Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

อุทยานแห่งชาติภูจอง–นายอย แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี

มีธรรมชาติที่คงความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามมากมาย ทั้งน้ำตก หน้าผา ทุ่งดอกไม้ป่า และลานหิน

มีน้ำตกห้วยหลวงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดดเด่นที่สุด นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนน้ำตกนี้อย่างไม่ขาดสาย

รวมถึงมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาว และกัมพูชา จึงได้รับการขนานนามว่า สามเหลี่ยมมรกต

 

อุทยานแห่งชาติภูจอง–นายอย

 

อุทยานแห่งชาติภูจอง–นายอย มีพื้นที่ประมาณ 686 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย

จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ป่าเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรัก ประกอบด้วยภูเขาภูเล็กภูน้อยมากมาย

เช่น ภูจองนายอย ภูจองน้ำซับ ภูจอง ภูจันทร์แดง ภูพลาญสูง ภูพลาญยาว เป็นต้น เป็นป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง

ที่หนาแน่นสมบูรณ์สมบูรณ์ มีธรรมชาติที่สวยงาม และมีสัตว์ป่าชุกชุม

 

อุทยานแห่งชาติภูจอง–นายอย อุทยานแห่งชาติภูจอง–นายอย อุทยานแห่งชาติภูจอง–นายอย

 

ภายในเขตอุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย อาทิ

 

น้ำตกห้วยหลวง (น้ำตกบักเตว) แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลต์สำคัญ น้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามมากที่สุด

สูงประมาณ 30 เมตร แบ่งเป็น 3 ชั้น ด้านล่างเป็นแอ่งน้ำขนาดเล็ก มีหาดทรายขาว และน้ำเป็นสีมรกตสวยงามมาก

และมีหาดทรายขาวสะอาดเหมาะสำหรับการลงเล่นน้ำ ด้านบนมีจุดชมทิวทัศน์และถ่ายภาพ มีบันไดขึ้นลงจำนวน 272 ขั้น

ตัวน้ำตกอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 3 กม. รถยนต์สามารถเข้าถึงได้ด้วยทางลาดยางอย่างดี

ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวคือ เดือนสิงหาคม – เดือนกุมภาพันธ์

 

สวนหินพลาญยาว เป็นกลุ่มหินรูปร่างแปลกตา ตั้งกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเป็นบริเวณกว้าง

 

จุดชมทิวทัศน์ผาผึ้ง อยู่ถัดจากสวนหินพลาญยาว เป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงามตามแนวชายแดนลาวและกัมพูชา

นอกจากนี้บริเวณชะง่อนผายังมีถ้ำขนาดเล็ก หินสวยงาม และรังผึ้งขนาดใหญ่ให้ได้ชมกัน

 

แก่งศิลาทิพย์ เป็นแก่งหินขนาดใหญ่ สิ่งที่น่าสนใจคือ บริเวณลานหินกลางลำธารจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “กุมภลักษณ์”

คือการที่หินถูกกระแสน้ำวนกัดเซาะจนเกิดเป็นหลุมกลมมากมาย ใหญ่บ้าง เล็กบ้าง ดูสวยงามแปลกตายิ่งนัก

 

พลาญกงเกวียน เป็นลานหินกว้าง โดยบริเวณด้านหน้าจะมีกลุ่มหินลักษณะเป็นเพิงตามธรรมชาติ

มีดอกไม้ป่าและพันธุ์ไม้ชื้นขึ้นสลับกันเป็นหย่อมๆ เหมาะสำหรับศึกษาธรรมชาติและชมพันธุ์ไม้

 

พลาญป่าชาด อยู่ระหว่างเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ มีลักษณะเป็นลานหินสลับด้วยทุ่งดอกไม้นานาชนิด

เช่น มณีเทวา ดุสิตา สรัสจันทร เป็นต้น บางส่วนเป็นผืนป่าเต็งรังขนาดใหญ่ เต็มไปด้วยต้นยาง-เหียงหรือต้นชาด

ที่มาของชื่อ พลาญป่าชาด บริเวณกลางป่าจะมีลำธารซึ่งสร้างความ ชุ่มชื้นและเป็นจุดกำเนิดของน้ำตกพลาญป่าชาด

นับเป็นเส้นทางเดินป่าที่เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้ดอกและพืชพันธุ์หลากหลายชนิด

 

ภูหินด่าง เป็นที่ตั้งของป่าลานหินที่มีความสวยงามแปลกตา เช่น ลานหินงอก ลานหินเป็นระแหง ฯลฯ

และที่บริเวณหน้าผายังสามารถใช้เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า รวมทั้งชมทะเลหมอกในฤดูหนาว

 

อุทยานแห่งชาติภูจอง–นายอย อุทยานแห่งชาติภูจอง–นายอย

 

เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ

 

1. เส้นทางเดินป่าน้ำตกห้วยหลวง มีระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร อยู่บริเวณน้ำตกห้วยหลวง

การเดินจะเริ่มจากบริเวณลานจอดรถยนต์ ผ่านป่าดิบแล้งริมห้วยหลวง ซึ่งเป็นสายธารของน้ำตกห้วยหลวง

สิ้นสุดที่บริเวณหลังศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

 

2. เส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติสามพันปี มีระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร เป็นเส้นทางเดินป่าที่ผ่านสภาพป่าเต็งรัง

ป่าดิบแล้ง และพันธุ์ไม้ดอกหลากชนิด เป็นบริเวณที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก

เริ่มจากผลาญป่าชาดไปสิ้นสุดที่น้ำตกห้วยหลวง

 

3. เส้นทางการเดินป่าศึกษาธรรมชาติแก่งศิลาทิพย์ ระยะทาง 2.9 กิโลเมตร ผ่านป่าหลากหลายชนิด

ทั้งป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และทุ่งดอกหญ้านานาชนิด เริ่มจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ไปสิ้นสุดที่แก่งศิลาทิพย์

 

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อุทยานแห่งชาติภูจอง–นายอย โทร. 0 4541 1515

 

การเดินทาง ที่ทำการอุทยานฯ ตั้งอยู่ที่บ้านแก้งเรือง อำเภอนาจะหลวย ห่างจากตัวเมืองอุบลฯ ประมาณ 150 กิโลเมตร

จากตัวเมืองอุบลราชธานี ให้ใช้เส้นทางสายอุบลฯ – เดชอุดม – น้ำยืน – นาจะหลวย ระยะทาง 140 กิโลเมตร

ก่อนถึงนาจะหลวย 10 กิโลเมตร จะมีทางแยกขวา ให้เข้าไปอีก 8 กิโลเมตร

 

เครดิตภาพ : กระทู้พันทิปจาก คุณ Pom40D

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •