วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร์ วัดเก่าแก่แดนอีสานบ้านเฮา ศูนย์รวมจิตใจของชาวสุรินทร์ สถานที่ปฏิบัติธรรมภาวนาจิต

ตามแนวทางหลวงปู่ดุลย์ อตุโล พระชื่อดังที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งภาวนาจิต

พร้อมสักการะ หลวงพ่อพระชีว์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดแห่งนี้

 

วัดบูรพาราม วัดบูรพาราม

 

วัดบูรพาราม สร้างขึ้นสมัยกรุงธนบุรี ราวปี พ.ศ. 2300-2330 มีอายุประมาณ 200 ปี เทียบเท่ากับอายุการสร้างเมืองสุรินทร์

วัดก่อตั้งขึ้นโดยพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์ จางวาง หรือปุม เจ้าเมืองสุรินทร์คนแรกร่วมมือกับชาวบ้านก่อสร้างวัดนี้ขึ้น

และใช้ชื่อในตอนนั้นว่า “วัดบูรพ์”

 

วัดบูรพาราม วัดบูรพาราม

 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2476 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะมณฑล ได้มีคำสั่งให้วัดบูรพ์เป็นวัดในสังกัดคณะธรรมยุต

และได้นิมนต์พระราชวุฒาจารย์ หรือหลวงปู่ดุลย์ อตุโล ซึ่งปฏิบัติธุดงค์กรรมฐานอยู่ให้มาประจำอยู่ที่วัดบูรพ์

ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส และร่วมเป็นคณะพระสังฆาธิการ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วัดบูรพาราม จวบจนปัจจุบัน

มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 10 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนจิตรบำรุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

 

วัดบูรพาราม วัดบูรพาราม

 

ภายในวัดบูรพารามเป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระชีว์ พระพุทธปางมารวิชัย องค์ประธานภายในพระวิหาร

ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสุรินทร์ ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือมาก นับเป็นปูชนียวัตถุที่ชาวเมืองสุรินทร์

ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด และภายในวิหารยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีความสวยงามให้ได้ชม

 

วัดบูรพาราม วัดบูรพาราม วัดบูรพาราม วัดบูรพาราม

 

จุดที่ถือว่าโดดเด่นและน่าสนใจภายในวัดบูรพารามคือ พิพิธภัณฑ์กัมมัฏฐาน-อัฐิธาตุ เป็นอาคารไทยประยุกต์

ทรงเรือสำเภาใหญ่ที่กำลังโต้คลื่น ภายในประดิษฐานรูปเหมือน และอัฐิธาตุของพระราชวุฒาจารย์ หรือหลวงปู่ดุลย์ อตุโล

พระที่มีชื่อเสียงในสายพระกัมมัฏฐาน ทั้งพระภิกษุและฆราวาสให้การยอมรับว่า หลวงปู่ดุลย์ อตุโล เป็นเพียงองค์เดียว

ที่มีความรู้ลึกซึ้งในเรื่องของจิต จนได้รับสมญาว่าเป็น บิดาแห่งภาวนาจิต

 

วัดบูรพาราม วัดบูรพาราม

 

พิพิธภัณฑ์กัมมัฏฐาน-อัฐิธาตุ มีสถาปัตยกรรมแปลกตาทันสมัย หลังคาเป็นทรงไทยประยุกต์ที่มีความสวยงาม

ด้วยหลังคาลดหลั่นหลายชั้นซ้อนกันลงมา ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นรูปบูรพาจารย์หลายท่าน

ท่ามกลางภาพฉากหลังเป็นภูเขาและป่าไม้

 

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ททท.สุรินทร์ โทร. 0 5525 2742-3, 0 5525 9907

 

การเดินทาง ด้วยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 24 อำเภอโชคชัย – อุบลราชธานี

ผ่านอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ แล้วแยกซ้ายเข้าตัวจังหวัดสุรินทร์ ขับตรงมาทางอำเภอปราสาท

จะผ่านอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีฯ แล้ววกไปทางขวาเลียบบ่อน้ำ ให้ขับเลยศาลากลางจังหวัด

และสี่แยกไฟแดงไป วัดบูรพารามจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ

 

เครดิตภาพ : reviewthaitravel และ pantip