Shares
 • 55
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  55
  Shares

พระมหาธาตุแก่นนคร พระธาตุ 9 ชั้นเหลืองอร่ามสวยงามจนเลื่องลือไปทั่ว อยู่ในวัดเก่าแก่ของเมืองขอนแก่น

หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อ ด้วยสถาปัตยกรรมทางศาสนาอันประณีตวิจิตรทุกรายละเอียด

และที่ชั้นบนสุดของพระมหาธาตุสามารถชมวิวบึงแก่นนคร และทิวทัศน์เมืองขอนแก่นได้อย่างตระการตา

 

พระมหาธาตุแก่นนคร พระมหาธาตุแก่นนคร พระมหาธาตุแก่นนคร

 

วัดหนองแวง วัดที่เป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเมืองขอนแก่น ตั้งอยู่ที่ถนนกลางเมือง ริมบึงแก่นนคร

อ.เมือง จ.ขอนแก่น เดิมเรียกชื่อว่า วัดเหนือ เป็นพระอารามหลวง ภายในวัดมีพระมหาธาตุแก่นนคร

หรือพระธาตุเก้าชั้น ฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 50 เมตร เรือนยอดทรงเจดีย์จำลองแบบจากพระธาตุขามแก่น

จัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

และมหามังคลานุสรณ์ 200 ปี เมืองขอนแก่น โดยเป็นการออกแบบที่ผสมผสานกันระหว่างศิลปะสมัยทวารวดี

และศิลปะอินโดจีน ซึ่งเป็นลักษณะแบบชาวอีสานปากแห มีความสูง 80 เมตร มีพระจุลธาตุ 4 องค์ ตั้งอยู่ 4 มุม

และมีกำแพงแก้วพญานาค 7 เศียรล้อมรอบพระธาตุทั้ง 9 ชั้น

 

พระมหาธาตุแก่นนคร พระมหาธาตุแก่นนคร พระมหาธาตุแก่นนคร พระมหาธาตุแก่นนคร พระมหาธาตุแก่นนคร

 

ภายในองค์พระธาตุมีอยู่ 9 ชั้น คือ

 

ชั้นที่ 1 เป็นหอประชุมมีพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานอยู่บนบุษบกตรงกลางและพระประธาน 3 องค์อยู่ตรงกลาง

บานประตู หน้าต่าง แกะสลักภาพนิทานเรื่องจำปาสี่ต้น บานประตูแกะสลักภาพ 3 มิติ

และมีจิตรกรรมฝาผนังประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่น

 

ชั้นที่ 2 เป็นหอพัก บานประตูหน้าต่างเขียนลวดลายเบญจรงค์ และภาพแกะสลักนิทานเรื่องสังศิลป์ชัย

 

ชั้นที่ 3 เป็นหอปริยัติ บานประตูหน้าต่างเขียนลวดลายเบญจรงค์ และภาพแกะสลักนิทานเรื่องนางผมหอม

 

ชั้นที่ 4 เป็นหอปริยัติธรรม ภายในมีพิพิธภัณฑ์ของเก่า บานประตูหน้าต่างภาพพระประจำวันเกิด

เทพประจำทิศและตัวพึ่ง – ตัวเสวย

 

ชั้นที่ 5 เป็นหอพิพิธภัณฑ์ มีบริขารของหลวงปู่พระครูปลัดบุษบา สุมโน อดีตเจ้าอาวาสวัดรูปที่ 6

บานประตูหน้าต่างแกะสลักภาพพุทธชาดก

 

ชั้นที่ 6 เป็นหอพระอุปัชฌายาจารย์ บานประตูหน้าต่างแกะสลักนิทานชาดกเรื่องเวสสันดร

 

ชั้นที่ 7 เป็นหอพระอรหันตสาวก บานประตูหน้าต่างแกะสลักนิทานเรื่องพระเตย์มีใบ้

 

ชั้นที่ 8 เป็นหอพระธรรม เป็นที่รวบรวมพระธรรม พระไตรปิฏก ฯลฯ บานประตูแกะสลักรูปพรหม 16 ชั้น

 

ชั้นที่ 9 เป็นหอพระพุทธ ตรงกลางมีบุษบก เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า บานประตูแกะสลักภาพ 3 มิติ

รูปพรหม 16 ชั้น และสามารถชมทัศนียภาพของตัวเมืองขอนแก่นได้ทั้ง 4 ด้าน

ด้านทิศตะวันออกสามารถมองเห็นบึงแก่นนครที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 600 ไร่

 

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น โทร. 0 4322 7714

 

การเดินทาง สามารถใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรี

ตรงหลักกิโลเมตรที่ 107 แยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา

ขับตรงไปเรื่อยๆ ก็จะถึงจังหวัดขอนแก่น

 

เครดิตภาพ : คู่หูนักเดินทาง

 

 


Shares
 • 55
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  55
  Shares