Shares
 • 35
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  35
  Shares

วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย ถือเป็นอีกหนึ่งศาสนสถานเก่าแก่ที่มีความสำคัญ และมีความสวยงามของศิลปะทางศาสนา

วัดที่มีเรื่องราวสืบทอดมาหลายร้อยปี ประดิษฐาน หลวงพ่อพระใส อันศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะของชาวหนองคาย

และผู้คนลุ่มน้ำโขง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่มีตำนานในประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับทั้งชาวไทยและชาวลาว

 

วัดโพธิ์ชัย

 

วัดโพธิ์ชัยหรือแต่เดิมเรียกว่า วัดผีผิว เป็นวัดที่ใช้เผาผี หรือเผาศพ และมีผีดุ จนกระทั่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็น วัดโพธิ์ชัย และยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี เป็นสถานที่ประดิษฐาน หลวงพ่อพระใส

พระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัย ศิลปะสมัยเชียงแสน ชั้นหลังหล่อด้วยทองสุก (ทองคำที่มีเนื้อทองคำบริสุทธิ์

ประมาณ 92 เปอร์เซ็นต์ สีทองคำจะมีสีเหลืองเข้ม เรียกว่า สีทองสุก) มีพระพุทธลักษณะงดงามมาก

ขนาดหน้าตักกว้าง 2 คืบ 8 นิ้ว สูงจากเบื้องล่างพระชงฆ์ ถึงยอดพระเกศ 4 คืบ 1 นิ้ว มีห่วงกลมขนาดหัวแม่มือจำนวน 3 ห่วง

ติดกับพระแท่นซึ่งหล่อติดกับองค์พระใส สำหรับผูกเชือกติดกับยาน เวลาที่อัญเชิญลงมาแห่รอบเมือง

ให้ประชาชนได้สรงน้ำในช่วงวันสงกรานต์

 

วัดโพธิ์ชัย วัดโพธิ์ชัย วัดโพธิ์ชัย

 

หลวงพ่อพระใส ตามตำนานเชื่อว่าสร้างขึ้นโดยพระราชธิดาทั้ง 3 พระองค์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์แห่งล้านช้าง

พระราชธิดาคือ สุก เสริม ใส ได้ขอพรจากพระราชบิดาโดยให้ช่างหล่อพระพุทธรูปประจำพระองค์

และตั้งชื่อตามพระนามของพระธิดาทั้ง 3 พระองค์ตามลำดับคือ พระสุก พระเสริม และพระใส

ประดิษฐานไว้ที่วัดโพนชัย แขวงเมืองเวียงจันทน์

 

วัดโพธิ์ชัย วัดโพธิ์ชัย วัดโพธิ์ชัย

 

เมื่อสมเด็จพระบวรเจ้ามหาศักดิ์พลเสพย์ เป็นจอมทัพยกพลมาปราบกบฏ เจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์

ในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จึงได้อัญเชิญพระสุก พระเสริม และพระใส  ข้ามแม่น้ำโขงมายังฝั่งไทย

โดยเล่ากันว่าในขณะลำเลียงพระพุทธรูปมาตามแม่น้ำถึงตรงบ้านเวินแท่นได้เกิดพายุ ลมแรงเป็นอัศจรรย์

ทำให้พระสุกจมหายไป และจมอยู่ใต้น้ำมาจนถึงปัจจุบัน ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนั้นว่า เวินสุก

ส่วนองค์พระเสริม และพระใสนั้นได้ถูกอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานไว้ที่เมืองหนองคาย

ในครั้งแรกพระเสริมได้ถูกอัญเชิญประดิษฐานที่วัดโพธิ์ชัย ส่วนพระใสได้ถูกอัญเชิญประดิษฐานที่วัดหอก่อง

หรือในปัจจุบันเรียกว่าวัดประดิษฐ์ธรรมคุณ ต่อมารัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระพุทธรูปทั้งสอง

ไปประดิษฐานที่พระนคร แต่เมื่อเกวียนหลวงพ่อพระใสมาถึงวัดโพธิ์ชัยก็เกิดปาฏิหาริย์เกวียนหักไม่สามารถไปต่อได้อีก

จึงได้แต่อัญเชิญพระเสริมไปประดิษฐานไว้ที่วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ ส่วนหลวงพ่อพระใสได้ถูกอัญเชิญ

มาประดิษฐาน ณ วัดโพธิ์ชัย จึงเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหนองคายมาจนถึงปัจจุบัน

 

วัดโพธิ์ชัย วัดโพธิ์ชัย วัดโพธิ์ชัย

 

ชาวบ้านหนองคายได้พากันขนานนามหลวงพ่อพระใสว่า หลวงพ่อเกวียนหัก อีกชื่อหนึ่งด้วย อีกทั้งชาวหนองคายเชื่อกันว่า

หากใครมากราบไหว้ขอพรให้มีความสุข ความสำเร็จในด้านต่างๆ มักจะประสบความสำเร็จสมความปรารถนาดังคำอธิษฐาน

พร้อมทั้งมีโชคลาภ มักมีผู้ถวายผ้าอังสะเป็นเครื่องบูชาหลวงพ่อเมื่อสมความปรารถนา หรือกราบไหว้

เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

 

ภายในวัดยังมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดโพธิ์ชัย ที่แสดงเรื่องราวของหลวงพ่อพระใส

ชมหงอนพญานาค ซึ่งได้มีการตรวจพบว่าเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิต ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นหงอนพญานาค

ชมเครื่องเงิน สินค้าขึ้นชื่อของเมืองหนองคายมาช้านาน

 

เมื่อถึงเทศกาลวันสงกรานต์ วันที่ 13 – 15 เมษายน ของทุกปีจะมีการทำบุญสมโภชหลวงพ่อใส

โดยชาวจังหวัดหนองคายร่วมกันอัญเชิญหลวงพ่อใส ออกมาประดิษฐานบนยานแห่รอบเมืองหนองคายให้ประชาชนสรงน้ำ

แล้วนำมาประดิษฐานไว้ ณ ปะรำพิธีในวัดโพธิ์ชัย ในตอนค่ำจะมีการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ

และมีมหรสพเฉลิมฉลองตลอด 3 วัน

 

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 4241 1128, 0 4242 0747, 0 4246 0938, 0 4242 3957, 0 4246 0297

หรือ www.facebook.com/watphochainongkhai

 

การเดินทาง พิกัด GPS 17.885154, 102.757817

 

วัดโพธิ์ชัย ตั้งอยู่ที่ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ห่างจากศาลากลางจังหวัดหนองคายประมาณ 3 กิโลเมตร มุ่งสู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือไปทางขนส่งประมาณ 250 เมตร

แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ขนส่ง 140 เมตร และเลี้ยวซ้ายเข้าสู่เส้นทาง 233 ประมาณ 700 เมตร แล้วเลี้ยวขวา

เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 212 ขับไปเรื่อยๆ 1.9 กิโลเมตร ก็จะถึงวัดโพธิ์ชัย

 

เครดิตภาพ : esanlink

 

 


Shares
 • 35
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  35
  Shares