Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

พระธาตุเรืองรอง จังหวัดศรีสะเกษ ชมความงามวิจิตรของพระธาตุเรืองรอง ที่ผสมผสานความงดงามของศิลปะ

ไว้ถึง 4 ชนเผ่า มีความแปลกตาและน่าสนใจ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสวิถีชีวิตของชนเผ่า

ผ่านนิทรรศการนิทานพื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านสี่เผ่าไทย

 

พระธาตุเรืองรอง

 

พระธาตุเรืองรอง อยู่ภายในวัดบ้านสร้างเรือง ในท้องที่บ้านสร้างเรือง ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ 7.5 การสร้างพระธาตุเรืองรองเกิดขึ้นจากเจตนารมย์

ของหลวงปู่ธัมมา พิทักษา ซึ่งเป็นชาวบ้านสร้างเรือง เห็นว่าชาวพุทธในถิ่นอีสานใต้ส่วนมาก

มีฐานะค่อนข้างยากจน บางคนจะเดินทางไปนมัสการปูชนียสถาน เช่น พระธาตุดอยสุเทพที่เชียงใหม่

ก็ไกลออกไปนับพันกิโลเมตร คิดแล้วคิดอีกก็ไปไม่ได้ เนื่องจากทุนทรัพย์ไม่เพียงพอ ตายไปหลายชั่วคนแล้วก็ไม่มีโอกาส

ฉะนั้นท่านจึงได้ตัดสินใจสร้างพระธาตุเรืองรอง เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

สำหรับชาวพุทธในถิ่นอีสานใต้ได้มาสักการะบูชาแทนการเดินทางไปยังจังหวัดที่ห่างไกล

 

พระธาตุเรืองรอง

 

พระธาตุเรืองรอง เป็นอาคารที่มีการผสมผสานศิลปะอีสานใต้ 4 เผ่า ได้แก่ ลาว ส่วย เขมร และเยอ

ซึ่งเป็นชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในถิ่นนี้ร่วมกันมาแต่อดีต มีความสูงทั้งสิ้น 49 เมตร แบ่งออกเป็น 6 ชั้น

 

ชั้นที่ 1 จัดแสดงนิทรรศการนิทานพื้นบ้าน ความเป็นมาต่างๆ และฮีต 12 คลอง 14

 

ชั้นที่ 2 จัดแสดงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านสี่เผ่าไทย คือ ส่วย เขมร ลาว เยอ

 

ชั้นที่ 3 จัดแสดงวัตถุโบราณ เครื่องมือทำมาหากินของชาวบ้านในอดีต

 

ชั้นที่ 4 เป็นจุดพักผ่อน

 

ชั้นที่ 5 เป็นที่ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ

 

ชั้นที่ 6 ประดิษฐานพระบรมเกศาธาตุ (เส้นผม) ของพระอรหันต์ และยังเป็นจุดที่สามารถชมทิวทัศน์ได้อีกด้วย

 

พระธาตุเรืองรอง

 

นอกจากนี้บริเวณโดยรอบพระธาตุยังมีการตกแต่งพื้นที่โดยการสร้างแบบจำลองปูนปั้นปริศนาธรรม และแบบจำลอง

ปูนปั้นประเพณี พิธีกรรมที่สำคัญของภาคอีสาน รวมทั้งมีการจัดสถานที่สำหรับการร่วมทำบุญ โดยการบริจาค

บูชาวัตถุมงคล และจำหน่ายของที่ระลึก ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะนำมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาพระธาตุเรืองรองต่อไป

 

สอบถามรายละเอียด โทร. 085200 4988

 

พระธาตุเรืองรอง

 

การเดินทาง พระธาตุเรืองรองห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 62 กิโลเมตร

ไปตามทางหลวงสาย 226 (อุบล – ศรีสะเกษ) และห่างจากตัวเมืองศรีสะเกษ

ไปตามทางหลวงหมายเลข 2373 (ศรีสะเกษ – อ.ราษีไศล) ประมาณ 7.5 กิโลเมตร

 

เครดิตภาพ : isantemple, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ tour sisaket – krungshing

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •