วัดถ้ำแสงเพชร จังหวัดอำนาจเจริญ สถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดีที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่ง

หลังจากได้ขุดค้นพบใบเสมาอายุนับพันปีในสมัยทวาราวดี แสดงให้เห็นถึงการตั้งวางใบเสมา

ในเขตอันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนสมัยโบราณ พร้อมทั้งไหว้พระเหล่าเทพนิมิตร พระพุทธรูปองค์ใหญ่คู่บ้านคู่เมือง

อายุหลายร้อยปี มีพุทธศิลป์อันงดงามอีกองค์หนึ่งในภาคอีสาน

 

วัดถ้ำแสงเพชร

 

วัดถ้ำแสงเพชร หรือวัดศาลาพันห้อง เป็นวัดที่มีบริเวณกว้างขวาง ประกอบด้วยวิหารอยู่บนยอดเขาสูง

ทางด้านทิศเหนือของวิหารมีถ้ำขนาดใหญ่ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสาขาที่ 5 ของวัดหนองป่าพง สายพระอาจารย์ชา สุภัทโท

โดยท่านได้เดินธุดงค์มายังบริเวณถ้ำแสงเพชร และใช้ถ้ำเป็นที่พำนักวิปัสสนา เมื่อปี พ.ศ.2511 ภายในวัดถ้ำแสงเพชร

มีอาณาบริเวณกว้างประมาณ 1,000 ไร่ บรรยากาศเงียบสงบเหมาะมาปฏิบัติธรรม ส่วนสาเหตุที่ได้ชื่อว่า วัดถ้ำแสงเพชร

เนื่องจากประกายของเกล็ดหิน ยามเมื่อต้องกับแสงตะวัน จะวาววับคล้ายกับแสงเพชร

 

วัดถ้ำแสงเพชร วัดถ้ำแสงเพชร วัดถ้ำแสงเพชร

 

ภายในวัดถ้ำแสงเพชร ประกอบด้วยวิหาร เจดีย์ และพระนอนที่ก่อสร้างอย่างสวยงาม ทางด้านทิศเหนือของวิหาร

มีถ้ำขนาดใหญ่ สถานประดิษฐาน พระเหล่าเทพนิมิตร พระพุทธรูปองค์ใหญ่ คู่บ้านคู่เมือง สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2263

กล่าวกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามที่สุดในภาคอีสาน ซึ่งจัดอยู่ในพระพุทธรูปศิลปะลาวสกุลช่างเวียงจันทน์

เชื่อกันว่า หากได้มากราบไหว้บูชาเสมือนได้มาเข้าเฝ้ารับฟังปัจฉิมโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นครั้งสุดท้าย

ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพาน ผู้ที่มากราบไหว้บูชาจะอุดมด้วยสติปัญญา ปลอดภัย ประสบชัยชนะจากหมู่มาร

ชีวิตมีแต่ความสงบสุขอย่างแท้จริง

 

วัดถ้ำแสงเพชร

 

จุดที่ถือว่าเป็นไฮไลต์ของวัดถ้ำแสงเพชรแห่งนี้คือ การเดินชมใบเสมาเก่าแก่ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

 

กลุ่มแรกบริเวณวัดโพธิ์ชัย เป็นใบเสมาแผ่นหินทรายขาวทรงใบหอก จัดเป็นกลุ่มใบเสมาที่เก่าแก่สุดในพื้นที่แถบนี้

ใบเสมาบริเวณนี้มีสภาพดีอยู่หลายใบทำให้เห็นลายการแกะสลักได้อย่างชัดเจน อาทิ ลายกลีบบัว ลายดอกไม้ ลายหม้อน้ำ

 

วัดถ้ำแสงเพชร

 

กลุ่มที่ 2 บริเวณเนินวัดป่าเรไร เป็นใบเสมาศิลาแลงทั้งแบบแท่งและแบบแผ่น แบบแผ่นจะมีการทำลายนูนเป็นเส้นตรงแกน

ส่วนแบบแท่งแปดเหลี่ยมไม่มีการสลักลวดลายใดๆ

 

วัดถ้ำแสงเพชร

 

กลุ่มที่ 3 บริเวณหลังโรงเรียนเปือยหัวดง มีทั้งใบเสมาศิลาแลงและหินทรายมีลักษณะเป็นแผ่นหินสลัก

ส่วนปลายหักตรงเข้าหาส่วนยอด แกนเสมาเป็นเส้นนูนเด่นชัด

 

วัดถ้ำแสงเพชร วัดถ้ำแสงเพชร

 

สิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ ภายในวัดถ้ำแสงเพชร ไม่ว่าจะเป็นบริเวณศาลาพันห้อง สามารถชมธรรมชาติที่สวยงามได้โดยรอบ

แวดล้อมด้วยโขดหินน้อยใหญ่จำนวนมาก ถ้ำขนาดใหญ่ภายในมีพระประธานพุทธลักษณะงดงามให้สักการะ

พระยืนองค์โตสูงเด่นเป็นสง่า พระนอนข้างวิหารศิลปะแบบอินเดีย และสถูปเจดีย์ที่ตั้งสวยสง่า

เจดีย์ขนาดใหญ่ภายในประดิษฐานรูปเหมือนหลวงปู่ชา สุภัทโท ผนังภายในเป็นภาพเขียนสีเล่าเรื่องพุทธประวัติ

ส่วนด้านล่างเป็นภาพเขียนเกี่ยวกับวัตรปฏิบัติของหลวงปู่ชา สุภัทโท

 

วัดถ้ำแสงเพชร วัดถ้ำแสงเพชร วัดถ้ำแสงเพชร

 

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานเทศบาลตำบลนาป่าแซง โทร. 0 4546 5412

 

การเดินทาง จากตัวเมืองอำนาจเจริญ มาตามถนนไปเขมราฐ จนถึงหลักกิโลเมตร 63 -63 เมื่อเจอแยกให้เลี้ยวซ้าย

ไปเข้ามาตามถนนลาดยางประมาณ 2 กิโลเมตร จะมีสี่แยก ให้เลี้ยวซ้าย ขับไปอีก 2 กิโลเมตร

จะผ่านเข้าไปในวนอุทยานถ้ำแสงเพชร จากนั้นตรงไป จะมีป้ายบอกทางไปวัดถ้ำแสงเพชรเป็นระยะ

 

เครดิตภาพ : pantip และ truelife