กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดแห่ จังหวัดหนองบัวลำภู แดนอีสานบ้านเฮายังคงมีหมู่บ้านที่ชาวบ้านส่วนใหญ่หาเลี้ยงชีพ

ด้วยการทอผ้าด้วยมือ นอกเหนือจากการเป็นเกษตรกร เกิดเป็นผ้าขิดไหมที่มีเอกลักษณ์ลวดลายประณีตสวยงาม

อันเป็นภูมิปัญญาที่สืบต่อกันมา

 

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดแห่ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดแห่

 

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดแห่ เดิมกลุ่มชื่อ กลุ่มทอผ้าขาวม้าบ้านกุดแห่ ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2527 สมาชิกเริ่มก่อตั้งจำนวน 114 คน

สมาชิกกลุ่มมีมาจากหลายหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลกุดแห่ เป็นกลุ่มทอผ้าอีสานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะ ผ้าขิดไหม

ผ้าชื่อดังที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว บ้านกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีแม่ปิ่นเกล้า คำแหงพล

เป็นประธานกลุ่มผ้าขาวม้าบ้านกุดแห่คนแรก

 

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดแห่ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดแห่

 

ผ้าขิดไหมบ้านกุดแห่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นงานที่ประณีตและคิดค้นด้วยภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ

เดิมมีการตัดเย็บเป็นหมอน ต่อมาเมื่อจัดตั้งกลุ่มสตรีทอผ้ากุดแห่ จึงได้เริ่มทอผ้าขิดไหมประยุกต์เป็นเครื่องแต่งกาย

ลายผ้าขิดไหมบ้านกุดแห่ เกิดจากแนวคิดของครูลำดวน นันทะสุธา ประธานกลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดแห่

จนทำให้ลายผ้าขิดไหมบ้านกุดแห่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากแนวความคิด โดยนำคำขวัญจังหวัด

มาประยุกต์เป็นลายผ้าแบบใหม่ที่มีความแปลกใหม่ อาทิ ลายดอกพิกุล ลายหัวนาค ลายบ้านเชียง ลายผีเสื้อ เป็นต้น

 

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดแห่ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดแห่

 

ลักษณะโดดเด่นของผ้าขิดไหมมีความพิเศษอยู่ตรงการทอที่ต้องทอตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แล้วแต่ความยากของลาย

โดยคนหนึ่งจะเป็นผู้ทอ ซึ่งจะใช้ไหมค้ำทอสอดค้ำให้ ส่วนอีกคนจะเป็นคนสวดกระสวย

เมื่อแล้วเสร็จก็จะเก็บปมเก็บขี้ไหมให้เรียบร้อย ด้วยกระบวนการผลิตที่ละเอียดเช่นนี้จึงทำให้ผ้าขิดไหมบ้านกุดแห่

มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์โด่งดัง การันตีจากรางวัลระดับประเทศมากมาย

 

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดแห่ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดแห่ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดแห่

 

นักท่องเที่ยวจะได้เห็นการสาธิตทอผ้าขิดไหมบ้านกุดแห่ จากชาวบ้านที่มีฝีมือ ชมผ้าขิดไหม ผ้าไหม หรือผ้าขาวม้าคุณภาพดี

มีความสวยงามด้วยลวดลายต่างๆ ที่ประยุกต์ขึ้นใหม่ให้มีความทันสมัย พร้อมเลือกซื้อผ้าขิดไหมในราคาย่อมเยา

 

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดแห่ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดแห่ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดแห่

 

ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุดแห่ ได้พัฒนาลายผ้าใหม่ๆ ที่มีความงดงามกว่า 40 ลาย อาทิ ลายขจรคู่  ลายดาวล้อมเพชร

ลายบัวบาน ลายเพชรพระอุมา ลายอินถวา ลายเพชรมณี ลายบัวสวรรค์ ลายกระทงทอง ลายสร้อยสังวาล

ลายมรดกไทย และลายอื่นๆ

 

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00–20.00 น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณลำดวน นันทะสุธา ประธานกลุ่ม โทร. 0 4235 9370, 08 7219 8231

 

การเดินทาง ด้วยรถยนต์ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 เมื่อขับไปจนถึงสี่แยกหนองด่าน – กุดแห่
ให้เลี้ยวขวา ขับเข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร ผ่าน รพ.นากลางไปก็จะถึงหมู่บ้านกุดแห่

 

เครดิตภาพ : zeekway และ kudhae