วัดมหาชัย จังหวัดหนองบัวลำภู วัดเก่าแก่หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด

เมื่อมาเยือนถิ่นอีสาน ดินแดนแห่งพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมายาวนาน

เอาฤกษ์เอาชัยด้วยการสักการะพระบาง พระพุทธรูปเก่าแก่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองของชาวหนองบัวลำภู

 

วัดมหาชัย

 

วัดมหาชัย เดิมชื่อ วัดมหาธาตุไตรยภูมิ ตั้งอยู่บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู สร้างเมื่อปี พ.ศ.2026

เป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างเมือง ในวัดพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวาง

ปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่ติดกำแพงวัดด้านหน้า

 

ภายในวัดมหาชัยมีหอพระบาง  สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองหนองบัวลำภู

โดยการสร้างของกรมศิลปากรออกแบบให้เป็นสถาปัตยกรรมล้านช้าง โดยยึดจากจารึกใต้ฐานพระบางซึ่งเป็นภาษาล้านนา

ลักษณะคล้ายกับหอพระบาง ที่เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

วัดมหาชัย

 

พระบาง วัดมหาชัย เป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร มี 2 องค์คู่กัน มีลักษณะเหมือนกันทั้ง 2 องค์ ถือเป็นโบราณวัตถุที่สำคัญ

ของจังหวัดหนองบัวลำภู สร้างด้วยทองสีดอกบวบ มีอักษรจารึกอยู่ที่ฐานเป็นภาษาขอม

หรือที่ชาวเมืองเรียกกันว่า “อักษรธรรม” บอกชื่อผู้สร้างและวันเดือนปีที่สร้าง มีอายุกว่า 200 ปี

ตามหลักฐานจารึกระบุว่า สร้างโดยแม่อวนและพ่ออวนชาวบ้านหนองบัวลำภู

สร้างถวายเมื่อปี พ.ศ.2366 จนกลายมาเป็นพระพุทธรูปประจำคู่บ้านคู่เมืองถึงปัจจุบัน

 

วัดมหาชัย

 

เชื่อกันว่ายามเมื่อฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ชาวเมืองก็จะพากันอัญเชิญพระพุทธรูปทั้งสององค์นี้ขึ้นประดิษฐานบนเกวียน

เพื่อทำพิธีแห่รอบหนองบัวขอฝน และทุกปีทางราชการได้อันเชิญพระบาง ประดิษฐานบนรถยนต์ แล้วทำการแห่รอบเมือง

ในงานเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำและสักการะบูชา

 

วัดมหาชัย วัดมหาชัย

 

วัดมหาชัยยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีก อาทิ อุโบสถเก่าแก่ตั้งอยู่ริมหนองบัว ข้างๆ กันเป็นวิหารหลังเล็ก สถานที่ตั้งรูปเหมือน

ญาท่านแสง หรือพระอาจารย์แสง ธมมธีโร เจ้าอาวาสรูปแรก ที่ได้พัฒนาวัดมหาชัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2440

 

วัดมหาชัย

 

หอไตร 100 ปี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2450 มีอายุกว่า 100 ปี เป็นหอไตรไม้สร้างอยู่กลางน้ำ สำหรับเก็บตำราใบลาน

พระไตรปิฎกตามแบบภูมิปัญญาในการเก็บรักษาหอไตรไม้และใบลาน เพื่อไม่ให้ปลวกทำลาย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 4231 1232, 08 0196 9112

 

การเดินทาง : พิกัด 17.207536, 102.438397

 

ด้วยรถยนต์ เมื่อเข้าสู่จังหวัดหนองบัวลำภู ให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 201 ขับตรงไป เมื่อถึงบริเวณ บขส.ศรีบุญเรือง

ให้เลี้ยวขวา จะผ่านตลาดโต้รุ่ง จากนั้นเลี้ยวซ้าย ผ่านที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง แล้วจะเข้าสู่ซอยวิจารณ์รังสรรค์

ขับตรงไปจนเจอแยกให้เลี้ยวซ้าย จากนั้นตรงไปจนเลยสวนนงลักษณ์ไป เมื่อเจอแยกแล้วเลี้ยวซ้าย

ตรงไปก็จะเจอวัดมหาชัย ด้านซ้ายมือ

 

เครดิตภาพ : pantip และ touronthai