วัดมุจลินทวาปีวิหาร จังหวัดปัตตานี อีกหนึ่งวัดสวยทางภาคใต้ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์

และยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด พร้อมเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่

ที่ยังความสวยงามผ่านกาลเวลา

 

วัดมุจลินทวาปีวิหาร

 

วัดมุจลินทวาปีวิหารตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี สร้างขึ้นโดยพระยาวิเชียรภักดีศรีสงคราม

เจ้าเมืองหนองจิก เมื่อครั้งได้ทำการย้ายที่ว่าการอำเภอหนองจิกมาอยู่ที่ตำบลตุยง ในปี พ.ศ. 2388 เดิมชื่อว่า วัดตุยง

ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสเมืองหนองจิก ได้โปรดเกล้าฯ บริจาคเงิน

เพื่อก่อสร้างพระอุโบสถ แล้วทรงพระราชทานนามใหม่ว่า วัดมุจลินทวาปีวิหาร คำว่ามุจลินท มีความหมายว่า ไม้จิก

ส่วนคำว่า วาปี หมายถึง หนองน้ำ

 

วัดมุจลินทวาปีวิหาร

 

วัดมุจลินทวาปีวิหารในอดีตใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการ

ปัจจุบันเป็นแหล่งกำเนิดการศึกษาทั้งทางธรรมและทางโลกแห่งแรกของจังหวัดปัตตานี

ซึ่งเป็นวัดพระอารามหลวงที่สำคัญ ศูนย์รวมทางจิตใจของชาวพุทธในจังหวัดปัตตานี

 

วัดมุจลินทวาปีวิหาร วัดมุจลินทวาปีวิหาร วัดมุจลินทวาปีวิหาร

 

ภายในวัดมุจลินทวาปีวิหารยังมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ พระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยเชียงแสน,

พระเจดีย์ใหญ่รูประฆังคว่ำ แบบลังกา, ศาลาทรงไทย ศาลาเก่าแก่ก่ออิฐถือปูน มีพระนามาภิไธยย่อ จปร.ของรัชกาลที่ 5

บริเวณหน้าจั่ว และกุฏิเจ้าอาวาส มีลักษณะเป็นกุฏิชั้นเดียว ทรงไทย ทำด้วยไม้เนื้อแข็ง อายุประมาณ 110 ปี

 

วัดมุจลินทวาปีวิหาร วัดมุจลินทวาปีวิหาร

 

นอกจากนี้ยังมีศาลาจตุรมุข เป็นหอพระพุทธอภัยมงคลสามัคคี

พระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานให้กับจังหวัดปัตตานี

ไว้เพื่อสักการบูชา และเป็นที่พึ่งทางใจ ใกล้เคียงกันเป็นมณฑปหรือวิหารยอด สร้างเมื่อ พ.ศ. 2507

เป็นศาลาจตุรมุข จำลองมาจากปราสาทพระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

เข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมวัดมุจลินทวาปีวิหาร โทร. 0 7343 7410, 0 7352 2411

 

การเดินทาง ด้วยรถยนต์ จากตัวเมืองปัตตานี ใช้เส้นทางหลวงสายปัตตานี-โคกโพธิ์

หรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ขับไปประมาณ 10 กิโลเมตร ก็จะถึงวัดมุจลินทวาปีวิหาร

 

เครดิตภาพ : dekguide และ zeeway