Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร อุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน ครอบคลุมพื้นที่สองจังหวัด

คือ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดกาฬสินธุ์ สภาพแวดล้อมเป็นป่าไม้ที่มีความสมบูรณ์

มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง ทั้งน้ำตก ถ้ำ และหน้าผา

 

อุทยานแห่งชาติภูพาน อุทยานแห่งชาติภูพาน

อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในเขตอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอพรรณานิคม อำเภอภูพาน

จังหวัดสกลนคร และอำเภอสมเด็จ อำเภอห้วยผึ้ง อำเภอกุดบาก จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเนื้อที่ประมาณ 655 ตารางกิโลเมตร

หรือ 415,838 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานฯ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2525 ที่ทำการอุทยานฯ ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน

ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาหินปูน เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร และห้วยต่างๆ สภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง ป่าดงดิบ

และป่าเบญจพรรณ สัตว์ป่าที่พบเห็น ได้แก่ ค่าง ชะมด ลิงลม

 

อุทยานแห่งชาติภูพาน

 

ภายในอุทยานฯ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายด้าน ทั้งด้านประวัติสาสตร์ และด้านธรรมชาติ

 

ด้านประวัติศาสตร์

 

พระธาตุภูเพ็ก อยู่บนเทือกเขาภูพาน เป็นพระธาตุเก่าแก่สมัยขอมเรืองอำนาจ

สร้างด้วยหินทรายบนฐานศิลาแลงในลักษณะของเทวาลัย

 

ถ้ำเสรีไทย อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 4.5 กิโลเมตร เป็นถ้ำสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

ที่ฝ่ายเสรีไทยได้ใช้เป็นที่สะสมอาวุธและเสบียง เพราะเป็นทำเลที่เหมาะสม ปกปิดด้วยป่าไม้ที่เขียวชอุ่ม

และบริเวณเดียวกันมีร่องรอยการขุดแต่งเป็นสนามบินลับด้วย

 

ด้านธรรมชาติ

 

น้ำตกคำหอมและโค้งปิ้งงู น้ำตกคำหอมเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงและสวยงาม อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 14 กิโลเมตร

บริเวณใกล้เคียงเป็นที่ตั้งของน้ำตกต่างๆ อีกหลายแห่ง เช่น น้ำตกเหวสินธุ์ชัย น้ำตกตาดโตน น้ำตกสามหลั่น น้ำตกสาวไห้

อยู่ท่ามกลางป่าไม้ร่มเย็น โดยหน้าทางเข้าน้ำตกคำหอม บนถนนสายสกลนคร-กาฬสินธุ์ เป็นช่วงที่ถนนคดเคี้ยวไปมา

เหมือนงูที่ถูกย่างหรือปิ้ง มีไหล่ทางลดหลั่นเป็นชั้นๆ กินพื้นที่บริเวณกว้าง สามารถมองเห็นทิวทัศน์ตัวเมืองสกลนคร

และหนองหานในระยะไกลที่สวยงาม สำหรับน้ำตกต่างๆ ในฤดูฝนจะมีน้ำมากส่วนในฤดูแล้งน้ำจะแห้ง

 

ผานางเมิน และลานสาวเอ้ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ตามเส้นทางเดินเท้าประมาณ 700 เมตร และ 2 กิโลเมตร ตามลำดับ

สองข้างทางจะเป็นป่าพลวงไปตลอดถึงริมหน้าผา ผานางเมินเป็นลานหินทอดยาวหันหน้าไปทางทิศตะวันตก

มองเห็นธรรมชาติเบื้องล่างได้อย่างชัดเจนสวยงาม เหมาะแก่การตั้งค่ายพักแรม และดูพระอาทิตย์ตก

ส่วนด้านล่างหน้าผามีทางเดินไปลานสาวเอ้ (คำว่า เอ้ เป็นภาษาอีสาน หมายถึง การแต่งตัวมาอวดกัน)

เป็นลานหินธรรมชาติที่สวยงาม อยู่ท่ามกลางป่าเขา และบริเวณหน้าผาสูงชัน ในเดือนสิงหาคม-ตุลาคม

จะมีดอกไม้ป่าออกดอกสะพรั่ง เช่น ดุสิตา กระดุมเงิน สร้อยสุวรรณ ขึ้นสลับสีเป็นทุ่งกว้าง

เหมาะสำหรับพักผ่อน ถ่ายภาพ และชมธรรมชาติ

 

ผาเสวย อยู่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ลักษณะเป็นหน้าผาที่หันหน้าไปทางทิศใต้

ณ ที่แห่งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จและประทับเสวยพระกระยาหารกลางวัน

จึงได้ชื่อว่า ผาเสวย มาตั้งแต่บัดนั้น

 

น้ำตกห้วยใหญ่ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 12 กิโลเมตร ลักษณะเป็นลำน้ำที่ยุบตัวลง

ลดหลั่นเป็นชั้นๆ รายล้อมด้วยสภาพป่าเขาทึบที่ร่มเย็น

 

น้ำตกปรีชาสุขสันต์ ตั้งอยู่ในเทือกเขาภูพาน อำเภอเมืองสกลนคร ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 24 กิโลเมตร

และห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 50 กิโลเมตร ตามเส้นทางสกลนคร-อุดรธานี ลักษณะเป็นน้ำตกที่ไหลมาตามลานหินลาดเขา

ลดหลั่นเป็นชั้น บางช่วงคล้ายสไลเดอร์ มีความยาว 12 เมตร อยู่ท่ามกลางสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์

สามารถลงเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัย มีน้ำมากในฤดูฝน

 

สะพานหินธรรมชาติ (ทางผีผ่าน) ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ มีลักษณะเป็นสะพานหินที่เชื่อมต่อระหว่างหินสองกลุ่ม

ขนาดกว้างของสะพานประมาณ 1.5 เมตร ยาว 8 เมตร ด้านใต้เป็นเวิ้งถ้ำกว้างใช้เป็นที่หลบแดดหลบฝนได้

 

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ทางอุทยานฯ ได้จัดทำเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะทาง 1 กิโลเมตร

เริ่มตั้งแต่บริเวณผานางเมิน ลานสาวเอ้ แก้งขี้ลิง เขตป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง แล้วกลับสู่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติอีกครั้ง

ตลอดเส้นทางเดินป่ามีจุดสำหรับการศึกษาธรรมชาติในเรื่องของสภาพป่าไม้โดยทั่วไปของพื้นที่อุทยานฯ

ใช้เวลาเดินประมาณ 1 ชั่วโมง

 

ภายในอุทยานฯ มีบริการบ้านพัก สอบถามรายละเอียดได้ที่ อุทยานแห่งชาติภูพาน โทร. 0 4270 3044

หรือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร. 0 2562 0760 หรือ www.dnp.go.th

 

อุทยานแห่งชาติภูพาน

 

การเดินทาง จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านจังหวัดสระบุรี

เลี้ยวเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา จนถึงขอนแก่น

ต่อด้วยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 (ขอนแก่น-กาฬสินธุ์) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 (กาฬสินธุ์-สกลนคร)

อีกประมาณ 115 กิโลเมตร จะถึงบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติซึ่งอยู่ริมทางหลวง หากมาจากอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 ประมาณ 25 กิโลเมตร ผ่านพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูพาน

 

เครดิตภาพ : BlogGang.com, Thai-Tour.Com และ lovethailand

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •