Shares
 • 21
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  21
  Shares

พระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย สถานที่เพียงแห่งเดียวในโลกที่มีสัตตมหาสถาน การจำลองสถานที่สำคัญ

เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า 7 แห่งที่ยังเหลือครบมาแต่โบราณ เป็นโบราณสถานที่มีพระธาตุเจดีย์ที่สำคัญองค์หนึ่งในภาคอีสาน

มีอายุเก่าแก่หลายร้อยปี อีกทั้งยังมีประติมากรรมสระน้ำพญานาคอันงามน่าชม

 

พระธาตุบังพวน

 

พระธาตุบังพวน ตั้งอยู่บนพื้นที่ 102 ไร่ ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เป็นเจดีย์เก่าแก่

บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นที่เคารพสักการะของชาวหนองคายมาช้านาน จากตำนานอุรังคธาตุระบุว่าคำว่า “บังพวน”

แผลงมาจากคำว่า “บังคน” แปลว่ากระเพาะปัสสาวะ จึงเชื่อว่าพระธาตุองค์นี้ภายในบรรจุพระบังคนหนัก

ของพระพุทธเจ้าเอาไว้ และตัวองค์พระธาตุเดิมสร้างด้วยอิฐเผา ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบท้องถิ่น

เป็นสถูปแบบอินเดียรุ่นเดียวกับองค์พระปฐมเจดีย์ ต่อมาได้พังทลายลงเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2513

เนื่องจากฐานทรุด เจดีย์องค์ปัจจุบันได้รับการบูรณะขึ้นใหม่โดยกรมศิลปากร เป็นรูปปรางค์สี่เหลี่ยมต่อกันเป็นบัวปากระฆัง

มีฐานทักษิณ 5 ชั้น กว้าง 17.20 เมตร ชั้นที่ 6 เป็นรูประฆังคว่ำ ชั้นที่ 7 เป็นรูปดาวปลี เหนือขึ้นไปเป็นที่ตั้งฉัตร

สูงจากพื้นดิน 34.25 เมตร ชาวหนองคายจัดงานนมัสการพระธาตุ ในวันขึ้น 11 ค่ำเดือนยี่ของทุกปี

 

พระธาตุบังพวน พระธาตุบังพวน พระธาตุบังพวน

 

ภายในบริเวณวัดพระธาตุบังพวน มีโบราณสถานอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง ได้แก่ สถูปเจดีย์เก่าแก่

พระพุทธรูปโบราณศิลปะล้านช้าง โบสถ์โบราณที่เหลือเพียงซากฐานอิฐก่อ และสัตตมหาสถาน

ซึ่งเป็นการจำลองสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า 7 แห่ง (7 สิ่ง) ได้แก่ โพธิบัลลังก์ อนิมมิสเจดีย์

รัตนจงกรมเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์ อชาปาลนิโครธเจดีย์ มุจลินทเจดีย์ ราชายตนะเจดีย์ ซึ่งมีที่นี่แห่งเดียวในโลกเท่านั้น

ที่เป็นสัตตมหาสถานที่ยังหลงเหลือซากโบราณมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันครบ 7 สิ่ง

 

พระธาตุบังพวน พระธาตุบังพวน พระธาตุบังพวน

 

นอกจากนี้ยังมีสถานที่เกี่ยวกับพญานาคคือ “สระมุจลินท์” หรือ “สระพญานาค” สระน้ำเก่าแก่

ที่มีตำนานเล่าว่า หลังอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าบรรจุไว้ในองค์พระธาตุ

ได้เกิดปรากฏการณ์สายน้ำพวยพุ่งออกมาจากพื้นดิน จึงเชื่อว่านี่คือปากปล่องภูพญานาคที่เฝ้าปกปักรักษาพระธาตุบังพวน

จึงมีการขุดเป็นสระน้ำขึ้น สร้างรูปปั้นพญานาค 7 เศียรอันขรึมขลังงดงามไว้กลางสระ

สระนี้ถือเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัด น้ำในสระถูกนำไปใช้ในพิธีสรงมูรธราชาภิเษก

พิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา และพิธีสำคัญต่างๆ ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน

 

พระธาตุบังพวน พระธาตุบังพวน พระธาตุบังพวน พระธาตุบังพวน พระธาตุบังพวน

 

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น.

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี โทร. 0 4232 5406 – 7

 

การเดินทาง พิกัด GPS 17.743996, 102.681348

 

พระธาตุบังพวนอยู่ห่างจากตัวเมืองหนองคายประมาณ 23 กิโลเมตรตามทางหลวงหมายเลข 2 (หนองคาย – อุดรธานี)

มุ่งหน้าไปทางจังหวัดอุดรธานีประมาณ 11 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 211 ทางไปอำเภอท่าบ่อ

เมื่อมาถึงบริเวณกิโลเมตรที่ 10 จะเห็นวัดอยู่ด้านขวามือ

 

เครดิตภาพ : Akkara KS

 

 


Shares
 • 21
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  21
  Shares