Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

หมู่บ้านทำยาสูบ จังหวัดหนองคาย อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ผสมผสานกับเศรษฐกิจ

ชมทิวทัศน์อันสวยงามของไร่ยาสูบสีเขียวขจีเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง มีฉากหลังเป็นภูเขาสลับซับซ้อน

เรียนรู้วิถีการผลิตยาสูบของชาวบ้านริมฝั่งโขง และการอนุรักษ์การทำยาสูบแบบดั้งเดิม

 

หมู่บ้านทำยาสูบ

 

หมู่บ้านทำยาสูบ ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย โดยตามเส้นทางหลวงหมายเลข 211 หนองคาย-เชียงคาน

จะผ่านหมู่บ้านทำยาสูบ ชาวบ้านในถิ่นนี้ขึ้นชื่อเรื่องการทำไร่ปลูกยาสูบตามแนวริมฝั่งโขง

ด้วยความสวยงามของธรรมชาติที่อุดมสมบรูณ์ ไร่ยาสูบสีเขียวขจีมีฉากหลังเป็นภูเขา

ทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติให้ความสนใจมาชมไร่ยาสูบที่นี่กันมากขึ้น

 

หมู่บ้านทำยาสูบ หมู่บ้านทำยาสูบ

 

การปลูกยาสูบของหมู่บ้านในแถบนี้นับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น

ซึ่งนักท่องเที่ยว และผู้มาเยือนสามารถรับชมบรรยากาศความงามของไร่ที่ปลูกยาสูบ

พร้อมกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของธรรมชาติโดยรอบริมแม่น้ำโขง อีกทั้งยังสามารถสัมผัสถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน

คนในหมู่บ้านรวมทั้งเข้าไปเรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนในการปลูกยาสูบตั้งแต่เริ่มแรก การเก็บเกี่ยว การตากใบยาสูบ

จนกระทั่งผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปได้ทั้งกระบวนการ

 

หมู่บ้านทำยาสูบ

 

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมู่บ้านทำยาสูบ โทร. 0 4243 1109

 

การเดินทาง การเดินทางไปยังหมู่บ้านทำยาสูบ หากเลือกเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว

ให้ขับโดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลขที่ 211 หมู่บ้านทำยาสูบจะตั้งอยู่บริเวณเส้นทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอท่าบ่อ

 

เครดิตภาพ : welovethaiking

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •