Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ศาลาแก้วกู่ หรือ วัดแขก จังหวัดหนองคาย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแสดงรูปปั้นทางศาสนา

ที่เที่ยวอินเทรนด์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอุทยานเทวาลัยแห่งความศรัทธา ที่มีชื่อเสียงของเมืองหนองคาย

สร้างขึ้นจากความเชื่อ ความศรัทธา ที่มีต่อทุกศาสนา ก่อเกิดเป็นประติมากรรมทางศาสนา และเทวรูปจำนวนมาก

จัดวางแสดงในพื้นที่ ผสมผสานกันอย่างอลังการน่าชม

 

ศาลาแก้วกู่

 

ศาลาแก้วกู่ หรือ วัดแขก ตั้งอยู่ชุมชนสามัคคี อ.เมือง จ.หนองคาย บนพื้นที่ 42 ไร่ เกิดจากแรงบันดาลใจ

ของหลวงปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ ซึ่งได้สร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ. 2521 ตามความเชื่อว่าหลักคำสอนทุกศาสนา

สามารถนำมาผสมผสานได้ มีทั้งพระพุทธรูปปางต่างๆ รูปเทพฮินดูต่างๆ รูปปั้นเกี่ยวกับศาสนาคริสต์

รูปปั้นเล่าเรื่อง รามเกียรติ์ และตำนานพื้นบ้าน ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของพุทธมามกะสมาคมจังหวัดหนองคาย

 

ศาลาแก้วกู่ ศาลาแก้วกู่ ศาลาแก้วกู่ ศาลาแก้วกู่

 

ภายในบริเวณศาลาแก้วกู่ มีรูปปั้นมากมาย อาทิ พระราหูกินจันทร์ และสูรย์คราส พระพุทธปัจเจกมณีแก้วกู่ พระเจ้าย่าแอใค่

(พระอุมาหรือพระสันติ) พระนารายณ์บรรทมสินธุ์ กามเทพ พระสังกัจจายนะ ทรงเผชิญนางจิญจมานวิกา พระพิฆเนศวร

พระบรมโพธิสัตว์วิมลเกียรติคฤหบดี กัจฉปาวตาร องค์พระศิวะเทพ และพระอุมาเทวี ในแต่ละเทวาลัยมีการจารึกถึงที่มา

ของเทพเจ้าแต่ละองค์ พร้อมมีการเขียนคำคม เพื่อเป็นคำสอนเตือนใจอีกด้วย

 

ศาลาแก้วกู่ ศาลาแก้วกู่ ศาลาแก้วกู่ ศาลาแก้วกู่

 

ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมศาลาแก้วกู่ มีการเก็บค่าเข้าชมคนละ 10 บาท

 

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น.

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี โทร. 0 4232 5406 – 7

 

ศาลาแก้วกู่ ศาลาแก้วกู่ ศาลาแก้วกู่ ศาลาแก้วกู่

 

การเดินทาง พิกัด GPS 17.887161, 102.781925

 

จากตัวเมืองหนองคาย ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 มุ่งหน้าไปทาง อ.โพนพิสัย ประมาณ 3 – 4 กม.

จะสังเกตเห็นป้ายศาลาแก้วกู่อยู่ฝั่งตรงข้ามถนน (ถ้าไม่เห็นป้ายศาลาแก้วกู่ให้สังเกตป้ายบอกทาง

ไปพุทธมามกะสมาคม จ.หนองคาย) ให้กลับรถย้อนเข้ามาทาง อ.เมือง แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยที่มีป้ายบอกทางดังกล่าว

ไปอีกประมาณ 500 เมตร ก็จะถึงศาลาแก้วกู่

 

เครดิตภาพ : กระทู้พันทิปจาก คุณ ek1234

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •