุโบราณ

และนิทรรศการบ้านเชียงที่เคยไปจัดแสดง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในส่วนนี้ยังมีห้องนิทรรศการ ห้องบรรยาย

และการให้บริการด้านการศึกษาแก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง เปิดทุกวันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์)

 

อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 150 บาท

 

หลุมขุดค้นทางโบราณคดี วัดโพธิ์ศรีใน

 

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงหลุมขุดค้นทางโบราณคดี ตั้งอยู่ภายในวัดโพธิ์ศรีใน ห่างจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง

ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 500 เมตร เป็นสถานที่สำคัญที่ได้เก็บรักษาศิลปะเครื่องปั้นดินเผาของบ้านเชียง

เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมได้ และยังเป็นสถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ เสด็จมาทอดพระเนตรการทำงานของนักโบราณคดี ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2515

โดยกรมศิลปากรได้ดำเนินการปรับปรุงหลุมขุดค้นที่วัดโพธิ์ศรีใน และเก็บรักษาหลักฐานทางโบราณคดี

ไว้ในสภาพดั้งเดิม จัดแสดงในรูปแบบของพิพิธภัณฑสถานกลางแจ้งแห่งแรกของประเทศไทย

 

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

 

หลุมขุดค้นทางโบราณคดี วัดโพธิ์ศรีใน เป็นหลุมขุดค้นที่จัดอยู่สมัยปลายของวัฒนธรรมบ้านเชียง

มีอายุระหว่าง 2,300-1,800 ปีมาแล้ว สมัยนี้ภาชนะดินเผาจะเขียนลายพื้นสีแดงบนลายสีนวล

เขียนลายสีแดงบนพื้นสีแดง และฉาบด้วยน้ำดินสีแดงแล้วขัดมัน ส่วนด้านโลหะกรรม

ยุคนี้รู้จักการนำเหล็กมาใช้ได้แล้ว ส่วนสำริดถึงแม้จะพบทำเป็นเครื่องใช้น้อยลง

แต่ยังคงทำเป็นเครื่องประดับที่พัฒนาด้านความประณีต และสวยงามมากกว่าทุกสมัย

 

หลุมขุดค้นทางโบราณคดี วัดโพธิ์ศรีใน เปิดทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น.

 

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

 

หลังจากชมแหล่งโบราณคดีแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถซื้อหาของที่ระลึกบ้านเชียง บริเวณถนนสายหน้า

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง มีการจำหน่ายสินค้าที่ระลึกจากบ้านเชียงแทบทุกหลังคาเรือน

เนื่องจากพิพิธภัณฑ์มีพื้นที่กว้างติดถนนเป็นแนวยาว ชาวบ้านในพื้นที่จึงเปิดร้านจำหน่ายของที่ระลึกต่างๆ

จำหน่ายเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงที่มีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์รู้จักกันไปทั่วโลก

จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี และจำหน่ายของดีขึ้นชื่อของจังหวัดอุดรธานีอื่นๆ

เช่น ผ้าทอพื้นเมือง และสินค้าศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านต่างๆ

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง โทร. 0 4220 8340, 0 4223 5191

 

การเดินทาง โดยรถยนต์ จากตัวเมืองอุดรธานี ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 22 (สายอุดรธานี – สกลนคร)

เมื่อถึงปากทางเข้าบ้านปูลู บริเวณกิโลเมตรที่ 50 จะพบป้ายบอกทางไปพิพิธภัณฑ์ทางด้านซ้ายมือ

ให้เลี้ยวเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 2225 อีกประมาณ 6 กิโลเมตร

 

เครดิตภาพ : muange-san และ Pantip

 

[/read]

 


>> ไหว้พญานาค เสริมบารมี วัดป่าสว่างธรรม (วัดศิริพร) สถานศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองอุดรธานี


>> ศาลหลักเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เที่ยวอีสาน แวะขอพรท้าวเวสสุวรรณ


>> ป่าคำชะโนด จังหวัดอุดรธานี ทัวร์แดนพญานาค ขอพรปู่ศรีสุทโธ

 
 


Shares
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares