Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ปราสาทเมืองต่ำ จังหวัดบุรีรัมย์ ปราสาทขอมที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามโดดเด่นน่าชมอีกแห่งหนึ่งของบุรีรัมย์

ถือเป็นประสาทหินที่มีความสวยงามและอลังการ แสดงถึงอารยธรรมขอมโบราณที่เคยรุ่งเรืองอยู่ในดินแดนแถบนี้

 

ปราสาทเมืองต่ำ

 

ปราสาทเมืองต่ำ ตั้งอยู่ที่บ้านโคกเมือง  ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย ประวัติความเป็นมาของปราสาทเมืองต่ำ

ยังไม่ทราบชัดเพราะไม่พบหลักฐานที่แน่นอนว่าสร้างขึ้นเมื่อใด หรือใครเป็นผู้สร้าง มีลักษณะของศิลปะขอมแบบบาปวน

ซึ่งมีอายุอยู่ในราว พ.ศ.1550-1625 และมีลักษณะของศิลปะขอมแบบคลัง ซึ่งมีอายุราว พ.ศ.1508-1555 ปะปนอยู่ด้วย

ภาพสลักส่วนใหญ่เป็นภาพเทพในศาสนาฮินดู จึงอาจกล่าวได้ว่าปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 15-17

เพื่อใช้เป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู

 

ปราสาทเมืองต่ำ

ปราสาทเมืองต่ำมีลักษณะเป็นกลุ่มปราสาทอิฐ 5 องค์ ตั้งอยู่บนศิลาแลงอันเดียวกัน เรียงเป็น 2 แถวตามแนวทิศเหนือใต้

แถวหน้า 3 องค์ องค์กลางที่เป็นปรางค์ประธานมีขนาดใหญ่กว่าปรางค์อื่น ส่วนแถวหลังมีปรางค์อิฐ 2 องค์

วางตำแหน่งให้อยู่ระหว่างช่องของปรางค์ 3 องค์ในแถวแรก ทำให้สามารถมองเห็นปรางค์ทั้ง 5 องค์ พร้อมกัน

โดยไม่มีองค์หนึ่งมาบดบัง ซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างจากปราสาทแห่งอื่นๆ ที่จะมีปรางค์องค์ใหญ่ตรงกลาง

และล้อมรอบด้วยปรางค์ขนาดเล็กกว่าทั้ง 4 มุม

 

ปรางค์ประธานปัจจุบันมีสภาพให้เห็นเฉพาะฐานเท่านั้น พบเพียงฐานเป็นศิลาแลง และหน้าบันซึ่งสลักจากหินทราย

เป็นภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ศิลปะปาปวน สันนิษฐานว่าตัวปราสาทเป็นปราสาทหินทราย

โดยมีผนังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมขนาด 7 x 7 เมตร โครงสร้าง โดยรวมนั้นมีลักษณะเหมือนกับปรางค์บริวารทั้ง 4 องค์

จะต่างกันก็เพียงแต่ปรางค์ประธานมีมุขหน้า ส่วนปรางค์บริวารไม่มี ปรางค์ประธานหันหน้าไปทางทิศตะวันออก

และเป็นด้านที่มีประตูเข้าสู่ภายในองค์ปรางค์เพียงด้านเดียว ส่วนที่เหลืออีก 3 ด้านคือ ทิศเหนือ ทิศใต้

และทิศตะวันตกนั้นทำเป็นรูปประตูหลอก

 

ปราสาทประกอบอีก 4 หลัง เป็นปราสาทอิฐ ปัจจุบันได้รับการบูรณะในสภาพสมบูรณ์ และมีหน้าบันด้านหน้าอยู่ครบ

โดยปราสาทแถวหลังองค์ทิศใต้มีหน้าบันเป็นภาพพระวรุณเทพประทับเหนือหงษ์ ปราสาทแถวหลังองค์ทิศเหนือ

เป็นภาพพระกฤษณะ (ร่างอวตารของพระวิษณุ) ยกภูเขาโควรรธนะ ปราสาทแถวหน้าองค์ทิศใต้เป็นภาพพระอินทร์

ปางมหาราชลีลาสนะ (นั่งชันเข่า) ประทับเหนือหน้ากาล ส่วนปราสาทแถวหน้าองค์ทิศเหนือ เป็นภาพพระศิวะคู่พระอุมา

ประทับบนโคนนทิในปางอุมามเหศวร

 

โดยรอบตัวประสาทมีสระน้ำระเบียงคดล้อมรอบ สระน้ำ 4 สระ ล้อมรอบระเบียงคดมีลักษณะเป็นรูปตัวแอล

ก่อสร้างด้วยศิลาแลงเป็นขั้นบันไดลงไปถึงก้นสระ ขอบสระด้านบนแกะสลักด้วยหินทรายเป็นลำตัวนาค

ที่มุมสระสลักเป็นนาค 5 เศียร ความโดดเด่นที่สำคัญอีกอย่างคือ นาคที่ขอบสระทั้ง 4 เป็นนาคแบบเศียรโลน

ไม่มีแผงรัศมี ซึ่งเป็นศิลปะแบบบาปวนอย่างแท้จริง นาคนั้นไม่มีหาง ซึ่งปรายสุดของนาคจะมีเศียรจรดหัวท้าย

 

ปราสาทเมืองต่ำ

 

ระเบียงคดและซุ้มประตูระเบียงคด เป็นแนวกำแพงชั้นในของโบราณสถาน ก่อสร้างด้วยหินทรายเชื่อมต่อกันโดยรอบ

ล้อมรอบ กลุ่มปราสาทอิฐ ภายในห้องกว้างประมาณ 2 เมตร พื้นปูด้วยศิลลาแลง ที่บริเวณกึ่งกลางของระเบียบคดทุกด้าน

ก่อสร้างเป็นซุ้มประตูในแนวเดียวกันกับซุ้มประตูของกำแพงแก้ว

 

ค่าเข้าชม ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 40 บาท

 

เปิดทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น.

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปราสาทหินเมืองต่ำ โทร. 09 8173 7369

 

ปราสาทเมืองต่ำ

 

การเดินทาง ใช้เส้นทางบุรีรัมย์-นางรอง-พนมรุ้ง เข้าไปปราสาทเมืองต่ำระยะทางแยกเข้าไปประมาณ 83 กิโลเมตร

หรือจะไปเส้นทางบุรีรัมย์-ประโคนชัย เข้าประสาทเมืองต่ำ ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร

อีกเส้นทางหนึ่งคือ สายประโคนชัย-บ้านกรวด ซึ่งเป็นเส้นแยก สายตะโก-พนมรุ้ง-ละหานทรายก็ได้

 

เครดิตภาพ : pantip และ My blog

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •