Shares
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

วัดเขาอังคาร จังหวัดบุรีรัมย์ มีการสร้างเลียนแบบสถาปัตยกรรมสมัยต่างๆ หลายรูปแบบ สร้างความน่าสนใจให้กับวัด

โดดเด่นที่สุดด้วย โบสถ์สามยอด ที่งดงามแปลกตา และยิ่งแปลกแตกต่างมากขึ้นด้วยภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง

และเรื่องราวพุทธชาดกเป็นภาษาอังกฤษ และยังเป็นสถานที่ประดิษฐานพระอังคารธาตุ

อันเป็นที่เคารพสักการะของประชาชน

 

วัดเขาอังคาร วัดเขาอังคาร

 

วัดเขาอังคาร ตั้งอยู่บนยอดเขาอังคาร สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 320 เมตร อยู่ห่างจากหมู่บ้านเจริญสุข

ประมาณ 3 กิโลเมตร ในตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในวัดพบโบราณวัตถุศิลปะขอม

ร่องรอยโบราณสถานสมัยขอม พบรอยพระพุทธบาทจำลอง สันนิษฐานว่าโบราณวัตถุเหล่านี้

น่าจะสร้างในยุคเดียวกับปราสาทหินพนมรุ้ง หรือมากกว่า 2,000 ปี ในยุคที่ขอมเรืองอำนาจ

ปัจจุบันเป็นวัดที่มีความสวยงามใหญ่โตอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์

 

เขาอังคารเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว บริเวณที่ตั้งวัดเป็นปากปล่องภูเขาไฟ สันนิษฐานว่าบริเวณนี้น่าจะเคยเป็นที่ตั้ง

โบราณสถานสมัยทวารวดี เพราะพบเสมาหินแกะสลักศิลปะทวารวดีเป็นจำนวนมาก เขาอังคารมองจากที่สูง

เป็นรูปคล้ายพญาครุฑกำลังกระพือปีกหรือคว่ำหน้า โดยหันหัวไปทางใต้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านถาวร

ส่วนลำตัวต้นปีกซ้ายเป็นสถานที่ประดิษฐานโบราณวัตถุ พระอังคารธาตุของพระพุทธเจ้า

ปีกซ้ายเนินเขายื่นไปทางทิศตะวันออก เป็นหมู่บ้านเจริญสุข ส่วนหางไปทางทิศเหนือคือ บ้านสวายสอ

อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เขาอังคารครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 90 ตารางกิโลเมตร

 

วัดเขาอังคาร

 

สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดของวัดเขาอังคารคือ โบสถ์ 3 ยอด แตกต่างจากโบสถ์วัดทั่วไป โบสถ์ทรงแปลก ไม่มีช่อฟ้า

ใบระกา หางหงส์ มีการออกแบบโดยนำศิลปะและสถาปัตยกรรมยุคสมัยต่างๆ มาผสมผสาน จนได้รูปลักษณ์อุโบสถ

คล้ายปรางค์สามยอด มียอดเจดีย์แต่ละองค์ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมลดหลั่นกันไป กึ่งกลางของฐานแต่ละชั้นทำเป็นชั้น

ทำเป็นซุ้มเรือนแก้วประดับอย่างสวยงาม ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวพุทธชาดกเป็นภาษาอังกฤษ

 

นอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ อาทิ ใบเสมาพันปี พระพิฆเนศงาเดียว พระพุทธ 109 องค์ พระตำหนักศักดิ์สิทธิ์

และเทวรูปเจ้าเมืองขอม พระอังคารธาตุ รอยพระพุทธบาทจำลอง ใบเสมาศิลาแลง 8 คู่ 8 ทิศ แผ่นเสมาศิลาแลงแกง

สลักเป็นรูปต่างๆ รูปเสมาธรรมจักรอันเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา สร้างเมื่อสมัยใดไม่มีใครทราบ

แต่มีความเก่าแก่มาก สันนิษฐานว่าสร้างก่อนปราสาทเขาพนมรุ้ง

 

วัดเขาอังคาร

 

สอบถามเพิ่มเติม ททท.สำนักงานสุรินทร์ (สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ) โทร. 0 4451 8152

 

การเดินทาง วัดเขาพระอังคาร ตั้งอยู่บนเขาพระอังคาร บ้านสายบัว ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ใช้ทางหลวงหมายเลข 24  ตรงไปจนถึงสามแยกไฟแดงโรงเรียนบ้านตะโก แล้วเลี้ยวขวาไปตามทางหมายเลข 2117

ผ่านบ้านดอนหนองแหน ตรงไปบ้านโคกหัวเสือ จะพบป้อมยามสามแยกโคกกรวด (ตู้ยามราษฎรร่วมใจ)

ให้เลี้ยวขวา แล้วตรงไปถึงหมู่บ้านเจริญสุข แล้วเลี้ยวซ้ายผ่านถนนเจริญสุขรวมมิตรเส้นกลางหมู่บ้านไป

ประมาณ  5  กิโลเมตรก็จะถึงเขาพระอังคาร

 

เครดิตภาพ : สบายดีบุรีรีมย์, pantip, Panoramio และ loggang.com bloggang

 


Shares
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share