Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ จังหวัดอ่างทอง ที่เที่ยวอินเทรนด์ เรือนไทยทรงสูง ที่ดูงดงาม

การมาเยือนที่นี่ นอกจากจะได้ชมทัศนียภาพอันร่มรื่น และสวยงามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ยังจะได้ชมการปั้น ตุ๊กตาชาววัง จากชาวบ้าน ในละแวกนั้นอย่างใกล้ชิด ชมสาธิตการปั้นตุ๊กตาชาววัง

พร้อมเลือกซื้อตุ๊กตาชาววังแสนน่ารัก ในอิริยาบถต่างๆ ที่แสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีไทย ในราคาย่อมเยา

 

ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ

 

ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จเป็นเรือนไทยทรงสูง อยู่บริเวณ วัดท่าสุทธาวาส ในพื้นที่ตำบลบ้านบางเสด็จ

ตำบลนี้เดิมชื่อ บ้านวัดตาล ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นชื่อ บ้านบางเสด็จ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในปี พ.ศ.2518

สร้างความปลื้มปิติ ให้แก่ราษฎรเป็นอันมาก เพื่อเป็นการระลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ

จึงได้เปลี่ยนชื่อจากบ้านวัดตาลเป็นบ้านบางเสด็จ

 

ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ

 

ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จเป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริ

ให้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2519 เพื่อเป็นอาชีพเสริม เพิ่มพูนรายได้ ให้แก่ราษฎร ภายในหมู่บ้านบางเสด็จนี้ มีการรวมกลุ่ม

ในรูปของสหกรณ์ โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ ซึ่งจะจัดให้สมาชิก มาสาธิตการปั้นตุ๊กตาชาววัง

พร้อมกับจัดจำหน่ายในราคาที่ย่อมเยา ตุ๊กตาชาววังทำจากดินเหนียว แสดงให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน

และวัฒนธรรมประเพณีไทยต่างๆ เช่น การละเล่นของเด็กไทย วงมโหรีปี่พาทย์ สุภาษิตคำพังเพยไทย

หรือรูปผลไม้ไทย หลากหลายชนิด ซึ่งล้วนมีความสวยงามน่ารัก และเหมาะที่จะซื้อเป็นของฝาก

หรือของที่ระลึกเป็นอย่างยิ่ง

 

ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ

การปั้นตุ๊กตาชาววัง มีกำเนิดในช่วงปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยการทำเป็นของเล่น

เฉพาะในกลุ่มข้าหลวงชาววัง ต่อมาข้าหลวงบางคนที่ออกมาอาศัยกับครอบครัวนอกวัง ริเริ่มทำตุ๊กตาชาววังออกขาย

จึงเริ่มเป็นที่รู้จักของประชาชน การปั้นตุ๊กตาบ่งบอกถึงคุณค่าแห่งศิลปวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดี

โครงการรื้อฟื้นวิชาการปั้นตุ๊กตาชาววังที่พระราชทานแก่ชาวบ้านบางเสด็จ ทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งผลิตตุ๊กตาชาววัง

ที่ใหญ่ที่สุด และมีชื่อเสียงแพร่หลายขจรขจายไปไกลทั่วโลก สร้างอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ราษฎร

มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 เป็นต้นมา

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 3566 2995

 

ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ

การเดินทาง พิกัด GPS n14.4504, e100.461648

 

สามารถใช้ทางหลวงหมายเลข 309 จากจังหวัดอยุธยามุ่งหน้าสู่จังหวัดอ่างทองประมาณ 16 กิโลเมตร

จะมีทางแยกซ้ายมือเข้าสู่บ้านบางเสด็จ ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ อยู่ติดกับวัดท่าสุทธาวาส

 

เครดิตภาพ : touronthai, theTripPacker

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •