Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ที่เที่ยวอินเทรนด์ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และจุดท่องเที่ยวสำคัญ

ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมวิวริมสันเขื่อน เดินป่าศึกษาธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำปิงเหนือเขื่อนภูมิพล

หรือล่องแพและเรือในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อชมธรรมชาติเหนือเขื่อนอันสวยงามตระการตา

 

เขื่อนภูมิพล เขื่อนภูมิพล

เขื่อนภูมิพล เขื่อนคอนกรีตโค้งแห่งเดียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นอันดับ 8 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เป็นเขื่อนเอนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่สำคัญ

เดิมชื่อว่าเขื่อนยันฮี ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ.2500 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ได้พระราชทานพระปรมาภิไธยให้เป็นชื่อเขื่อนว่า เขื่อนภูมิพล และต่อมาพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนิน

ทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้าง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2504 เขื่อนสร้างปิดกั้นลำน้ำปิงที่บริเวณเขาแก้ว

อำเภอสามเงา จังหวัดตาก มีรัศมีความโค้ง 250 เมตร สูง 154 เมตร ยาว 486 เมตร ความกว้างของสันเขื่อน 6 เมตร

โดยอ่างเก็บน้ำของเขื่อนนับว่ามีความจุสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า

และด้านชลประทาน ความยาวของลำน้ำจากเขื่อนถึงอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะทาง 207 กิโลเมตร

 

เขื่อนภูมิพล

 

โดยรอบเขื่อนภูมิพลมีบรรรยากาศสวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตาก

บริเวณเขื่อนมีอาคารเฉลิมพระเกียรติ์ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับสวนน้ำพระทัย จัดสร้างขึ้นในวโรกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2542

ภายในอาคารจัดแสดงเรื่องราวการก่อสร้างเขื่อน นำเสนอประโยชน์ทั้งทางตรง และทางอ้อมที่เกิดจากเขื่อนภูมิพล

จัดแสดงนิทรรศการเรื่องในหลวงกับ กฟผ. การจำหน่ายผลผลิตจากโครงการหลวง

ภายนอกอาคารจัดแสดงการทำงานของกังหันน้ำชัยพัฒนา

 

กิจกรรมน่าสนใจเมื่อมาเที่ยวเขื่อนภูมิพล นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจชมวิวริมสันเขื่อน

เดินป่าศึกษาธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำปิงเหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ตื่น

โดยเป็นเส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติสภาพป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ความหลากหลายของเขาหิน ลำห้วย และน้ำตก

ล่องแพและเรือในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล โดยเป็นการล่องแพที่ใช้เรือลากจูง หรือเดินทางด้วยเรือสำราญ

เพื่อสัมผัสกับธรรมชาติและภูมิประเทศป่าเขา ผ่านแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้แก่ พระพุทธบาทเขาหนาม

เกาะวาเลนไทน์ ดอยเจ้าพ่อหลวง เขาพระพุทธบาท ถ้ำอาบนาง โบราณสถานแก่งสร้อย

จนถึงดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ รวมระยะทาง 204 กิโลเมตร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ททท.สำนักงานตาก โทร. 0 5551 4341-3

 

เขื่อนภูมิพล

การเดินทาง จากตัวเมืองตากไปยังเขื่อนภูมิพลเป็นระยะทาง 61 กิโลเมตร เส้นทางที่สะดวกและนิยมใช้กัน

คือ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถึงกิโลเมตรที่ 463 จะมีทางแยกซ้ายมือเข้าเขื่อนภูมิพลประมาณ 17 กิโลเมตร

 

เครดิตภาพ: pantip

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •