Shares
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

พระธาตุเรณูนคร เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนม ที่จำลองมาจากองค์พระธาตุพนมองค์เดิม

ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอำเภอเรณูนคร และมีความเชื่อว่าเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของคนเกิดวันจันทร์

หากได้มากราบไหว้บูชาจะเป็นสิริมงคลยิ่ง รวมทั้งผู้ใดได้ไปนมัสการจะได้อานิสงค์ ส่งผลให้มีวรรณะงดงาม

ผุดผ่องดังแสงจันทร์ ขอชวนให้มาเยือนเรณูนครถิ่นนี้ เพื่อสัมผัสมนต์ขลัง ถิ่นที่อยู่ของชาวภูไท

ซึ่งยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นไว้เป็นอย่างดี

 

พระธาตุเรณูนคร

 

พระธาตุคู่เมืองของชาวเรณูนคร ตั้งอยู่ที่บ้านเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

โดยจำลองรูปทรงมาจากพระธาตุพนมองค์เดิม องค์ก่อนที่จะล้มในปี พ.ศ.2518 แต่มีขนาดเล็กกว่า

องค์พระธาตุสูง 35 เมตร กว้างด้านละ 8.37 เมตร มีซุ้มประตู 4 ด้าน พระธาตุเรณูสร้างด้วยอิฐถือปูน

ก่อสร้างแล้วเสร็จและจัดงานฉลองสมโภชในปี พ.ศ.2463 โดยภายในองค์พระธาตุได้บรรจุคัมภีร์พระธรรม

พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน เพชรนิลจินดา หน่องา และของมีค่าที่เจ้าเมืองเรณูนครกับประชาชน

นำมาบริจาค และได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันต์ธาตุ

 

พระธาตุเรณูนคร

 

ภายในวัดพระธาตุเรณูนคร ยังมีอุโบสถ ประดิษฐานพระองค์แสน พระพุทธรูปทองคำศิลปะแบบลาว

ลักษณะปางสมาธิ หล่อด้วยทองเหลือง เนื้อทองตันทั้งองค์ หน้าตักกว้างและสูง 50 เซนติเมตร

ถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง ที่มีอายุยาวนานกว่า 100 ปี เหตุที่เรียกว่า พระองค์แสน ด้วยน้ำหนัก 10 หมื่น

มาตราชั่งของชาวบ้านกำหนดว่า 12 กิโลกรัม เป็นหนึ่งหมื่น 10 หมื่น จึงเท่ากับหนึ่งแสน เท่ากับ 120 กิโลกรัม

ซึ่งเป็นน้ำหนักขององค์พระทองคำ

 

พระธาตุเรณูนคร

 

ในการสักการะบูชาพระธาตุเรณูนครนั้น จะมีการเตรียมเครื่องสักการะคือ ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีเหลือง

ธูป 15 ดอก เทียนขาว 2 เล่ม มีจำหน่ายที่ศาลาใกล้องค์พระธาตุ และที่ศาลาแห่งนี้ยังมีห้องจำหน่ายวัตถุมงคลอีกด้วย

เชื่อกันว่าผู้ที่ได้ไปนมัสการจะได้อานิสงค์ส่งผลให้มีวรรณะงดงามผุดผ่องดังแสงจันทร์

 

พระธาตุเรณูนคร

 

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 19.00 น.

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม โทร. 0 4251 3490 – 1

 

การเดินทาง พระธาตุเรณูอยู่ห่างจากพระธาตุพนม 15 กิโลเมตร หรือห่างจากตัวจังหวัดนครพนมไปทางใต้ 51 กิโลเมตร

ตามทางหลวงหมายเลข 212 ถึงประมาณกิโลเมตรที่ 44 เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 2031

อีกประมาณ 7 กิโลเมตร ทางลาดยางตลอด

 

 


Shares
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share