หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง จังหวัดสุรินทร์ สัมผัสวิถีความเป็นอยู่ของคนในชุมชนบ้านตากลางและช้างอย่างใกล้ชิด

โดยแต่ละครัวเรือนจะมีช้างเลี้ยงไว้ และอาศัยอยู่รวมกัน เปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว

ก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างคนกับช้าง จนได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านช้างเลี้ยงใหญ่ที่สุดในโลก

พร้อมชมโชว์การแสดงความสามารถสุดน่ารักของเหล่าช้างแสนรู้ในหมู่บ้าน

 

หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง

 

หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง หรือศูนย์คชศึกษา ศูนย์รวมของสมาชิกช้างทั้งในบ้านกะโพ ตากลาง และจากหมู่บ้านอื่นๆ

ในจังหวัดสุรินทร์มากกว่า 200 ตัว เหมาะมาเยี่ยมชมวิถีความเป็นอยู่ความผูกพันของคนในชุมชนและช้าง

เดิมชาวบ้านตากลางเป็นชาวส่วย (กูย) หรือกวย ที่มีความชำนาญในการคล้องช้างป่า ฝึกหัดช้าง และเลี้ยงช้าง

โดยต้องเดินทางไปคล้องช้างบริเวณชายแดนรอยต่อของประเทศกัมพูชา

ปัจจุบันชาวบ้านตากลางไม่สามารถไปคล้องช้างได้ แต่ก็ยังคงเลี้ยงช้าง และฝึกช้าง

เพื่อไปร่วมแสดงในงานช้างของจังหวัดสุรินทร์ทุกปี

 

หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง

 

หมู่บ้านช้างบ้านตากลางมีลักษณะการเลี้ยงช้างไว้เป็นเพื่อน นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้การดำรงชีวิตของชาวส่วย

พร้อมทั้งจะได้พบปะพูดคุยกับหมอช้างมากประสบการณ์ โดยเฉพาะการคล้องช้าง รวมถึงยังสามารถเดินชม

จุดบริเวณที่แม่น้ำชี และแม่น้ำมูลไหลมารวมกัน ซึ่งห่างออกไปเพียง 3 กิโลเมตร มีทัศนียภาพงดงาม

เหมาะมาพักผ่อนหย่อนใจ และศึกษาธรรมชาติ

 

หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง

 

ภายในหมู่บ้านช้างบ้านตากลางมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ สนามแสดงช้างแสนรู้ จัดแสดงความน่ารัก

และความเฉลียวฉลาดของช้างแสนรู้ อาทิ ช้างเต้นรำ ช้างวาดรูป ช้างปาลูกโป่ง ช้างเตะฟุตบอล ฯลฯ

โดยจะเปิดการแสดงทุกวัน วันละ 2 รอบ คือ 10.30 น. และ 14.30 น.

 

หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง

 

ศาลปะกำ เทวาลัยสิงสถิตของวิญญาณบรรพบุรุษและผีปะกำ ตามความเชื่อของชาวกวย หรือกูย

นิยมปลูกสร้างไว้ในชุมชนคุ้มบ้าน นักท่องเที่ยวสามารถไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ เชื่อว่าจะสมปรารถนาตามที่ตั้งใจ

 

หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง

 

อาคารพิพิธภัณฑ์ สถานที่จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับช้าง อาทิ วิวัฒนาการของช้างในยุคต่างๆ โครงกระดูกช้าง

โรคที่เกี่ยวข้องกับช้าง เครื่องมือในการคล้องช้าง พิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับช้าง ขั้นตอนวิธีการทำบุญอุทิศส่วนกุศล

ให้กับช้างที่เสียชีวิต เป็นต้น

 

หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง

 

วังทะลุ อยู่ห่างจากหมู่บ้านช้างเพียง 3 กิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำมูลไหลและลำน้ำชีมาบรรจบกัน ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขง

แวดล้อมไปด้วยป่า เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพงดงาม และหาชมได้ยาก

นอกจากนี้ยังเป็นที่อาบน้ำของช้างในหมู่บ้านยามเย็น

 

หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง

 

หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง นอกจากการแสดงของช้างแล้ว ยังมีการจัดแสดงโชว์งูอีกด้วย ซึ่งจะเสียค่าเข้าชมคนละ 20 บาท

 

การแสดงช้าง มีการแสดงทุกวัน วันละ 2 รอบ โดยรอบเช้า เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. ส่วนรอบบ่าย เริ่มเวลา 14.00 น.

*หมายเหตุ รอบการแสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ค่าธรรมเนียมเข้าชม ผู้ใหญ่ คนละ 50 บาท เด็กโต คนละ 20 บาท

เด็กเล็ก คนละ 10 บาท และชาวต่างชาติ คนละ 100 บาท

 

หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 4451 7461,  0 4414 5050

 

การเดินทาง ด้วยรถยนต์ จากกรุงเทพใช้เส้นทาง กรุงเทพ- สระบุรี- นครราชสีมา จากนั้นใช้เส้นทางหมายเลข 2

หรือถนนมิตรภาพ เมื่อเจอแยกให้เลี้ยวขวา ไปเข้าทางหมายเลข 206  เมื่อถึงอำเภอพิมายให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหมายเลข 2175

จากนั้นใช้ทางหมายเลข 2018 ประมาณ 12 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางลัดบริเวณบ้านกระสัง ตรงไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร

ก็จะถึงหมู่บ้านช้างบ้านตากลาง

 

เครดิตภาพ : blogspot, mthai และ pantip