Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

พระตำหนักคำหยาด จังหวัดอ่างทอง ที่เที่ยวอินเทรนด์ โบราณสถานที่สำคัญ ในจังหวัดอ่างทอง

สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา ตั้งโดดเด่นอยู่กลางทุ่งนา ยังคงหลงเหลือร่องรอยความงามของศิลปกรรม

และโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมโบราณให้ได้ชม รวมถึงเป็นสถานที่ ที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ ขุนหลวงหาวัด

หรือเจ้าฟ้าอุทุมพร อดีตกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ที่เคยเสด็จมาผนวช และประทับที่พระตำหนักแห่งนี้

 

พระตำหนักคำหยาด พระตำหนักคำหยาด

 

พระตำหนักคำหยาด ตั้งอยู่ในเขตวัดร้างชื่อว่า วัดโพธิ์ทอง ในท้องที่ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

กรมศิลปากรได้ประกาศให้เป็นโบราณสถาน สันนิษฐานว่าพระตำหนักคำหยาดนี้ สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย

ปัจจุบันเหลือเพียงผนัง 4 ด้าน ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร มีสภาพผุพังไปตามกาลเวลา

แต่ก็ยังพอเห็นลวดลายทางสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมอยู่บ้าง ซึ่งสถาปัตยกรรมแบบนี้

สืบทอดความคิดมาจากสถาปัตยกรรม สมัยพระนารายณ์ พระตำหนักก่อด้วยอิฐยกพื้นสูง มีใต้ถุน และเจาะช่องใต้ถุน

มีรูปประตูโค้งแหลม ตามแบบที่นิยม มาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีมุขย่อกระเปาะด้านหน้าทางทิศตะวันออก

ลวดลายประดับซุ้มจรนำหน้าต่าง มีมุขเด็จ หรือมุขโถงที่ยื่นออกมาจากหน้าอาคาร เป็นที่เสด็จออก

ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ภายในทาดินแดง ปูพื้นกระดาน

 

พระตำหนักคำหยาด

ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสลำน้ำมะขามเฒ่า เมื่อ พ.ศ.2450

ได้เสด็จมายังโบราณสถานแห่งนี้ ทรงมีพระราชหัตถเลขาอรรถาธิบายไว้ว่า เดิมทีทรงมีพระราชดำริว่า

ขุนหลวงหาวัด (เจ้าฟ้าอุทุมพร กรมขุนพรพินิต) ทรงผนวชที่วัดโพธิ์ทอง แล้วสร้างพระตำหนักคำหยาดแห่งนี้ขึ้นมา

เพื่อจำพรรษาเนื่องจากมีชัยภูมิที่เหมาะสม ครั้นได้ทอดพระเนตรเห็นตัวพระตำหนัก ที่สร้างด้วยความประณีตสวยงามแล้ว

พระราชดำริเดิมก็เปลี่ยนไป ด้วยทรงเห็นว่า ไม่น่าที่ขุนหลวงหาวัดจะทรงมีความคิดใหญ่โตสร้างสร้างที่ประทับชั่วคราว

หรือที่มั่นในการต่อสู้ให้ดูสวยงามเช่นนี้ จึงทรงสันนิษฐานใหม่ว่า พระตำหนักนี้คงจะสร้างขึ้นตั้งแต่รัชสมัย

สมเด็จพระบรมโกศ เพื่อเป็นที่ประทับแรม เนื่องจากมีพระราชนิยมเสด็จประพาสเมืองแถบนี้

 

นอกจากนี้หลักฐานพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาหลายฉบับได้กล่าวถึงเหตุการณ์ เจ้าฟ้าอุทุมพรเสด็จลงเรือพระที่นั่ง

ไปทรงผนวชที่วัดโพธิ์ทองคำหยาด และประทับที่พระตำหนักคำหยาด ซึ่งพระหนักคำหยาดนี้สันนิษฐานว่า

พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นพระราชบิดาสร้างไว้เป็นที่ประทับแรมยามเสด็จประพาสเมืองอ่างทอง

ราษฎรจึงพากันขนานพระนามเจ้าฟ้าอุทมพรว่า “ขุนหลวงหาวัด”

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 0 3552 5867

 

พระตำหนักคำหยาด

การเดินทาง ใช้เส้นทางสายอ่างทอง-โพธิ์ทอง อยู่ถัดจากวัดโพธิ์ทองไปทางทิศตะวันตก

ประมาณ 2 กิโลเมตรบนถนนสายเดียวกัน

 

เครดิตภาพ : wikalenda, Wikipedia, bloggang

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •