Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เทวสถานสถานปราสาทขอม ปราสาทสด๊กก๊อกธม ประสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก

โบราณสถานที่ใหญ่และสำคัญของจังหวัดสระแก้ว แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

ที่ยังเหลือร่องรอยอารยธรรมขอมโบราณอันยิ่งใหญ่อลังการให้ได้ชม และยังมีการค้นพบศิลาจารึก

บันทึกเรื่องราวการสร้างปราสาท อันเป็นหลักฐานทรงคุณค่าต่อการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยโบราณเป็นอย่างมาก

 

ปราสาทสด๊กก๊อกธม ปราสาทสด๊กก๊อกธม

 

ปราสาทสด๊กก๊อกธม ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเสม็ด ต.โคกสูง อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

คำว่า สด๊กก๊อกธม หมายถึง เมืองที่มีต้นกกขึ้นรกในหนองน้ำใหญ่ โดยสื่อถึงหนองน้ำใหญ่ในอดีตที่อยู่ใกล้ๆ ปราสาท

เป็นโบราณสถานขอมที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 14

เพื่อใช้ประดิษฐานรูปเคารพ และใช้ประกอบพิธีกรรมตามคติความเชื่อในลัทธิศาสนาฮินดู

 

ปราสาทสด๊กก๊อกธม

 

ปราสาทสด๊กก๊อกธมประกอบด้วยองค์ปราสาท 3 หลัง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีคูน้ำล้อมรอบ 4 ด้าน มีกำแพงแก้ว 2 ชั้น

ชั้นนอกทำด้วยศิลาแลง ชั้นในทำด้วยหินทราย ตัวปราสาทก่อด้วยหินทราย มีโคปุระหรือซุ้มประตู

เหลืออยู่เพียงด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตกเท่านั้น ภายในระเบียงคตมีบรรณาลัยก่อด้วยหินทราย 2 หลัง

อยู่หน้าปราสาทหลังกลาง ซึ่งเป็นปรางค์ประธาน ด้านนอกปราสาททางทิศตะวันออกมีสระน้ำขนาดใหญ่รูปสี่เหลี่ยม

มีถนนปูด้วยหินจากตัวปราสาทไปจนถึงสระน้ำ

 

ปราสาทสด๊กก๊อกธม ปราสาทสด๊กก๊อกธม ปราสาทสด๊กก๊อกธม

 

การออกแบบแผนผังปราสาทก่อด้วยหินทรายและศิลาแลงตามลักษณะศิลปะเขมรแบบคลัง – บาปวน

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 – 16 จากประวัติที่มีการค้นพบศิลาจารึก 2 หลักด้วยอักษรขอมโบราณ

เป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งบอกถึงอายุการสร้างปราสาทสด๊กก๊อกธม และวัตถุประสงค์ของการสร้าง

จารึกหลักแรก ระบุศักราชตรงกับ พ.ศ.1480 ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 (ศิลปะแบบเกาะแกร์)

เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการถวายทาสชายหญิงดูแลรักษาศิวลึงค์ ส่วนจารึกหลักที่สอง ระบุศักราชตรงกับ พ.ศ.1595

(ศิลปะแบบคลัง-บาปวน) กล่าวถึงการที่พระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 พระราชทานที่ดินและคน

เพื่อสร้างปราสาทถวายแด่พราหมณ์สทาศิวะผู้เป็นอาจารย์

 

ปราสาทสด๊กก๊อกธม ปราสาทสด๊กก๊อกธม ปราสาทสด๊กก๊อกธม

 

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

 

สนในสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก โทร. 0 3731 2282

 

การเดินทาง สามารถใช้เส้นทางสายอรัญประเทศ – ตาพระยา (ทางหลวงหมายเลข 348) ประมาณ 25.5 กิโลเมตร

จะถึงทางหลวงหมายเลข 3381 เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ 8 กิโลเมตร จะเห็นสถานีอนามัยโคกสูงอยู่ทางขวา

เลี้ยวซ้ายเข้าไปตามทางแยกอีกประมาณ 4 กิโลเมตร ผ่านโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด ถึงกิโลเมตรที่ 12

เลี้ยวขวาเข้าไปอีก 2.5 กิโลเมตร ถึงปราสาทสด๊กก๊อกธม

 

เครดิตภาพ : กระทู้พันทิป จากคุณดับ

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •