Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร นับเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ

เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวสกลนคร การได้มาสักการะบูชาพระธาตุเชิงชุมถือเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง

ที่นี่ยังถือเป็นโบราณสถานที่แสดงหลักฐานสำคัญของการเป็นเมืองโบราณที่เจริญมานานนับพันปี

ตั้งแต่สมัยอาณาจักรขอมแผ่ขยายอำนาจมาในดินแดนแถบนี้

 

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

 

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตั้งอยู่ถนนเจริญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

ประดิษฐานพระธาตุเชิงชุม ตั้งหันหน้าไปทางหนองหานที่อยู่ทางทิศตะวันออก เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน ฐานรูปสี่เหลี่ยม

สูงประมาณ 24 เมตร  ส่วนบนเป็นทรงบัวเหลี่ยม ไม่มีลวดลายประดับ ยอดฉัตรทองคำเหนือองค์พระธาตุเชิงชุม

ทำด้วยทองคำบริสุทธิ์มีน้ำหนัก 247 บาท มีซุ้มประตู 4 ด้าน ซุ้มยอดประตูมีลักษณะเป็นยอดปราสาท

ข้างในทึบสร้างด้วยศิลาแลง และหินทรายแดง มีซุ้มประตูหลอกแบบขอมด้านทิศ เหนือ ใต้ และตะวันตก

ซุ้มประตูทางเข้าจริงด้านทิศตะวันออก สร้างครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์

 

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

 

สันนิษฐานว่าแรกเริ่มเดิมพระธาตุเชิงชุมคงเป็นปราสาทหินทรายศิลปะสมัยขอม ภายในกรอบประตูทางเข้าอุโมงค์

ด้านขวามือ มีจารึกพระธาตุเชิงชุมอักษรขอมโบราณ ราวพุทธศตวรรษที่ 16 ซึ่งเป็นยุคที่อาณาจักรขอมเรืองอำนาจ

อยู่ในแถบนี้ ส่วนองค์พระธาตุในปัจจุบันเป็นศิลปะล้านช้าง ซึ่งคงมีการมาก่อสร้างต่อเติมครอบประสาทขอมเดิมในภายหลัง

เนื่องจากอิทธิพลของอาณาจักรล้านช้างแผ่เข้ามาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยราวพุทธศตวรรษที่ 19

และคงได้มีการบูรณะองค์พระธาตุขึ้นมาใหม่ โดยสร้างองค์พระธาตุเชิงชุมขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด

 

ภายในวิหารใกล้พระธาตุเชิงชุมเป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อพระองค์แสน อันศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธรูปปางมารวิชัย

ศิลปะเชียงแสน เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองที่ประชาชนเคารพนับถือ ทุกวันพระในตอนค่ำ

จะมีประชาชนไปบูชากราบไหว้พระธาตุ และหลวงพ่อองค์แสนเป็นจำนวนมาก ในทุกปีจะมีงานประจำปี

สักการะพระธาตุเชิงชุม เริ่มตั้งแต่วันขึ้น 9 ค่ำ ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ (2) ของทุกปี (กำหนดตามจันทรคติ)

 

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

 

ภายในวัดยังมีโบราณสถานที่สำคัญอื่นๆ คือ พระอุโบสถหลังเดิมหรือสิมเก่า สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2370 มีลักษณะเป็นสิมแบบโถง

โครงสร้างเป็นไม้ก่ออิฐถือปูน หลังคาเป็นกระเบื้องไม้แบบเดิม หันหน้าไปทางทิศใต้

สันนิษฐานว่าสร้างเมื่อครั้งพระธานีเป็นเจ้าเมือง ภายในมีจิตรกรรมเป็นภาพเถาไม้เลื้อยเป็นแนวรอบอาคาร

หน้าบันมีจิตรกรรมฝาผนังเป็นรูปเทพบุตรและเทพธิดา ดาวประจำยาม มังกร และเถาไม้เลื้อย

ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์ ทั้งที่สร้างด้วยไม้และเป็นปูนปั้น

 

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

 

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เป็นบ่อน้ำที่มีมาพร้อมองค์พระธาตุเชิงชุม เดิมมีน้ำพุผุดขึ้นมาเนื่องจากเป็นปลายทางของลำน้ำใต้ดิน

ซึ่งไหลมาจากเทือกเขาภูพาน ผ่านศูนย์ราชการด้านทิศเหนือ ผ่านใจกลางเมืองข้างวัดเหนือ แล้วไหลมาผุดที่นี่

เรียกว่า “ภูน้ำซอด” หรือ “ภูน้ำลอด” แล้วไหลผ่านไปที่สระพังทอง ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ซึ่งอยู่ติดกับวัด

เมื่อน้ำน้อยลงเรื่อยๆ จึงได้มีการทำผนังกั้นไม่ให้ดินพังลงไป ในอดีตมีการนำน้ำจากบ่อน้ำที่นี่ไปประกอบพิธี

เมื่อมีพิธีกรรมอันสำคัญต่างๆ อีกด้วย

 

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

 

หอกลองหรือหอระฆัง เป็นหอกลองสูงทั้งหมดสามชั้น สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2503 โดยชาวเวียดนามที่ได้มาพำนักอาศัย

ณ จังหวัดสกลนคร ร่วมใจกันสร้างขึ้นถวายองค์พระธาตุเชิงชุมเพื่อเป็นพุทธบูชาใช้บอกเวลายาม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 4271 1132

 

การเดินทาง จากอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสุขเกษม เลี้ยวขวาไปบนถนน 223

ไปทางถนนสกลทวาปี มุ่งหน้าต่อไปยังตำบลธาตุเชิงชุม จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนคูเมือง

เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนรอบเมือง เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเรืองสวัสดิ์ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จะอยู่ทางด้านขวา

 

เครดิตภาพ: bloggang wicsir

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •