Shares
 • 59
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  59
  Shares

วัดป่าภูก้อน จังหวัดอุดรธานี พุทธสถานที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ได้ชื่อว่ามีพระวิหารที่สวยงามตระการตา

ติดอันดับวัดที่สวยที่สุดในประเทศไทยอยู่เสมอ นักท่องเที่ยวต่างเดินทางมาชมความสวยงามของวัดป่าภูก้อนแห่งนี้

เพื่อชื่นชมวิหารสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์แห่งสมัยรัตนโกสินทร์ ความงามที่ถูกบรรจงสร้างสรรค์ไว้อย่างวิจิตร

 

วัดป่าภูก้อน

 

วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง

จังหวัดอุดรธานี อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัดคือ อุดรธานี เลย และหนองคาย สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2530

โดยคุณปิยวรรณ และคุณโอฬาร วีรวรรณ ผู้มีความเลื่อมใสในปฏิปทาของพระป่า และได้ทำเรื่องขอใช้ที่ดิน

ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินายูงน้ำโสม เพื่อสร้างวัดในเนื้อที่ 15 ไร่ จากกรมป่าไม้

 

วัดป่าภูก้อน

 

วัดได้รับการออกแบบภูมิทัศน์ไว้อย่างงดงาม ทั้งพระวิหารประดิษฐานองค์พระพุทธรูปหินอ่อน ศาลาราย

และอาคารรอบลานเขา โดยพระวิหารมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์

มีประตูทางเข้าออกวิหาร 3 ด้าน ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา แฝงไปด้วยเรื่องราวคำสอนของพระพุทธเจ้า

รอบผนังภายในวิหารสวยงามด้วยภาพพุทธประวัติและภาพทศชาติ ด้วยศิลปะปูนปั้นนูนต่ำ

หล่อด้วยทองแดงจำนวน 22 ช่อง ซึ่งเป็นภาพของพระพุทธเจ้าในองค์ชาติต่างๆ 10 ชาติ เป็นการสื่อความหมาย

ถึงการสั่งสมบารมีด้วยความพากเพียร และความเสียสละของพระองค์ในทุกชาติ โดยด้านบนของทุกภาพ

แกะสลักบทสวดอิติปิโสช่องละท่อนด้วยสีเขียวเข้มบนหินอ่อนขาว ถือเป็นผนังพระวิหารที่มีเสน่ห์

และเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ภายในพระวิหารประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี

พระพุทธรูปปางปรินิพพาน ทำด้วยหินอ่อนขาวจากเมืองคาร์ราร่า ประเทศอิตาลี

ความยาว 20 เมตร มีลักษณะอ่อนช้อยงดงาม

 

วัดป่าภูก้อน

 

ภายในวัดยังมีสถานที่สำคัญคือ องค์พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์ สถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

เจดีย์สีเหลืองทองตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดเขา มีทางเดินขึ้นบันไดเพื่อขึ้นไปด้านบนขององค์พระเจดีย์

เมื่อขึ้นไปถึงด้านหน้าของเจดีย์ มีพระร่วงรุ่งโรจน์ศรีบูรพาประดิษฐานอยู่ และด้านในองค์พระเจดีย์ที่ชั้นบนยอด

บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ให้ประชาชนได้เคารพสักการะ

 

วัดป่าภูก้อน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทร. 0 2289 0253, 08 1866-9752, 09 0747 2228

 

เว็บไซต์ : www.watpaphukon.org

 

การเดินทาง พิกัด GPS วัดป่าภูก้อน 17.916559, 102.122273

 

จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงสระบุรี บริเวณกิโลเมตรที่ 107

แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านนครราชสีมา ขอนแก่น ถึงอุดรธานี

ออกทางหลวงเส้นจังหวัดหนองคาย ไปถึงหลักกิโลเมตรที่ 13 แยกซ้ายไปอำเภอบ้านผือ อำเภอนายูง

จนถึงบ้านนาคำใหญ่ จะมีทางเลี้ยวเข้าวัดป่าภูก้อน รวมระยะทาง 657 กิโลเมตร ใช้เวลาโดยประมาณ 10 ชั่วโมง

 

เครดิตภาพ : Tsood,pantip,twitter และวัดป่าภูก้อน

 


Shares
 • 59
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  59
  Shares