Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

บ้านดอนหลวง จังหวัดลำพูน หมู่บ้านเก่าแก่อายุนับร้อยปี ที่เที่ยวอินเทรนด์ แหล่งผลิตงานหัตถกรรมผ้าฝ้ายทอมือรายใหญ่

และเป็นที่รู้จักมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ตั้งอยู่ใน ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชมวิถีการทอผ้าฝ้ายของชุมชนชาวยองที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น

 

บ้านดอนหลวง

 

แต่เดิมหมู่บ้านดอนหลวง มีชื่อเรียกกันว่า หมู่บ้านกอถ่อน มีเชื้อสายชาวยอง อพยพมาจากเมืองเชียงรุ้ง

แคว้นสิบสองปันนาในจีนตอนใต้ เคยทำการค้าวัวค้าควายมาก่อน ต่อมาในสมัยพระเจ้ากาวิละได้กวาดต้อนผู้คน

จากเมืองยองประเทศพม่าเข้ามาตั้งบ้านเรือนในเขตเมืองลำพูน ตั้งบ้านเรือน “เก็บฮอมตอมไพร่”

เพื่อบูรณะฟื้นฟูเมืองหลังจากรกร้างจากการทำสงครามกับพม่า และได้ตั้งบ้านเรือนบริเวณที่ดอน

จึงเรียกชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า “บ้านดอนหลวง”

 

บ้านดอนหลวง

 

วิถีชีวิตของชาวยองในสมัยก่อนจะทำไร่ทำนา เลี้ยงวัวควาย และเมื่อว่างเว้นจากงานหลักแล้ว

หญิงสาวมักจะทอผ้าเพื่อใช้ในครัวเรือน โดยชาวยองเรียกการทอผ้าว่า “ตำหูก” แต่ละบ้านจะทอผ้าจากฝ้ายที่ปลูกเอง

แล้วนำมาผ่านกระบวนการปั่นฝ้ายให้เป็นเส้นด้าย จากนั้นย้อมสีเส้นด้ายด้วยวัสดุจากธรรมชาติที่ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต

จากนั้นจึงนำมาขึ้นกี่ที่มีอยู่ใต้ถุนบ้านแทบจะทุกหลังคาเรือน เพื่อทำการถักทอเป็นผ้าผืนตามขนาดที่ต้องการ

โดยผ้าที่นิยมทอกันในสมัยนั้นจะเป็นผ้าสีพื้น จากนั้นนำมาตัดเย็บเพื่อใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม

และข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป อาทิ ผ้าห่ม ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน เป็นต้น

ผู้หญิงชาวยองทอผ้าด้วยมือเป็นกันแทบทุกคน ถือเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

โดยทอเป็นลวดลายพื้นๆ ที่เรียกว่าลาย 2 ตะกอ

 

บ้านดอนหลวง

 

ต่อมาการทอผ้าฝ้ายของชาวบ้านดอนหลวงมีการพัฒนารูปแบบ สีสัน และลวดลายให้มีความทันสมัย

กลายเป็นสินค้าหัตถกรรมจากผ้าฝ้ายหลากหลายรูปแบบเช่น เสื้อผ้า ผ้าคลุมไหล่ ปลอกหมอน ผ้าม่าน

ผ้าปูโต๊ะ ผ้าปูเตียง เป็นต้น อีกทั้งยังผลิตสินค้าออกจำหน่ายเป็นสินค้าที่ระลึกไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

มากมายทั้งในและนอกประเทศ และยังพัฒนาหมู่บ้านให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

มีการสาธิตการทอผ้าแบบมือ การออกแบบทอผ้า พร้อมทั้งมีที่พักโฮมสเตย์ชมวิถีชีวิตของชาวยอง

 

บ้านดอนหลวง

 

ทุกปีบ้านดอนหลวงยังมีการจัดงาน “แต่งสีอวดลาย ผ้าฝ้ายดอนหลวง” ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าประจำปีของหมู่บ้าน

 

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าซาง โทร. 0 5352 2022
หรือ Facebook สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าซาง

 

การเดินทาง เริ่มจากทางหลวงหมายเลข 11 สายเชียงใหม่ – ลำปาง เลี้ยวขวา เข้าเมืองลำพูนที่สามแยกดอยติ

ข้ามทางรถไฟเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 116 ถนนอ้อมเมืองลำพูน จนถึงแยกสะปุ๋ง

(เข้าสู่ถนนพหลโยธินสายเก่า) ข้ามแยกไฟแดงตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร เลี้ยวขวาตรงซุ้มป้ายทางเข้าบ้านดอนหลวง

เมื่อเข้าเขตหมู่บ้านดอนหลวง

 

เครดิตภาพ : manageronline

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •