Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

หมู่บ้านวัฒนธรรมไทโคกโก่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เที่ยวอินเทรนด์ แหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่ง

ของภาคอีสาน ด้วยเสน่ห์ทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ตามอัตลักษณ์ของชาวผู้ไท ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้

กลายเป็นสถานที่เที่ยวยอดนิยม การันตีได้จากรางวัลชนะเลิศหมู่บ้านวัฒนธรรมดีเด่น

 

หมู่บ้านวัฒนธรรมไทโคกโก่ง หมู่บ้านวัฒนธรรมไทโคกโก่ง

 

หมู่บ้านวัฒนธรรมไทโคกโก่ง เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก ตั้งอยู่ภายในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กของชาวผู้ไท จำนวน 130 หลังคาเรือน สืบเชื้อสายมาจากชาวผู้ไท ที่อพยพมาจากเมืองน้ำน้อยอ้อยหนู

แคว้นสิบสองจุไททางจีนตอนใต้ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 โดยตั้งรกรากกระจายอยู่ในหลายอำเภอของกาฬสินธุ์

 

หมู่บ้านวัฒนธรรมไทโคกโก่ง

 

พื้นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านวัฒนธรรมไทโคกโก่ง เป็นชุมชนที่มีอากาศเย็นร่มรื่น เหมาะมาเที่ยวพักผ่อนตลอดทั้งปี

เพราะอยู่ใกล้ภูเขา และยังมีลำธารเล็กๆ ไหลจากภูเขาลงมายังหมู่บ้านอีกด้วย ดังคำขวัญของหมู่บ้านโคกโก่งที่ว่า

โคกโก่งถิ่นผู้ไทย ใสสดน้ำตกตาดสูง ท้องทุ่งทิวเขางาม นามระบือผานางแอ่น ดินแดนผู้สาวซับ

 

หมู่บ้านวัฒนธรรมไทโคกโก่ง หมู่บ้านวัฒนธรรมไทโคกโก่ง หมู่บ้านวัฒนธรรมไทโคกโก่ง หมู่บ้านวัฒนธรรมไทโคกโก่ง

 

ภายในหมู่บ้านวัฒนธรรมไทโคกโก่ง โดดเด่นด้วยการดำรงชีวิต ตามขนบธรรมเนียมดั้งเดิม

ทั้งในเรื่องการดำรงชีวิต การแต่งกาย ภาษาถิ่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น จนได้รับคัดเลือกจากจังหวัด

ให้เป็นหมู่บ้านดีเด่น ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวผู้ไท

 

หมู่บ้านวัฒนธรรมไทโคกโก่ง หมู่บ้านวัฒนธรรมไทโคกโก่ง

 

ปัจจุบันหมู่บ้านวัฒนธรรมไทโคกโก่ง เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักโฮมสเตย์ในชุมชน สัมผัสวิถีชีวิต

และประเพณีของชาวบ้าน มีกิจกรรมน่าสนใจ อาทิ ชมสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน การสาธิตทอผ้า การจักสานไม้ไผ่

พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีเหยา (การรักษาผู้ป่วย) รับประทานอาหารพื้นบ้านแบบพาแลง

เดินป่าศึกษาธรรมชาติพรรณไม้และพืชสมุนไพรท้องถิ่น ชมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน

และชมน้ำตกตาดสูง-ตาดยาว ภายในวนอุทยานภูผาวัว

 

หมู่บ้านวัฒนธรรมไทโคกโก่ง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 08 1964 3772, 0 4382 1318, 08 7232 6056, 08 3300 7397

 

การเดินทาง ด้วยรถยนต์ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2042 (ถนนสมเด็จ-มุกดาหาร) ประมาณ 16 กิโลเมตร

เมื่อขับถึงบ้านนาไคร้ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร ก็จะถึงหมู่บ้านวัฒนธรรมไทโคกโก่ง

 

เครดิตภาพ : thaiza และ meetinthevillage

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •