วนอุทยานแห่งชาติเขาพระบาท จังหวัดตาก ที่เที่ยวอินเทรนด์ วนอุทยานที่มีฟอสซิลไม้ กลายเป็นหินใหญ่

ขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยภายในวนอุทยานนักท่องเที่ยวจะได้ตื่นตา ไปกับความมหัศจรรย์

ของเหล่าไม้กลายเป็นหิน ที่มีให้ชมจำนวนมาก

 

วนอุทยานแห่งชาติเขาพระบาท

วนอุทยานแห่งชาติเขาพระบาท ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สลิด-โป่งแดง มีสภาพภูมิประเทศ เป็นเนินกรวด ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 30 ตารางกิโลเมตร

เป็นสถานที่ที่มีการขุดค้นพบ ท่อนไม้กลายเป็นหินจำนวนมาก ฝังตัวอยู่ใต้เนินกรวด

ถือเป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์พืช ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ฟอสซิลไม้กลายเป็นหิน ที่พบยาวประมาณ 72.22 เมตร

และเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 เมตร นับเป็นฟอสซิลไม้กลายเป็นหิน ที่ใหญ่และยาวที่สุด ตั้งแต่มีการค้นพบในทวีปเอเชีย

 

วนอุทยานแห่งชาติเขาพระบาท

 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย จังหวัดตาก ได้พัฒนาพื้นที่วนอุทยานแห่งชาติเขาพระบาท

เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยทำการขุดท่อนไม้กลายเป็นหิน จำนวน 7 ท่อน และตัดถนน เข้าไปในพื้นที่ ท่อนไม้บางท่อน

กรมทรัพยากรธรณี ได้ตรวจพิสูจน์แล้วว่า เป็นไม้ยวน และไม้ตะคร้อ และยังมีท่อนไม้กลายเป็นหินอีกมาก

ที่ยังไม่ได้รับการตรวจพิสูจน์

 

วนอุทยานแห่งชาติเขาพระบาท

ฟอสซิลเหล่านี้ เกิดจาก ซากต้นไม้ ที่ถูกแทนที่ด้วยน้ำบาดาล ซึ่งมีสารละลายของซิลิกา และเกิดการตกตะกอน

จนกลายสภาพเป็นหินอย่างช้าๆ คือ แทนที่แบบโมเลกุล จนกระทั่งกลายเป็นหินทั้งหมด โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง

และโครงสร้างอีก ไม้กลายเป็นหิน มักฝังตัวอยู่ในชั้นกรวด คาดว่าเกิดสะสมตัวในยุคควอเตอร์นารีคอนตัน

อายุประมาณ 2 ล้านปี จากการแพร่กระจายตัว ของตะกอนตะพักที่ปรากฏ น่าจะเกิดสะสมตัว

บริเวณตะพักคุ้งน้ำ ของแม่น้ำปิงโบราณ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ททท.สำนักงานตาก โทร. 0 5551 4341-3

 

วนอุทยานแห่งชาติเขาพระบาท

การเดินทาง การเดินทางโดยรถยนต์ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน ตาก-เชียงใหม่)

ถึงหลักกิโลเมตรที่ 443 แยกเข้าไปอีก 2.5 กิโลเมตร

 

เครดิตภาพ : touronthai