Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ละลุ แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของ จังหวัดสระแก้ว ที่ได้ชื่อว่าเป็น แพะเมืองผีแห่งใหม่

ด้วยปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ได้สรรค์สร้างให้เกิดสถานที่รูปลักษณ์แปลกตาน่าอัศจรรย์

มีลักษณะเป็นหน้าผา กำแพงรูปทรงแปลกต่างๆ หรือเป็นแท่งขึ้นมา

เรียงรายเป็นบริเวณกว้าง คล้ายกับแพะเมืองผีของจังหวัดแพร่

 

ละลุ

 

ละลุตั้งอยู่ที่ บ้านเนินขาม และบ้านคลองยาง ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ละลุหรือที่แปลว่า ทะลุ

เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่น้ำฝนกัดเซาะ ทำให้พื้นดินยุบตัว หรือเกิดการพังทลายของดินเมื่อถูกลมกัดกร่อน

จึงทำให้พื้นที่มีลักษณะเป็นรูปต่างๆ ซึ่งอาจจะมีรูปร่างคล้ายกำแพงเมือง หน้าผา หรือมีลักษณะเป็นแท่งๆ

โดยคล้ายกับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติชื่อดัง แพะเมืองผี จังหวัดแพร่ แต่มีขนาดเล็กกว่า

อีกทั้งในทุกๆ ปี ละลุจะเปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อยๆ ตามแต่ลมและฝนที่ช่วยกันตกแต่งกัดกร่อนชั้นดิน

ด้วยพื้นที่กว้างกว่า 2,000 ไร่ แบ่งละลุออกเป็นโซนๆ ซึ่งแต่ละโซนจะมีละลุที่มีลักษณะสวยงามแตกต่างกัน

จึงทำให้ละลุที่นี่มีความหลากหลาย สวยงามแปลกตาเหมาะแก่การไปเที่ยวชม

 

ละลุ ละลุ ละลุ

 

ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวละลุ มีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไว้ให้บริการรถพร้อมมัคคุเทศก์ หรือยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

โดยค่าเช่ารถจะอยู่ที่ประมาณ 200 บาท นั่งได้ 8 – 10 คน และยังมีบริการที่พัก ซึ่งแบ่งออกเป็นสองแบบ

คือ พักที่ศูนย์บริการ หรือที่บ้านชาวบ้านแบบโฮมสเตย์

 

ละลุ ละลุ ละลุ

 

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 3724 9708 – 9, 08 9098 0772

หรือองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช โทร. 0 3724 3724

 

การเดินทาง จากอำเภออรัญประเทศไปตามทางหลวงหมายเลข 348 สายอรัญประเทศ – ตาพระยา เลี้ยวซ้ายที่บ้านกุดเตย

หลักกิโลเมตรที่ 35 – 36 ไปตามทางหลวงหมายเลข 3486 สายบ้านโคคลาน – บ้านคลองยาง ระยะทาง 18 กิโลเมตร

จากบ้านคลองยางเป็นถนนลูกรังเข้าไปถึงหมู่บ้าน ระยะทาง 1 กิโลเมตร ก็จะถึงที่หมาย

 

เครดิตภาพ : กระทู้พันทิปจากคุณ yaipearn

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •