Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

พระธาตุภูเพ็ก จังหวัดสกลนคร ที่เที่ยวอินเทรนด์ โบราณสถานปราสาทขอม มีชื่อเสียงโด่งดัง

ด้วยการเป็น สุริยปฏิทิน สถานที่อันแสดงปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์ที่สำคัญ สามารถบ่งชี้ตำแหน่งดวงอาทิตย์

ในจักรราศีสำคัญได้อย่างแม่นยำ เป็นปราสาทหินโบราณ ตั้งตระหง่านอยู่บนภูเพ็ก ซึ่งเป็นจุดชมวิวเมืองสกลนคร

และวิวทะเลสาบหนองหานที่สวยงาม

 

พระธาตุภูเพ็ก

พระธาตุภูเพ็ก ตั้งอยู่ที่ ตำบลนาหัวบ่อ บนเส้นทางหลวงสายสกลนคร-อุดรธานี องค์พระธาตุสร้างด้วยหินทราย

อยู่บนฐานศิลาแลง มีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุม ด้านหน้าเชื่อมต่อกับมณฑป รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ชั้นที่ 1 สูงประมาณ 1.58 เมตร ชั้นที่ 2 สูงประมาณ 0.70 เมตร ตัวปราสาทสูง 7.67 เมตร ซึ่งยังสร้างไม่แล้วเสร็จ

ไม่มีหลังคา และยอดปราสาท เพียงแต่ทำขื่อตั้งไว้เท่านั้น

 

พระธาตุภูเพ็ก

พระธาตุภูเพ็กสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู ภายหลังดัดแปลงเป็นพุทธศาสนสถาน

มีตำนานการก่อสร้างอยู่ในตำนานพระอุรังคธาตุ หรือตำนานพระธาตุพนม ซึ่งกล่าวไว้ว่า พระธาตุภูเพ็กสร้างโดยกลุ่มผู้ชาย

เพื่อแข่งขันกับกลุ่มผู้หญิงซึ่งสร้างพระธาตุนารายณ์เจงเวงเพื่อรอบรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้า

แต่กลุ่มผู้ชายได้ยุติการสร้างเมื่อเห็นดาวเพ็กบนท้องฟ้า ซึ่งเป็นกลลวงของกลุ่มผู้หญิงผู้สร้างพระธาตุนารายณ์เจงเวง

ปราสาทหลังนี้จึงได้ชื่อว่า ปราสาทพระธาตุภูเพ็ก ตามชื่อดาวเพ็ก

 

พระธาตุภูเพ็ก

ประสาทพระธาตุภูเพ็ก ตั้งอยู่บนเขาสูง ผู้ที่จะขึ้นไปนมัสการต้องเดินขึ้นบันไดประมาณ 491 ขั้น

นักท่องเที่ยวนิยมไปชมปราสาทภูเพ็ก ในวันวสันตวิษุวัต 21 มีนาคม และวันศารทวิษุวัต 23 กันยายน

เพื่อเห็นด้วยตาตนเองว่า ดวงอาทิตย์ขึ้นตรงกลางประตูห้องวิมาน และเรืองแสงสีแดงอย่างสวยงามเหนือแท่งศิวลึงค์

ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของประตู ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่หาชมได้ยาก จากปรากฏการณ์ดังกล่าวของดวงอาทิตย์

มนุษย์ในยุคโบราณจึงสร้างโบราณสถานโดยใช้ข้อมูลดาราศาสตร์เป็นเครื่องกำหนดและยึดเอาสิ่งก่อสร้างนั้น

เป็น “สุริยปฏิทิน” ซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของปฏิทินสากลที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้

 

พระธาตุภูเพ็ก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ททท.สำนักงานนครพนม (นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) โทร. 0 4251 3490-1

 

การเดินทาง เส้นทางหลวงสายสกลนคร-อุดรธานี ห่างจากตัวเมืองสกลนคร

ไปประมาณ 22 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายไปอีก 14 กิโลเมตร

 

เครดิตภาพ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, FindThailand, phannanikhom และ pantip

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •