Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ที่สวยงามมีชื่อเสียงไปทั่วโลก หนึ่งในผืนป่ามรดกโลกที่คนไทยภาคภูมิใจ ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่า

ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางธรรมชาติ และเป็นผืนป่าอนุรักษ์ต่อเนื่องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

นักท่องเที่ยวนิยมเข้าไปเดินป่าชมธรรมชาติ ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และพักค้างแรมกางเต็นท์ในจุดพักแรม

ที่ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ ได้จัดเตรียมไว้

 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง

 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อำเภอ 3 จังหวัดคือ อำเภอบ้านไร่

อำเภอลานสัก อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี อำเภอสังขละบุรี อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

และอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีพื้นที่ 3,609,375 ไร่ หรือ 5,775 ตารางกิโลเมตร โดยมีการรวมพื้นที่

ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเข้ามาด้วย ทำให้เป็นผืนป่าอนุรักษ์ต่อเนื่องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง

 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเริ่มเป็นที่รู้จักเพราะได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO)

ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกของยูเนสโก ระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม พ.ศ.2534 ณ เมืองคาร์เทจ ประเทศตูนีเซีย

ห้วยขาแข้งได้เป็นมรดกโลกเพราะสภาพป่าของที่นี่มีความหลากหลายทางธรรมชาติ ประกอบด้วยป่าถึง 5 ใน 7 ชนิด

ที่พบในเขตร้อนชื้น ได้แก่ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ทุ่งหญ้า ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ก่อให้เกิดความหลากหลายของพันธุ์พืช

และพันธุ์สัตว์ต่างๆ บางชนิดเป็นสัตว์ที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์ เช่น ควายป่า เลียงผา เสือดาว หมาใน ไก่ป่า นกยูงไทย

และยังมีแมลงป่าพันธุ์ต่างๆ อีกมากมาย

 

ปกติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวที่เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ทั่วไป เพราะจัดเป็นเขตอนุรักษ์

และมีความอ่อนไหวสูง ฉะนั้นการมีคนจำนวนมากเข้าไปอาจก่อให้เกิดปัญหาความไม่สมดุลของระบบนิเวศได้

แต่อย่างไรก็ดีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งได้กลายเป็นมรดกโลกและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

ได้เปิดจุดผ่อนปรนทั้งหมด 3 จุด ให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปท่องเที่ยวพร้อมกับศึกษาธรรมชาติได้แบบไม่ค้างคืน

โดยการเข้าไปในเขตฯ ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด จุดผ่อนปรนทั้ง 3 จุด ได้แก่

 

1. บริเวณสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

 

2. บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าไซเบอร์

 

3. บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยแม่ดี

 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง

 

สถานที่น่าสนใจในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง ได้แก่

 

อนุสรณ์สถานสืบ นาคะเสถียร จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และระลึกถึงการเสียสละชีวิตของสืบ นาคะเสถียร

อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และสานต่อความคิด เจตนารมณ์อันแน่วแน่

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า จัดสร้างขึ้นในบริเวณเดียวกันกับสถานที่ที่สืบ นาคะเสถียร ใช้ดำรงชีวิตและทำงาน

โดยมีอนุสาวรีย์สืบ นาคะเสถียร การออกแบบอนุสาวรีย์สะท้อนถึงความเป็นนักวิชาการด้านสัตว์ป่าของสืบ นาคะเสถียร

ที่ชอบจดบันทึก วาดภาพ ถ่ายรูป แบกเป้เดินป่า

 

บ้านพักสืบ นาคะเสถียร บ้านพักที่เป็นทั้งที่พักอาศัยและที่ทำงานเมื่อครั้งที่สืบ นาคะเสถียร

ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งยังคงรักษาสภาพเดิม จัดแสดงของใช้ส่วนตัว

และอุปกรณ์ในการทำงานเหมือนเมื่อครั้งที่สืบ นาคะเสถียร ยังมีชีวิตอยู่

 

ทางเดินศึกษาธรรมชาติเขาหินแดง เส้นทางเป็นที่ราบ ผ่านป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และมีพรรณไม้ในสังคมป่าดิบแล้ง

ขึ้นผสมอยู่หลายชนิด สามารถพบเห็นร่องรอยของสัตว์ผู้ล่า เช่น เสือโคร่ง เสือดาว และสัตว์กินพืช

เช่น เก้ง กวาง ช้างหมูป่า รวมทั้งนกนานาชนิด

 

ทางเดินศึกษาธรรมชาติ จุดชมวิวเขาภักดี เส้นทางส่วนใหญ่ผ่านป่าเต็งรัง เดินไต่ระดับตั้งแต่พื้นราบลัดเลาะไปตามสันเขา

ซึ่งมีความลาดชันไม่มาก จนถึงยอดเขาที่ความสูง 330 เมตรจากระดับน้ำทะเล ระหว่างทางจะพบร่องรอยสัตว์ป่า ด่านสัตว์ป่า

พรรณไม้ป่า และนกนานาชนิด มีจุดพักชมทิวทัศน์ได้เป็นบริเวณกว้างในหลายจุด

 

ทางเดินศึกษาธรรมชาติ บ้านของเสือ เส้นทางเป็นทางราบผ่านป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ

เป็นเส้นทางที่มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับเสือโคร่ง สัตว์ผู้ล่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ โดยแสดงวิธีการศึกษาวิจัยนิเวศวิทยา

และการติดตามประชากรเสือโคร่ง ในเส้นทางสามารถพบเห็นรอยตีนทั้งเสือโคร่งและเสือดาว

 

หน่วยพิทักษ์ป่าไซเบอร์ อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี การเดินทางไปศึกษาธรรมชาติ สามารถไปได้ทั้งแบบไป – กลับ

และแบบพักค้างแรม โดยบริเวณลานกางเต็นท์สามารถรองรับผู้เข้ามาพักค้างได้ไม่เกิน 50 คนต่อวัน

 

หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยแม่ดี อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี การเดินทางไปศึกษาธรรมชาติ ควรเป็นลักษณะการพักค้างแรม

เนื่องจากเส้นทางเข้าหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยแม่ดี มีระยะทางค่อนข้างไกลและลำบาก โดยบริเวณลานกางเต็นท์

สามารถรองรับผู้เข้ามาพักค้างได้ไม่เกิน 50 คนต่อวัน

 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง

 

ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก เนื่องจากไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวทั่วไป ดังนั้นการเดินทางไปศึกษาธรรมชาติ

ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จึงต้องติดต่อขออนุญาตเสียก่อน สำหรับคนที่ต้องการเข้าไปศึกษาอย่างจริงจัง

สามารถยื่นเรื่องได้ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ตู้ ปณ. 4 อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 61160

โดยต้องติดต่อยื่นรายละเอียดล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน สำหรับสถานที่พักแรมนั้น บริเวณที่ทำการเขตฯ

มีบ้านพักรองรับได้ 10-30 คน จำนวน 3 หลัง รวมทั้งอาคารฝึกอบรมรองรับได้ 840 คน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โทร. 08 5725 8433

 

การเดินทาง

 

เข้าทางที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 102 กิโลเมตร

ใช้ทางหลวงหมายเลข 333 สายอุทัยธานี-หนองฉาง จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 3438 สายหนองฉาง-ลานสัก

ถึงหลักกิโลเมตรที่ 53-54 เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 15 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการเขตด่านตรวจเขาหินแดง

ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยทับเสลา จากที่ทำการเขตฯ สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ต่อไปยังหน่วยพิทักษ์ป่ากะปุกกะเปียง

ระยะทาง 14 กิโลเมตร และสถานีวิจัยเขานางรำ ระยะทาง 17 กิโลเมตร

 

เข้าทางหน่วยพิทักษ์ป่าเขาบันได อยู่ทางทิศใต้ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ห่างจากตัวจังหวัดอุทัยธานี

ประมาณ 137 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 333 สายอุทัยธานี-หนองฉาง แล้วเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 3282

สายหนองฉาง-บ้านไร่ ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนลูกรังผ่านบ้านใหม่คลองอังวะ

อีกประมาณ 30 กิโลเมตรถึงด่านตรวจคลองระยาง ไปยังหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยแม่ดี และหน่วยพิทักษ์ป่าเขาบันได

สามารถเดินป่าขึ้นล่องได้ทั้งด้านเหนือและใต้ของลำห้วยขาแข้ง

 

เครดิตภาพ : dodeden และ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •