วนอุทยานพนมสวาย จังหวัดสุรินทร์ สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ที่มีร่องรอยอารยธรรม

ของชาวขอมโบราณ หลอมรวมกลายเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนา

ที่มีชื่อเสียง ทุกปีจะมีประเพณีสำคัญในช่วงวันขึ้น 1 ค่ำเดือน 5 ชาวเมืองสุรินทร์จะชวนกันเดินขึ้นเขาพนมสวาย

จนเป็นประเพณีที่ทำสืบทอดกันมาเพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเอง

 

วนอุทยานพนมสวาย

 

วนอุทยานพนมสวาย คำว่า พนมสวาย เป็นคำภาษาพื้นเมืองของชาวสุรินทร์ มีความหมายว่า ภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว

ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาบัว อำเภอเมือง และตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาสวาย

มีพื้นที่ทั้งหมด 18,145 ไร่ ได้รับการประกาศเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2527

ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ของจังหวัดสุรินทร์ เต็มไปด้วยป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงาม

นอกจากนี้ยังเป็นวนอุทยานเฉลิมพระเกียรติในประเทศไทย และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธา

 

วนอุทยานพนมสวาย วนอุทยานพนมสวาย

 

วนอุทยานพนมสวาย มีเขาพนมสวายเป็นภูเขาเตี้ยๆ ประกอบด้วยภูเขา 3 ลูกติดต่อกัน ได้แก่ เขาชาย หรือเขาพนมเปราะ,

เขาหญิง หรือเขาพนมสรัย, และเขาคอก หรือเขาพนมกรอล

 

วนอุทยานพนมสวาย วนอุทยานพนมสวาย

 

ยอดเขาแห่งแรก เขาชาย หรือเขาพนมเปราะ ด้านหน้าจะมีบันไดก่ออิฐถือปูนยาวเหยียดขึ้นไปถึงด้านบนยอดเขา

ระหว่างทางซึ่งเป็นบันไดนั้นมีระฆัง 1,080 ใบแขวนอยู่ตลอดสองข้างทาง โดยในปี พ.ศ.2550

เพื่อเป็นการเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ทางจังหวัดจึงได้จัดหาระฆังจากทุกวัดในจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1,070 ใบ และได้รับมอบระฆังจากวัดสำคัญอีก 10 ใบ

รวมเป็น 1,080 ใบ รวมถึงระฆังเอกจากวัดระฆังโฆสิตารามด้วย เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สักการะและมีโอกาสเคาะระฆัง

เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

 

วนอุทยานพนมสวาย วนอุทยานพนมสวาย วนอุทยานพนมสวาย วนอุทยานพนมสวาย วนอุทยานพนมสวาย วนอุทยานพนมสวาย

 

เมื่อขึ้นไปยังด้านบนเขาชาย เป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธสุรินทรมงคล” พระพุทธรูปปางประทานพร

เป็นพระพุทธรูปประจำเมืองสุรินทร์ สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2518 โดยบริเวณส่วนพระนาภีขององค์พระใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

 

วนอุทยานพนมสวาย วนอุทยานพนมสวาย

 

ยอดเขาที่สอง เขาหญิง หรือเขาพนมสรัย เป็นที่ตั้งของวัดพนมศิลาราม โดยได้จัดสร้างพระพุทธรูปองค์ขนาดกลาง

ประดิษฐานบนยอดเขา และยังมีสระน้ำโบราณจำนวน 2 สระ เชื่อว่าเป็นที่อยู่ของเต่าศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 2 ตัว

เล่าตำนานกันมาว่าหลังจากที่เต่าทั้งสองได้อพยพลงจากเขาเพื่อหนีภัยอันตราย แต่ขณะที่เดินทางถึงเพียงไหล่เขา

ก็เกิดอาการแข็งตัว กลายเป็นเต่าหินขนาดใหญ่ 2 ตัว ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ

 

วนอุทยานพนมสวาย
ส่วนยอดเขาคอก หรือเขาพนมกรอล บริเวณด้านบนเป็นศาลาอัฏมุข อนุสรณ์ฉลองครบรอบ 200 ปี

แห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง ซึ่งย้ายมาจากยอดเขาชาย

บริเวณใกล้กันมีสถูป สถานที่เก็บอัฐิธาตุพระราชวุฒาจารย์ หรือหลวงปู่ดุลย์ อตุโล พระเกจิสายวิปัสสนา

ยอดเขาคอกยังเป็นที่ตั้งของวัดพนมศิลาราม และศาลเจ้าแม่กวนอิม ให้ประชาชนได้เคารพบูชา

 

วนอุทยานพนมสวาย

 

วนอุทยานพนมสวาย ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่นๆ อาทิ ผาดอกบัว, น้ำตกโตงใหญ่, รอยเท้าหลวงตาพรม,

บ่อสัมฤทธิ์, ลานหินล้านปี, บ่อขมิ้น, บ่อสกัด และคอกโบราณ

 

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ททท.สุรินทร์ โทร. 0 5525 2742-3, 0 5525 9907

 

การเดินทาง ด้วยรถยนต์ จากอำเภอเมืองสุรินทร์ใช้เส้นทางสายสุรินทร์-ปราสาท ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร

เมื่อถึงบ้านกะน็อบ ให้แยกไปตามทางสายบ้านกะน็อบ-บ้านสวาย เป็นทางลูกรัง 6 กิโลเมตร รวมระยะทางจากอำเภอเมือง

ถึงวนอุทยานพนมสวาย ประมาณ 20 กิโลเมตร ถนนขึ้นเขาสวายนั้นเป็นถนนลาดยาง 2 เลน กว้าง 5 เมตร

 

เครดิตภาพ : pantip และ blogspot