Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

หมู่บ้านหัตถกรรมจักสานล้อมเซรามิก จังหวัดสระแก้ว มีชื่อเสียง เรื่องฝีมือความประณีตสวยงาม

ในการจักสานไม้ไผ่ห่อหุ้มเซรามิก ที่เที่ยวอินเทรนด์ แหล่งทำผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้าน ที่มีการพัฒนา

จนมีรูปแบบที่ทันสมัยสวยงาม เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ทั้งยังริเริ่มทำหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

เพื่อให้นักท่องเที่ยว ได้มาเที่ยวชมกรรมวิธีการผลิตอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเลือกซื้อสินค้าจากแหล่งโดยตรง

 

หมู่บ้านหัตถกรรมจักสานล้อมเซรามิก

 

หมู่บ้านหัตถกรรมจักสานล้อมเซรามิก ตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เกิดจากการรวมกลุ่มแม่บ้าน

จัดตั้งในรูปแบบสหกรณ์ เพื่อสืบสานงานจักสาน มรดกตกทอดของบรรพบุรุษ กลุ่มสตรีสหกรณ์ชัยพัฒนา

จึงได้เกิดแนวคิดการผลิต จัดจำหน่าย และสาธิต การทำจักสานไม้ไผ่ ห่อหุ้มภาชนะเซรามิก เป็นเซรามิกไม้ไผ่

ที่ออกมาสวยงาม และเรียบร้อย เหมาะสำหรับนำไปเป็นของตกแต่งบ้าน

 

หมู่บ้านหัตถกรรมจักสานล้อมเซรามิก

 

โดยนอกจากจะอาศัยพื้นฐาน จากงานจักสานของบรรพบุรุษแล้ว ยังมีการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติม จากคุณยายปราณี บริบูรณ์

วิทยากรจากมหาวิทยาลัยบูรพา และนำความรู้ที่ได้รับ มาฝึกฝนจนมีความชำนาญ ถ่ายทอดให้กับเยาวชน

และประชาชนในท้องถิ่น ที่สนใจ จนสามารถผลิตงานจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิก ในรูปแบบต่างๆ

ที่มีความสวยงาม ละเอียด ประณีต เช่น แจกัน คนโทน้ำ เป็นต้น จัดจำหน่าย เป็นของฝาก ให้นักท่องเที่ยว

ได้ซื้อติดไม้ติดมือ ไปเป็นของที่ระลึก

 

หมู่บ้านหัตถกรรมจักสานล้อมเซรามิก หมู่บ้านหัตถกรรมจักสานล้อมเซรามิก

 

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08 9936 9715

 

การเดินทาง จากอำเภอสระแก้วโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 317 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 120 – 121 เลี้ยวขวา

เข้าถนนตาหลังใน – คลองตาศูนย์ ระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร หรือจะใช้ทางหลวงหมายเลข 317

ถึงหลักกิโลเมตรที่ 128-129 เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 3434 จากนั้นจะเห็นป้อมตำรวจทางขวามือ

เลี้ยวเข้าไปประมาณ 11 – 12 กิโลเมตร จนถึงแยกคลองใหญ่ด้านขวามือ เข้าไปอีกประมาณ 8 กิโลเมตร

และเข้าซอยบ้านชัยพัฒนา ซอย 4 ก็จะถึงที่หมาย

 

เครดิตภาพ : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •