Shares
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares

วัดพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัด

โดยเฉพาะพระบรมธาตุเจดีย์ ถือว่ามีความมหัศจรรย์ ไม่ได้มีแต่ความสวยงามและความเก่าแก่

เปี่ยมไปด้วยร่องรอยทางประวัติศาสตร์ แต่ยามแดดตกต้ององค์พระธาตุ กลับไม่มีเงาทาบทอดไปถึงพื้น

จนคล้ายว่าเจดีย์ยิ่งใหญ่องค์นี้ไร้เงาอย่างน่าอัศจรรย์

 

วัดพระมหาธาตุ วัดพระมหาธาตุ

 

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ในตัวเมืองนครศรีธรรมราช วัดศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมิ่งขวัญชาวเมืองนครศรีธรรมราช

โดยสัญลักษณ์ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุเจดีย์ หรือพระบรมธาตุเมืองนคร ตั้งอยู่ภายในวัด

เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศจดทะเบียนวัดพระมหาธาตุ

เป็นปูชนียสถานที่สำคัญสุดแห่งหนึ่งของภาคใต้

 

วัดพระมหาธาตุ วัดพระมหาธาตุ

 

องค์พระบรมธาตุเจดีย์ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ตามตำนานเล่าขานว่า สร้างขึ้นครั้งแรกประมาณ ปี พ.ศ. 854

เชื่อกันว่าเดิมเป็นเจดีย์แบบอิทธิพลศิลปะศรีวิชัย คือเป็นเจดีย์ทรงมณฑป มีหลังคาเป็นสถูปห้ายอด

คล้ายพระบรมธาตุเจดีย์ที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-15

ต่อมาพระสถูปแบบศรีวิชัยทรุดโทรมลง จึงได้มีการสร้างเจดีย์องค์ใหญ่ทรงลังกา

ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำองค์ปัจจุบันครอบไว้ ในราวพุทธศตวรรษที่ 18 ซึ่งในช่วงเวลานั้นดินแดนนครศรีธรรมราช

ได้รับอิทธิพลพุทธศาสนาและศิลปกรรมแบบลังกา

 

วัดพระมหาธาตุ วัดพระมหาธาตุ วัดพระมหาธาตุ

 

องค์พระบรมธาตุเจดีย์ ปัจจุบันเป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ มีจุดเด่นบริเวณยอดเจดีย์ ซึ่งหุ้มด้วยทองคำแท้

ภายในบรรจุพระทันตธาตุ (ส่วนฟันของพระพุทธเจ้า) โดยมีพิธีปฏิบัติที่ทำสืบทอดกันมาจนถือเป็นงานบุญประจำปี

คือ การนำผ้าขึ้นธาตุ ซึ่งเชื่อกันว่า หากใครได้นำผ้าขึ้นธาตุ และขอพรเรื่องใดก็จะสมหวัง

 

วัดพระมหาธาตุ

 

มหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งของ องค์พระบรมธาตุ คือไม่มีเงาทอดลงพื้น ไม่ว่าแสงอาทิตย์จะส่องกระทบไปในทิศทางใด

ซึ่งไม่สามารถหาคำตอบได้ จนได้รับการขนานนามใหม่ว่า พระธาตุไร้เงา ถือเป็นเจดีย์หนึ่งในอันซีนของเมืองไทย

นอกจากพระบรมธาตุเแล้วยังมีเจดีย์องค์เล็กที่รายล้อมรอบองค์พระบรมธาตุมากมาย โดยองค์เจดีย์บริวารมีทั้งหมด 149 องค์

เป็นเจดีย์ที่สร้างไว้สืบต่อกันเรื่อยมาเพื่อบรรจุอัฐิของบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ

 

วัดพระมหาธาตุ วัดพระมหาธาตุ วัดพระมหาธาตุ

 

ภายในวัดพระมหาธาตุยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ อีกจำนวนมาก อาทิ พระวิหารหลวง เป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา

วิหารสามจอม วิหารที่มีพระพุทธรูปทรงเครื่องอย่างกษัตริย์ชื่อว่า พระศรีธรรมาโศกราช ประดิษฐานอยู่

วิหารทับเกษตร เชื่อกันว่าเป็นเส้นทางที่เชื่อว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเคยมาเดินปฏิบัติธรรมที่นี่

ภายในมีพระพุทธรูปยืน-นั่ง ประดิษฐานอยู่มากมาย วิหารพระแอด ประดิษฐานพระมหากัจจายนะ

ส่วนวิหารเขียนและวิหารโพธิ์ลังกานั้นเป็นสถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุ ส่วนฐานขององค์พระบรมธาตุเจดีย์

ยังมีซุ้มถึง 22 ซุ้ม โดยแต่ละซุ้มมีหัวช้างยื่นเป็นสัญลักษณ์แห่งการค้ำจุนพระพุทธศาสนา

 

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม วัดพระมหาธาตุ โทร. 0 7534 5172

 

การเดินทาง ด้วยรถยนต์ ใช้เส้นทางสาย 401 ถึงตัวเมืองนครศรีธรรมราช ไปที่ถนนราชดำเนิน

เมื่อถึงตำบลในเมือง วัดพระมหาธาตุจะอยู่ด้านขวามือ

 

เครดิตภาพ : thetrippacker และ pantip

 

 


Shares
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares