Shares
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

วัดถ้ำพวง จังหวัดสกลนคร ศาสนสถานที่มีสังเวชนียสถาน 4 ตำบล

จำลองสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ชมพิพิธภัณฑ์อาจารย์วัน อุตฺตโม พระเถราจารย์ผู้มีชื่อเสียงแห่งภาคอีสาน ผู้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นบนภูผาเหล็ก

 

วัดถ้ำพวง

วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม หรือ วัดถ้ำพวง เป็นวัดธรรมยุตินิกายฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน ตั้งอยู่ติดกับภูเขาในเขตท้องที่บ้านท่าวัด

ตำบลปทุมวาปี  อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รอยต่อ 3 จังหวัดคือ จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุดรธานี

และจังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่บนเทือกเขาภูพานซึ่งเชื่อมต่อจากจังหวัดสกลนคร ภูเขานี้มีนามตามชาวบ้านท้องถิ่น

เรียกว่า “ภูผาเหล็ก” ซึ่งคงจะมาจากความหมายที่ว่าบริเวณพื้นที่ถ้ำพวงนั้นมีแร่เหล็กเป็นจำนวนมาก

หากนำแม่เหล็กวางลงบนพื้นดิน จะมีหินเล็กๆ ติดขึ้นมาเป็นพวง

 

วัดถ้ำพวง

 

เมื่อราว พ.ศ.2504 พระอาจารย์วัน อุตฺตโม ได้เริ่มก่อตั้งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม และจำพรรษาอยู่ ณ วัดแห่งนี้

จนมีพระภิกษุสามเณรเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ในปี พ.ศ.2514 พระอาจารย์วัน ได้นำคณะศิษยานุศิษย์ร่วมกันสร้างถนน

ขึ้นสู่ยอดเขาภูผาเหล็ก ซึ่งมีถ้ำอีกแห่งหนึ่งมีชื่อว่า “ถ้ำพวง” ด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียงแห่งแรงศรัทธา

ได้ร่วมกันสร้างถนนจนเสร็จเรียบร้อยเป็นระยะทางรวมทั้งสิ้น 5 กิโลเมตร พร้อมทั้งได้สร้างวัดขึ้นด้วยคือ วัดถ้ำพวง

บนยอดเขาภูผาเหล็ก (เป็นส่วนหนึ่งของวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม) แต่ชาวบ้านโดยทั่วไปมักชอบเรียกว่า “วัดถ้ำพวง”

 

วัดถ้ำพวง

 

จากนั้นได้สร้างอาคารเสนาสนะ และได้สร้างพระพุทธรูปปางนาคปรกหน้าตักกว้าง 5 เมตร ไว้บริเวณถ้ำพวง

นามว่า “พระมงคลมุจลินท์” พร้อมทั้งสร้างวิหารครอบองค์พระพุทธรูปในเวลาต่อมา เมื่อพระอาจารย์วัน อุตฺตโม มรณภาพ

เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2523 ด้วยอุบัติเหตุเครื่องบินตกที่ตำบลคลองหลวง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร ได้แต่งตั้งพระอธิการหลอ นาถกโร เป็นเจ้าอาวาสวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม

ซึ่งท่านได้ทำนุบำรุงและพัฒนาวัดถ้ำพวงจนเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป

 

ภายในวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม มีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ ดังนี้

 

พิพิธภัณฑ์อาจารย์วัน อุตฺตโม เป็นอาคารเป็นรูปทรงจตุรมุข 2 ชั้น ประดับด้วยหินอ่อนทั้งหลัง

ชั้นล่างตกแต่งเป็นห้องแสดงภาพวาดเกี่ยวกับประวัติของพระอาจารย์ตั้งแต่เกิด ส่วนชั้นบนมีรูปปั้นของท่าน

ในท่านั่งขัดสมาธิ พร้อมเครื่องสักการะบูชาที่ตกแต่งสวยงาม และตู้กระจกแสดงเครื่องอัฐบริขารของท่าน

 

สังเวชนียสถาน 4 ตำบล อันประกอบด้วย

 

1. สถานที่ที่พระพุทธเจ้าประสูติ คือ อุทยานลุมพินี

 

2. สถานที่ที่ระพุทธเจ้าตรัสรู้ คือ ที่ควงไม้โพธิ์ พุทธคยา

 

3. สถานที่ที่แสดงปฐมเทศนา คือ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี

 

4. สถานที่ที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน คือ ที่สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา

 

โดยสังเวชนียสถานทั้ง 4 นี้ได้ถูกจำลองมาจากประเทศอินเดีย มีเพียงแห่งเดียวในอีสาน

 

วัดถ้ำพวง วัดถ้ำพวง วัดถ้ำพวง วัดถ้ำพวง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลปทุมวาปี โทร. 0 4278 6147

 

การเดินทาง วัดถ้ำอภัยดำรงธรรมหรือถ้ำวัดพวง (พิพิธภัณฑ์อาจารย์วัน อุตตโม) การเดินทาง ใช้เส้นทาง

สายสกลนคร-อุดรธานี เส้นทางหลวงหมายเลข 22 ระยะทางประมาณ 84 กิโลเมตร ก็จะถึงอำเภอสว่างแดนดิน

เลี้ยวซ้ายผ่านอำเภอส่องดาวไปถึงวงเวียนอนุสาวรีย์พระเวสสันดร ระยะทางอีกประมาณ 27 กิโลเมตร

จากอนุสาวรีย์หากแยกขวาจะไปวัดถ้ำอภัยดำรงธรรม

 

เครดิตภาพ: blogging wicsir

 


Shares
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares