Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

หมู่บ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช หมู่บ้านเก่าแก่กว่า 300 ปี ตั้งอยู่ในหุบเขา โอบล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงาม

ของขุนเขาและป่าไม้ มีวิถีชีวิตของชาวบ้านทำสวนสมรมที่น่าสนใจ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อว่า

อากาศดีที่สุดในประเทศไทย มีการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน จนได้รางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประจำปี 2541

 

หมู่บ้านคีรีวง หมู่บ้านคีรีวง หมู่บ้านคีรีวง

 

ชุมชนคีรีวง ตั้งอยู่ในตำบลกำโลน อำเภอลานสกา ครอบคลุมพื้นที่ใน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคีรีวง บ้านคีรีทอง บ้านขุนคีรี

และบ้านคีรีธรรม แต่เดิมมีชื่อว่า บ้านขุนน้ำ เพราะตั้งอยู่ใกล้ต้นน้ำจากยอดเขาหลวง ต่อมา ได้เปลี่ยนเป็นชื่อ หมู่บ้านคีรีวง

หมายถึง หมู่บ้านซึ่งอยู่ภายในวงล้อมของภูเขา ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายสุขสงบแบบสังคมเครือญาติ

อาชีพหลักคือการทำสวนผลไม้ผสม เรียกว่า สวนสมรม อาทิ มังคุด เงาะ ทุเรียน

 

หมู่บ้านคีรีวง หมู่บ้านคีรีวง หมู่บ้านคีรีวง

 

หมู่บ้านคีรีวงขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย ประเภทเมืองและชุมชน

ซึ่งมีจุดเด่นตรงที่ยังคงมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีภูเขาล้อมรอบหมู่บ้าน และมีสายน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปี

 

หมู่บ้านคีรีวง หมู่บ้านคีรีวง หมู่บ้านคีรีวง

 

ไฮไลต์ของหมู่บ้านคีรีวงต้องมารับอากาศบริสุทธิ์ที่แสนสดชื่น ชมวิวธรรมชาติเต็มไปด้วยเทือกเขา ป่าไม้และสายน้ำ

กิจกรรมที่น่าสนใจในหมู่บ้านคีรีวงคือ การมาพักแบบโฮมสเตย์ ใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ในวิถีบ้านๆ

คืนละ 100 บาท ค่าอาหาร 50 บาท และยังสามารถเช่าจักรยานออกไปปั่นชมวิวสูดอากาศบริสุทธิ์รอบหมู่บ้าน

 

หมู่บ้านคีรีวง หมู่บ้านคีรีวง

 

นอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนที่น่าสนใจ อาทิ กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มลายเทียนบาติกสีธรรมชาติ

กลุ่มลูกไม้ กลุ่มบ้านสมุนไพร ซึ่งได้จัดทำเป็นสินค้าโอทอประดับ 5 ดาวของหมู่บ้านคีรีวง

 

หมู่บ้านคีรีวง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ศูนย์ประสานงานบ้านคีรีวง โทร. 0 7553 3113 หรือ อบต.กำโลน โทร. 0 7553 3111-2

 

การเดินทาง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4016 จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4015 บริเวณกิโลเมตรที่ 9

แล้วเลี้ยวขวาเข้าไป 9 กิโลเมตรก็จะถึงหมู่บ้านคีรีวง หรือขึ้นรถสองแถวจากตลาดยาว

ในอำเภอเมือง มีรถออกตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น. ราคา 20 บาท

 

เครดิตภาพ : pantip

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •