Shares
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares

หมู่บ้านทำหมอนขิดบ้านศรีฐาน จังหวัดยโสธร หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงเรื่องการทำหมอนขิด

มาเที่ยวที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้ชมการสาธิตทำหมอนขิดสวยๆ ในทุกขั้นตอน โดยหลังฤดูทำนาชาวบ้านทุกครัวเรือน

จะทอผ้าและทำหมอนขิด ซึ่งหมอนขิดของที่นี่ถือเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ

และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

 

หมู่บ้านทำหมอนขิดบ้านศรีฐาน

 

หมู่บ้านศรีฐาน อยู่ในเขตตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร รู้จักกันในอีกชื่อคือ หมู่บ้านทำหมอนขิดบ้านศรีฐาน

มีขนบธรรมเนียมประเพณีความเป็นอยู่ และการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยาวนาน โดยเฉพาะการผลิตหมอนขวานผ้าขิด

ซึ่งเริ่มต้นมาจากการทำหมอนหนุนใช้ในครัวเรือน และในสมัยก่อนใช้ในการแลกเปลี่ยนสิ่งของ เช่น แลกข้าว ปลา พริก หอม

และกระเทียมแทนการซื้อขาย ปัจจุบันลูกหลานชาวบ้านศรีฐานได้คิดค้นพัฒนารูปแบบหมอนขิดใหม่ๆ มีความหลากหลาย

จนกลายเป็นสินค้าขึ้นชื่อ สร้างรายเสริมได้ให้กับชาวบ้านได้อย่างดี

 

หมู่บ้านทำหมอนขิดบ้านศรีฐาน

ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของหมู่บ้านศรีฐานคือ หมอนขวานผ้าขิด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปรากฎในคำขวัญของจังหวัดยโสธรด้วย

นอกจากหมอนขวานแล้วยังมีผลิตภัณฑ์อีกหลายอย่าง เช่น ที่นอนพับ หมอนผลไม้ เบาะรองนั่ง อีกทั้งยังมีพัฒนา

รูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จนได้รับรางวัลสินค้า OTOP ในระดับ 5 ดาวของจังหวัด

ด้านการตลาด มีการสร้างเครือข่ายการตลาดจนส่งขายไปทั่วประเทศ บ้านศรีฐานจึงเป็นที่รู้จักกันดีในนาม “นครหมอนขิด”

 

หมู่บ้านทำหมอนขิดบ้านศรีฐาน

 

นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเยี่ยมชมการทำหมอนขิด เริ่มตั้งแต่การเย็บผ้าทำปลอกหมอน การขึ้นโครง ยัดนุ่น

จนเสร็จกลายเป็นหมอนขิด นอกจากหมอนสามเหลี่ยมแล้วยังมีสินค้าอีกหลายรูปแบบ ทั้งที่นอนระนาด ที่นอนพับ

หมอนกระดูก หมอนรองคอ หมอนอิง เป็นต้น ล้วนสวยงามน่าใช้ สามารถเลือกซื้อติดมือกลับไปใช้เอง

หรือซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกได้

 

หมู่บ้านทำหมอนขิดบ้านศรีฐาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน ททท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 โทร. 0 4524 3770

หรือสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร โทร. 0 4571 1510

 

การเดินทาง ห่างจากตัวเมืองยโสธรประมาณ 20 กิโลเมตร ตามเส้นทางยโสธร-ป่าคิ้ว-อำนาจเจริญ (ทางหลวงหมายเลข 202)

ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 18-19 แยกทางขวามือเข้าไปทางลูกรังอีก 3 กิโลเมตร

 

เครดิตภาพ : place.thai-tour การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ Bloggang Raveetawan

 


Shares
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares