Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

วนอุทยานเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนา ประวัติศาสตร์ และทางธรณีวิทยาอีกด้วย

เนื่องจากเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟที่ดับแล้ว นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานกู่เขากระโดง

ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง และยังมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่คู่เมืองบุรีรัมย์อันล้ำค่า

“พระสุภัทรบพิตร” ประดิษฐานอยู่บนยอดเขา

 

วนอุทยานเขากระโดง

 

วนอุทยานเขากระโดง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นปากปล่องภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว

รอบบริเวณปกคลุมด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าขนาดเล็ก โดยเฉพาะนกนานาชนิด

วนอุทยานเขากระโดง ชื่อเดิมชาวบ้านเรียกเขากระโดงว่า พนมกระดอง เป็นภาษาเขมร แปลว่า ภูเขากระดอง (เต่า)

เพราะมีรูปลักษณ์คล้ายกระดองเต่า ต่อมาจึงเรียกเพี้ยนเป็นกระโดง

 

วนอุทยานเขากระโดง

 

สิ่งที่น่าสนใจในวนอุทยานเขากระโดง

 

พระสุภัทรบพิตร เป็นพระพุทธรูปคู่เมือง ภายในเศียรบรรจุพระธาตุ ประดิษฐานอยู่บนเขากระโดง

เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐฉาบปูนขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง 12 เมตร ฐานยาว 14 เมตร หันหน้าไปทางทิศเหนือ

สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2512 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายสุรวุฒิ บุญญานุสาสน์ ในขณะนั้นร่วมกับพ่อค้าประชาชน

และผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในความคิดและโครงการต่างๆ ของหลวงพ่อบุญมา ปัญญาปโชโต อดีตเจ้าอาวาสวัดเขากระโดง

ได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นบริเวณยอดเขากระโดง เพื่อให้เป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชน จากจุดที่ตั้งขององค์พระ

สามารถมองเห็นทัศนียภาพของตัวเมืองบุรีรัมย์ได้

 

ปากปล่องภูเขาไฟเขากระโดง ปากปล่องภูเขาไฟเขากระโดง มีอายุประมาณ 3 แสนถึง 9 แสนปี

สูงจากระดับน้ำทะเล 265 เมตร ภูเขาไฟเขากระโดงเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทมาแล้วหลายพันปี

และเป็น 1 ใน 6 ลูกของภูเขาไฟในบุรีรัมย์ ทั้งยังเป็นภูเขาไฟที่มีสภาพปากปล่องสมบูรณ์

ซากปากปล่องเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก ยอดเนินเขาเป็นขอบปล่องด้านทิศใต้เรียกว่า เขาใหญ่

ส่วนยอดเนินเป็นขอบปล่องด้านทิศเหนือเรียกว่า เขาน้อย หรือเขากระโดง ส่วนบริเวณที่เป็นขอบปล่องปะทุ

คือ บริเวณที่เป็นหุบเขา ปัจจุบันมีสภาพเป็นสระน้ำ ถือเป็นซากภูเขาไฟที่ยังคงสภาพดี

และมีอายุน้อยที่สุดในประเทศไทย มีเส้นทางเดินชมรอบปล่อง และมีสะพานแขวนให้ยืนชมจากมุมสูงได้อย่างชัดเจน

 

สะพานพิสูจน์ศรัทธาสาธุชน (บันไดนาคราช) สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2512 เพื่อเป็นทางเดินขึ้นไป

สักการะบูชาพระสุภัทรบพิตร ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากระโดงจำนวน 297 ขั้น

 

อ่างเก็บน้ำเขากระโดง (อ่างเก็บน้ำวุฒิสวัสดิ์) อยู่ด้านเหนือของภูเขากระโดง บริเวณหน้าที่ทำการวนอุทยานเขากระโดง

เนื้อที่ประมาณ 40 ไร่ เป็นแหล่งอาศัยของเหล่านกน้ำประจำถิ่นและอพยพหนีหนาว รอบอ่างจะอุดมไปด้วยพันธุ์ไม้เต็งรัง

มีจุดนั่งชมวิวเหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ กางเต็นท์พักแรม และเดินป่าศึกษาธรรมชาติ

จากจุดนี้หากมองขึ้นไปบนยอดเขากระโดงจะมองเห็นองค์พระสุภัทรบพิตร

 

ปราสาทเขากระโดงและพระพุทธบาทจำลอง ตั้งอยู่บนปากปล่องภูเขาไฟกระโดง เป็นศาสนสถานสร้างขึ้นก่อนสมัยสุโขทัย

เดิมเป็นปรางค์หินทราย ก่อบนฐานศิลาแลงองค์เดียวโดดๆ ฐานสี่เหลี่ยมขนาด 4×4 เมตร มีช่องทางเข้า 4 ด้าน

ต่อมาหินพังหรือถูกรื้อลงมา มีผู้นำหินมาเรียงขึ้นมาใหม่ แต่ไม่ตรงตามรูปแบบเดิม

ในสมัยรัตนโกสินทร์ตระกูลสิงหเสนีย์ได้นำพระพุทธบาทจำลองมาประดิษฐานไว้ในองค์ปรางค์ แล้วสร้างมณฑปครอบทับ

 

วนอุทยานเขากระโดง

 

วนอุทยานเขากระโดงจะมีการจัดงานประเพณีขึ้นภูเขาไฟกระโดง หรืองานประเพณีขึ้นเขาเดือนห้า ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5

ในช่วงเดือนเมษายน ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงพื้นบ้าน 4 เผ่า การบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

การอัญเชิญผ้าอังสะพระสุภัทรบพิตรขึ้นภูเขาไฟกระโดง โดยขึ้นทางบันได้นาคราช 297 ขั้น ผ่านรอยพระพุทธบาทจำลอง

จนถึงองค์พระสุภัทรบพิตร บนยอดภูเขากระโดง

 

วนอุทยานเขากระโดง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม วนอุทยานเขากระโดง  โทร. 0 4463 7349

 

การเดินทาง

 

เส้นทางจากจังหวัดบุรีรัมย์ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219 (บุรีรัมย์-ประโคนชัย)

ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้าย เข้าวนอุทยานฯ

 

เส้นทางจากจังหวัดนครราชสีมา ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 (นครราชสีมา-สุรินทร์)

ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าวนอุทยานฯ

 

เส้นทางจากจังหวัดสุรินทร์ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ระยะทาง 50 กิโลเมตร

พบสี่แยกแล้วเลี้ยวซ้ายไปอำเภอประโคนชัย ประมาณ 1 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าวนอุทยานฯ

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •