วัดชุมพลคีรี จังหวัดตาก ที่เที่ยวอินเทรนด์ วัดงามคู่บ้านคู่เมืองแม่สอด ชมองค์เจดีย์เก่าแก่ อายุกว่า 245 ปี

จำลองแบบจาก พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ของพม่า เจดีย์สีทองทั้งองค์ ตั้งตระหง่าน รายล้อมด้วย เจดีย์ราย

สีขาว 20 องค์ มีความสวยงามอลังการมาก

 

วัดชุมพลคีรี วัดชุมพลคีรี

 

วัดชุมพลคีรี ตั้งอยู่ที่ ถนนอินทรคีรี ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นวัดที่มีความเก่าแก่กว่า 200 ปี

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่ตั้งวัด เป็นที่ราบลุ่ม มีลำห้วยแม่สอด อยู่ทางด้านทิศเหนือ ภายในประดิษฐานเจดีย์

อายุเก่าแก่กว่า 245 ปี  ซึ่งเป็นเจดีย์ ที่สร้างขึ้นโดยจำลองแบบมาจาก เจดีย์ชเวดากองของพม่า

ภายในโบสถ์ประดิษฐานพระประธาน พระพุทธรูปปางมารวิชัย ส่วนในวิหาร เป็นที่เก็บกลองโบราณ อายุกว่า 200 ปี

 

วัดชุมพลคีรี

ตามประวัติระบุว่า เจดีย์นี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2314 โดยจำลองแบบมาจาก เจดีย์ชเวดากองในพม่า

เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน ทาสีทอง สูง 20 เมตร ฐานย่อมุม องค์ระฆังประดับด้วยกระเบื้อง และลวดลายสีทอง

ไปจนจรดยอดเจดีย์ ซึ่งเป็นยอดฉัตร มี เจดีย์ราย ขนาดเล็กทาสีขาว 20 องค์ ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว

บริเวณใกล้เคียงมีวิหาร ซึ่งภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นจำลองจาก พระพุทธชินราช

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 05 553 5177

 

วัดชุมพลคีรี

การเดินทาง รถยนส่วนตัวจาก อ.เมือง ใช้ทางหลวงหมายเลข 105 เมื่อถึงวงเวียนเข้าตัวเมืองแม่สอด

ให้ตรงเข้า ถ.อินทรคีรี จนถึงสามแยก ให้เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ประสาทวิถี (บังคับเดินรถทางเดียว

จากนั้นใช้ ถ.ประสาทวิถี ไปทางวัดอรัญญเขต เมื่อถึงวัดอรัญญเขต ให้กลับรถเข้า ถ.อินทรคีรีอีกครั้ง

แล้วตรงไปวัดอยู่ทางซ้ายมือ เยี้องกับ ธ.นครหลวงไทย

 

เครดิตาพ : shutterp