Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

เที่ยวกาดเลือกซื้อหาสินค้าพื้นเมืองขึ้นชื่อ เอกลักษณ์แห่งเมืองลำพูน กาดดอยติ หรือตลาดดอยติ ที่เที่ยวอินเทรนด์

หนึ่งในตลาดกลางของจังหวัดลำพูน ที่ได้รวบรวมสินค้าพื้นบ้าน และการเกษตรไว้หลากหลาย สารพัดสินค้าของที่ระลึก

คัดสรรจากอำเภอต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผ้าทอยกดอกเอกลักษณ์เมืองลำพูน ไม้แกะสลักจากอำเภอแม่ทา

ผ้าฝ้ายทอมือจากอำเภอป่าซาง และเครื่องเงินชาวเขาจากอำเภอลี้ สินค้าเกษตร ลำไยอบแห้ง หอม กระเทียม

สินค้า OTOP รวมทั้งผลิตภัณฑ์โครงการหลวง

 

กาดดอยติ

 

กาดดอยติ ถือเป็นศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองแห่งใหม่ของจังหวัดลำพูน เปิดตลาดไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559

เพื่อเป็นศูนย์จำหน่ายผ้าทอ แหล่งจำหน่ายของฝากของที่ระลึก ผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัดลำพูน

เป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน และกลุ่มเกษตรกรของจังหวัดลำพูน

 

กาดดอยติ

 

ภายในกาดมีการจำหน่ายผ้าทอผ้าฝ้ายที่ทอมือจากอำเภอป่าซาง ผักผลไม้เกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรโดยตรง

สินค้าจากผู้ผลิต ของที่ระลึก อาทิ เครื่องเงินชาวเขาจากอำเภอลี้ รวมไปถึงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

และผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวง ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อสินค้าซึ่งมาจากฝีมือชาวลำพูนโดยแท้จริง

ติดไม้ติดมือกลับไปเป็นที่ระลึกหรือซื้อฝากคนที่บ้าน

 

กาดดอยติ

 

เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00 – 16.00 น.

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน โทร. 0 5351 1184, 0 5351 2003

 

การเดินทาง ตั้งอยู่บนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง บ้านดอยติ ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน

ใช้ทางหลวงหมายเลข 11 เส้นถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ – ลำปาง

 

เครดิตภาพ : teethiao และ thainorthtour

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •