Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ ปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่และสภาพสมบูรณ์ที่สุดของจังหวัดศรีสะเกษ

จุดมุ่งหมายหนึ่งของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดศรีสะเกษ เพราะจะมาชมปราสาทหินวัดสระกำแพงใหญ่

อีกหนึ่งปราสาทหินถิ่นอีสานอันงดงามอันควรค่าแก่การเที่ยวชม

 

ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่

 

ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ หรือปราสาทศรีพฤทเธศวร เป็นแหล่งค้นพบวัตถุโบราณจำนวนมาก

ไม่ว่าจะเป็นทับหลังที่พบมากถึง 13 แผ่น พระพิมพ์ดินเผา เทวรูป และพระพุทธรูปโบราณ

โดยภาพจำหลักทับหลังปราสาทหินสระกำแพงใหญ่เป็นศิลปะเขมรแบบคลังต่อบาปวน

ที่เจริญรุ่งเรืองอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 ทับหลังที่พบที่ปราสาทหินสระกำแพงใหญ่ที่น่าสนใจ

ได้แก่ ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ทับหลังพระกฤษณะประลองกำลังกับม้า ทับหลังพระศิวะทรงโคนนทิ

ทับหลังคชลักษมี ทับหลังพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ และทับหลังหนุมานถวายแหวน

 

ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่

 

ปราสาทหินสระกำแพงใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณวัดสระกำแพงใหญ่ บ้านกำแพงใหญ่ ต.สระกำแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

อยู่ห่างจากตัว อ.อุทุมพรพิสัย 2 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด 26 กิโลเมตร เป็นศิลปะแบบบาปวน มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16

สันนิษฐานว่าปราสาทแห่งนี้เดิมเป็นเทวาลัยถวายแด่พระศิวะ แล้วต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 18 ได้มีการเปลี่ยนแปลง

เป็นวัดในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน ปัจจุบันปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานของชาติ

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478

 

ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่

 

ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ เป็นปราสาทขอมโบราณขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นปรางค์ 3 องค์ ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน

เรียงตัวในแนวทิศเหนือใต้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ปรางค์ประธานซึ่งอยู่ตรงกลางก่อด้วยหินทรายแซมด้วยอิฐ

ในบางส่วน มีทับหลังจำหลักภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณบนแท่นเหนือหน้ากาล ส่วนปรางค์อีก 2 องค์ที่ขนาบข้าง

เป็นปรางค์อิฐ มีส่วนประกอบตกแต่งที่เป็นหินทราย เช่น กรอบเสาประตู นอกจากนี้ยังมีปรางค์อิฐอีกองค์หนึ่ง

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกค่อนไปทางทิศใต้ภายในระเบียงคต

 

ด้านหน้าปรางค์ประธานมีวิหารก่ออิฐ 2 หลัง ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลง หันหน้าไปทางทิศตะวันตก วิหารที่อยู่ทางด้านทิศเหนือ

มีทับหลังสลักภาพพระนารายณ์บรรทมสินธุ์อยู่เหนือพระยาอนันตนาคราชท่ามกลางเกษียรสมุทร

ส่วนวิหารที่อยู่ทางด้านทิศใต้มีทับหลังสลักรูปพระอิศวรกับพระอุมาประทับนั่งเหนือโคนนทิ

วิหารทั้งสองนี้ใช้เป็นที่เก็บคัมภีร์ทางศาสนา ซึ่งเปรียบได้กับ “หอไตร” ของศาสนาพุทธ

 

อาคารศาสนสถานทั้งหมดนี้ถูกล้อมรอบด้วยระเบียงคตรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีโคปุระ หรือซุ้มประตูขนาดใหญ่ทั้ง 4 ด้าน

ส่วนสระน้ำ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของศาสนสถานประเภทปราสาทหินนั้นอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันออก

ประมาณ 500 เมตร แต่ปัจจุบันไม่เหลือสภาพแล้ว

 

สอบถามรายละเอียด โทร. 045 691 519

 

ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่

 

การเดินทาง ตั้งอยู่ที่บ้านกำแพงใหญ่ ต.สระกำแพงใหญ่ ริมทางหลวงหมายเลข 226 ห่างจากจังหวัด 26 กิโลเมตร

ห่างจากตัวอำเภอ 2 กิโลเมตร

 

เครดิตภาพ : Freedom4yous-Trave และ สถ. ชวนเที่ยว

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •