Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

พิพิธภัณฑ์บัว จังหวัดปทุมธานี ชมความงามของดอกบัวหลากหลายสายพันธุ์

ในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไม่ไกลกรุงเทพฯ ที่ถือได้ว่าเป็นถิ่นบัวหลวงแหล่งใหญ่เพียงแห่งเดียวของจังหวัด

เหมาะมาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับบัวพันธุ์ต่างๆ พร้อมเยี่ยมชมบัวสายพันธุ์เก่าแก่ ที่มีจุดกำเนิดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

 

พิพิธภัณฑ์บัว พิพิธภัณฑ์บัว

 

พิพิธภัณฑ์บัว มีพื้นที่ทั้งหมด 18 ไร่ ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2543

ในการดูแลของสำนักงานโครงการภูมิทัศน์และสำนักงานกิจการพิเศษของมหาวิทยาลัยฯ

ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพื่อรวบรวมพันธุ์บัว ทั้งพันธุ์ไทย พันธุ์เทศ และพันธุ์ลูกผสม ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้าวิจัย ขยายพันธุ์บัว

เพื่อนำส่วนต่างๆ ของบัวไปใช้ประโยชน์

 

พิพิธภัณฑ์บัว พิพิธภัณฑ์บัว พิพิธภัณฑ์บัว

 

ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์บัวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีการรวบรวมพันธุ์บัวต่างๆ กว่า 100 สายพันธุ์

ปลูกไว้ในกระถางและสระน้ำ อาทิ บัวหลวง บัวผัน บัวเผื่อน บัวยักษ์ บัวจงกลณี บัวกระด้ง ฯลฯ

โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจแวะมาชมศึกษาดูงาน เรียนรู้การปลูกบัว รวมถึงชื่นชมความสวยงามของดอกบัวพันธุ์ต่างๆ

ที่มีร่องรอยหลักฐานว่าดอกบัวบางชนิดมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

 

พิพิธภัณฑ์บัว พิพิธภัณฑ์บัว พิพิธภัณฑ์บัว พิพิธภัณฑ์บัว

 

ในอดีตตั้งแต่สมัยสุโขทัย ประมาณปี พ.ศ.1800–1962 ปรากฎหลักฐานเกี่ยวกับบัว โดยสันนิษฐานว่าบัวจงกลณี

ที่มีแพร่หลายในขณะนั้น อาจเกิดกลายพันธุ์หรือถูกผสมข้ามพันธุ์ระหว่างดอกบัวบานในกลางวัน

และดอกบัวบานในเวลากลางคืน โดยในสมัยรัชกาลที่ 5 พระยาวินิจวนันดร นามเดิมโต โกเมศ

ผู้มีความสามารถทางพฤกษศาสตร์ ได้ให้ความเห็นว่า บัวจงกลนีอาจจะไม่ใช่บัวชนิดเดียวกัน

กับชื่อ จงกลณีในสมัยสุโขทัย หรือถ้าเป็นชนิดเดียวกัน ก็ถือได้ว่าเป็นพันธุ์แท้มีกำเนิดแต่ในประเทศไทยเท่านั้น

โดยบัวจงกลณี มีลักษณะบานแล้วไม่หุบ เพราะมีกลีบซ้อนกันหลายชั้น

 

พิพิธภัณฑ์บัว พิพิธภัณฑ์บัว พิพิธภัณฑ์บัว

 

ภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีบัวสายพันธุ์ต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ บัวมังคลอุบล บัวฝรั่งสัญชาติไทย

การันตีด้วยรางวัล Best New Hardy Waterlily 2004 ในการประกวดบัวโลกครั้งที่ 19 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

บัวแทนขวัญ บัวฝรั่งสัญชาติไทย ได้รับรางวัล Best New Hardy Waterlily 2006

หรือบัวธัญกาฬ บัวสายบานกลางคืน ดอกสีแดง ดำ เหลือบม่วง หลังใบมีจุดประสีดำ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ปี พ.ศ.2550 งานบัวนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ

 

พิพิธภัณฑ์บัว พิพิธภัณฑ์บัว

 

เปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พิพิธภัณฑ์บัว โทร. 0 2549 3043, 08 9692 9808

 

เว็บไซต์ : lotus.rmutt.ac.th

 

การเดินทาง ด้วยรถยนต์ ใช้เส้นทาง รังสิต-นครนายก ขับไปจนถึง กม.ที่ 13 สังเกตจะมีป้ายบอก

ให้เลี้ยวซ้ายไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขับไปทางเดียวกัน เมื่อถึงประตูใหญ่

ให้เลี้ยวขวาก็จะเจอพิพิธภัณฑ์บัว หากเดินทางโดยรถประจำทาง สามารถนั่งสาย ปอ.538, ปอ.1156, สาย 188

 

เครดิตภาพ : pathumthanitourist และ paimuseum


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •