วังยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เคียงคู่มากับตำนานของวังแห่งนี้

ความงามของสถาปัตยกรรมอาคาร เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชม 1 ในวัง 7 หัวเมือง ที่ยังคงความสมบูรณ์มากที่สุด

 

วังยะหริ่ง วังยะหริ่ง วังยะหริ่ง

 

วังยะหริ่ง หรือ วังเจ้าเมืองยะหริ่ง ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2428

ในสมัยรัชกาลที่ 5โดยพระยาพิพิธเสนามาตยาธิบดีศรีสุรสงคราม เจ้าประเทศราชเมืองยะหริ่ง อันดับ 3

ซึ่งเป็นบุตรของพระยาพิบูลเสนานุกิจพิเชษฐ์ภักดี พระยาเมืองยะหริ่งอันดับที่ 2

ในอดีตเมืองยะหริ่งเป็นประเทศราชของไทย ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการด้วยต้นไม้เงิน ต้นไม้ทอง

ให้แก่ไทย 3 ปี ต่อ 1 ครั้ง และต้องส่งทหารไปช่วยรบยามเกิดศึกสงคราม

 

วังยะหริ่ง วังยะหริ่ง วังยะหริ่ง

 

วังยะหริ่ง มีอายุนับร้อยปี ปัจจุบันยังคงเหลือร่องรอยให้เห็นความสมบูรณ์เกือบ 70 เปอร์เซ็นต์

ซึ่งยังคงปรากฎร่องรอยของกำแพงวังยะหริ่งยาวประมาณ 3 เมตรให้ได้เห็น รวมถึงสิ่งของหาชมได้ยาก

อย่างการทอผ้าลายปัตตานี และเครื่องใช้ในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีให้ชมได้ที่วังยะหริ่งเท่านั้น

โดยทายาทรุ่นหลัง คุณหญิงวุจจิรา เด่นอุดม ได้ทำการอนุรักษ์ไว้

 

วังยะหริ่ง วังยะหริ่ง วังยะหริ่ง วังยะหริ่ง วังยะหริ่ง

 

รูปแบบอาคารของวังยะหริ่ง เป็นอาคาร 2 ชั้นรูปตัวยู ออกแบบเรือนด้วยสถาปัตยกรรมไทยมุสลิมผสมยุโรป

บริเวณชั้นบนจัดเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ ด้านข้างของตัวอาคารทั้ง 2 ด้าน เป็นห้องสำหรับพักผ่อนของเจ้าเมือง

และบุตรธิดาข้างละ 4 ห้อง

 

วังยะหริ่ง วังยะหริ่ง

 

ส่วนชั้นล่างเป็นใต้ถุน มีลักษณะเด่นคือ บันไดบ้านโค้งแบบยุโรป มีช่องแสงประดับด้วยกระจกสีเขียว แดงและน้ำเงิน

โดยช่องระบายอากาศ และหน้าจั่วทำด้วยไม้ ฉลุเป็นลวดลายพรรณพฤกษา ตามแบบศิลปะชวา

ผสมผสานศิลปะแบบตะวันตก ทำให้วังมีความสวยงามและสง่างามมาก

 

วังยะหริ่ง

 

นอกจากนี้ภายในวังยะหริ่งยังเต็มไปด้วยหลักฐานเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเมืองแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร

ตั้งแต่ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น เครื่องโถ ถ้วยชาม ภาพเขียน ภาพถ่ายเมืองปัตตานี และเมืองยะหริ่ง ซึ่งหาชมได้ยาก

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ททท. ปัตตานี โทร. 0 7352 2411

 

การเดินทาง ด้วยรถยนต์ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านอำเภอทุ่งสง จังหวัดพัทลุง อำเภอหาดใหญ่ อำเภอเมืองยะลา

จากนั้นเข้าสู่เส้นทางสายปัตตานี-นราธิวาส เมื่อเข้าสู่ตัวเมือง ให้ขับต่อไปจนเข้าสู่อำเภอยะหริ่ง

ประมาณ 13 กิโลเมตร ก็จะถึงวังยะหริ่ง

 

เครดิตภาพ : nationtv และ culture.yru.ac.th