Shares
 • 17
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  17
  Shares

พระธาตุยาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เที่ยวอินเทรนด์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำเมือง กาฬสินธุ์ ประชาชนนิยมมาสักการะขอพร

พร้อมชมความสวยงามของพระธาตุที่ใหญ่ที่สุด ในเมืองฟ้าแดดสงยาง เมืองโบราณอดีตเมืองเก่าของกาฬสินธุ์

ที่มีความสำคัญ เป็นสถานที่บรรจุพระอัฐิ ของพระเถระผู้ใหญ่ที่ชาวเมืองเคารพนับถือ

 

พระธาตุยาคู พระธาตุยาคู

 

พระธาตุยาคู หรือพระธาตุใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณบ้านเสมา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุด

ในเมืองฟ้าแดดสงยาง หรือที่เรียกว่า เมืองเสมา เมืองโบราณสมัยทวารวดีที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

จากหลักฐานทางโบราณคดีทำให้ทราบว่าบริเวณแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์

ยุคเหล็กตอนปลาย เป็นชุมชนโบราณที่มีคนอยู่อาศัยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 3 หรือประมาณ 2,200 ปีมาแล้ว

และมีการอยู่อาศัยเรื่อยมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 12-16 ซึ่งเป็นยุคที่ชุมชนมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด

โดยในปี พ.ศ.2479 ทางกรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียน เมืองฟ้าแดดสงยาง เป็นโบราณสถานของชาติ

 

พระธาตุยาคู พระธาตุยาคู พระธาตุยาคู

 

ลักษณะของพระธาตุยาคู เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมก่อด้วยอิฐ องค์พระธาตุมีลักษณะทางศิลปกรรมอันโดดเด่น

ใน 3 ยุคสมัย ได้แก่ ส่วนฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมสร้างในสมัยทวารวดี ส่วนล่างเป็นฐานรูปแปดเหลี่ยม

สร้างทับฐานเดิมในสมัยอยุธยา ส่วนองค์ระฆังและยอดสร้างต่อเติมในสมัยรัตนโกสินทร์

ซ้อนกันเป็นลักษณะแบบจตุรมุขสูงจากฐานถึงยอด 8 เมตร

 

พระธาตุยาคู

 

โดยรอบองค์พระธาตุพบว่ามีใบเสมาแกะสลักภาพนูนต่ำเกี่ยวกับพุทธประวัติ ชาวบ้านเชื่อกันว่าภายในพระธาตุยาคู

เป็นสถานที่บรรจุอัฐิของพระเถระผู้ใหญ่ จัดเป็นโบราณสถานที่มีสภาพสมบูรณ์

 

พระธาตุยาคู

 

ปัจจุบันทุกปีจะมีการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ในเดือนพฤษภาคม เพื่อเป็นการขอฝน

โดยมีความเชื่อว่า หากได้มาสักการะสักครั้งจะทำให้ชีวิตมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขและราบรื่น

 

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ททท. กาฬสินธุ์ โทร. 0 4324 4498 – 9

 

การเดินทาง ด้วยรถยนต์ จากตัวเมืองกาฬสินธุ์ ใช้เส้นทางหลวงสาย 214 (กาฬสินธุ์-ร้อยเอ็ด) ระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร

หรือหากมาจากตัวอำเภอกมลาไสย ให้ขับไปตามถนนหน้าโรงเรียนกมลาไสยประมาณ 6 กิโลเมตร ก็จะถึงแยกบ้านเสมา

จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนลูกรัง 500  เมตร ก็จะถึงพระธาตุยาคู

 

เครดิตภาพ : esan108 และ pantip

 

 


Shares
 • 17
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  17
  Shares