Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ปราสาทเปือยน้อย โบราณสถานศิลปะเขมรแบบบาปวน (บา – ปวน) อันงดงามที่สุดอีกแห่งหนึ่ง

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ปราสาทหินแห่งอาณาจักรขอมโบราณอายุเก่าแก่หลายร้อยปี

ที่ยังคงสภาพความสมบูรณ์มากที่สุดอีกแห่งหนึ่ง

 

ปราสาทเปือยน้อย

 

ปราสาทเปือยน้อย หรืออีกชื่อเรียกกันว่า พระธาตุกู่ทอง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 16 – 17

ที่มีการออกแบบศิลปะผสมระหว่างศิลปะเขมรแบบบาปวน แบบนครวัด และแบบคลัง

แต่ยังคงลักษณะของศิลปะบาปวนอยู่มาก ทั้งรูปแบบทับหลังและหน้าบัน

สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเทวสถานในศาสนาฮินดู โดยแผนผังการก่อสร้างมีความหมายเป็นเขาพระสุเมรุ

ซึ่งถือเป็นแกนจักรวาล อันเป็นที่สถิตย์ของเทพเจ้า ที่เรียกว่า “ศาสนบรรพต” เป็นปราสาทอิฐ 3 หลัง

ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ที่มุมทิศตะวันออกเฉียงใต้มีอาคารบรรณาลัย 1 หลัง

และกำแพงศิลาแลงล้อมรอบต่อเชื่อมกับโคปุระ หรืออาคารประตูซุ้มทั้งด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตก

และมีคูน้ำรูปเกือกม้าล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง ถัดออกมาด้านหน้ามีชาลา หรือชานเรือนที่ยกระดับสูงกว่าเบื้องล่าง

ถัดออกไปทางด้านทิศตะวันออก มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เรียกว่า “สระวงษ์”

 

ปราสาทเปือยน้อย

 

ปราสาทสร้างด้วยอิฐ แต่สำหรับพื้นที่ที่ต้องการสลัก เช่น หน้าบัน ทับหลัง และเสากรอบประตูนั้นใช้หินเป็นวัสดุหลัก

ส่วนโคปุระในส่วนที่ไม่สำคัญก่อผนังด้วยศิลาแลง หน้าบันขององค์ปรางค์ประธานสลัก

เป็นพระยานาคราชมีลวดลายสวยงาม

 

ปราสาทเปือยน้อย

 

สิ่งที่น่าสนใจคือ ปราสาทแห่งนี้อาจเป็นศาสนสถานในลัทธิไวษณพนิกาย เนื่องจากทับหลังของปราสาทหลังกลาง

เป็นภาพนารายณ์บรรทมสินธุ์ ซึ่งนับเป็นทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ที่มีความสมบูรณ์มากอีกแห่งหนึ่ง

นอกจากนี้ยังปรากฏภาพเล่าเรื่องในไวษณพนิกายบนทับหลังอีกหลายชิ้น ส่วนภาพเล่าเรื่องในไศวนิกาย

คือภาพอุมามเหศวรนั้นปรากฏอยู่ที่หน้าบันของบรรณาลัย

 

ปราสาทเปือยน้อย

 

ปราสาทเปือยน้อยถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านในท้องถิ่นเคารพบูชา ซึ่งชาว อ.เปือยน้อยจะจัดงานประเพณีเฉลิมฉลอง

นมัสการเป็นประจำ “ศิวะราตรี ปูชนียาลัย ปราสาทเปือยน้อย” ช่วงวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี (ตามจันทรคติ)

โดยมีพิธีกรรมทางศาสนา ประเพณีผูกเสี่ยว ขบวนแห่จากหมู่บ้านต่างๆ และมีการแสดงแสง สี เสียง

อย่างยิ่งใหญ่ตระการตาในตอนกลางคืน

 

สนใจสอบถามรายละเอียด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น โทร. 0 4322 7714 – 5

 

การเดินทาง ตั้งอยู่ใน ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น จากขอนแก่นใช้ทางหลวงหมายเลข 2 (ขอนแก่น – บ้านไผ่)

ระยะทาง 44 กิโลเมตร เข้าทางหลวงหมายเลข 23 (บ้านไผ่ – บรบือ) ไปอีกประมาณ 11 กิโลเมตร

แล้วแยกขวาเข้าสู่ อ.เปือยน้อยอีก 24 กิโลเมตร

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •