Shares
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

พระปรางค์สามยอด จังหวัดลพบุรี ถือเป็นโบราณสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองลพบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นแลนด์มาร์กของเมือง มีความสวยงามอลังการยิ่งใหญ่ตามแบบฉบับปราสาทขอมโบราณ

 

พระปรางค์สามยอด

 

พระปรางค์สามยอด ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

มีลักษณะเป็นปราสาทขอมในศิลปะบายน เป็นปราสาทขอม 3 องค์ เชื่อมต่อกันด้วยมุขกระสัน (อันตรละ)

โดยวางตัวในแนวเหนือ – ใต้ หันหน้าสู่ทิศตะวันออก ปราสาทประธานมีความสูงใหญ่กว่าอีก 2 องค์

โครงสร้างเป็นศิลาแลงฉาบปูน และมีการประดับประดาด้วยปูนปั้น เพื่อเป็นพุทธสถานในลัทธิวัชรยาน

ประจำเมืองละโว้หรือลพบุรี ซึ่งในขณะนั้นเป็นเมืองลูกหลวงของอาณาจักรขอม

 

พระปรางค์สามยอด พระปรางค์สามยอด

 

เดิมภายในปราสาทประธานประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรกทรงเครื่อง ปราสาททิศใต้ประดิษฐานรูปพระโลเกศวร

(พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร) สี่กร และปราสาททิศเหนือประดิษฐานรูปพระนางปรัชญาปารมิตาสองกร

ในปัจจุบันเหลือเพียงเสาประดับกรอบประตูแกะสลักเป็นรูปฤาษีนั่งชันเข่าในซุ้มเรือนแก้ว

เป็นแบบเฉพาะของเสาประดับกรอบประตูศิลปะเขมร

 

พระปรางค์สามยอด พระปรางค์สามยอด

 

ภายในพระปรางค์สามยอดมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ ที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา

อาทิ วิหารสร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาขนาดใหญ่ปางสมาธิที่สมบูรณ์ดี

เป็นศิลปะแบบสมัยอยุธยาตอนต้น อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20 โดยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ

ได้บูรณะปฏิสังขรณ์พระปรางค์สามยอดเป็นวัดในพุทธศาสนา แล้วสร้างพระวิหารก่อด้วยอิฐ

ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาผสมแบบยุโรป ในส่วนของประตูและหน้าต่าง

ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายปางมารวิชัย ศิลปะอยุธยาตอนต้น ปัจจุบันยังคงประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง

 

พระปรางค์สามยอด พระปรางค์สามยอด

 

สำหรับการเข้าชมพระปรางค์สามยอดมีค่าเข้าชม ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท

และบริเวณพระปรางค์ยังมีลิงหลายฝูง โดยมีการจำหน่ายอาหารเป็นถั่ว และกล้วยบริการแก่นักท่องเที่ยว

ที่ต้องการให้อาหารลิง นับว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันของเมืองลพบุรี

 

พระปรางค์สามยอด

 

เปิดให้บริการทุกวันพุธ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น.

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี โทร. 0 3677 0096 – 7

 

การเดินทาง พิกัด GPS : 14.803107, 100.614088

 

พระปรางค์สามยอดห่างจากตัวเมืองลพบุรีประมาณ 4.4 กิโลเมตร มุ่งหน้าไปทางทิศใต้ เส้นทางหมายเลข 1036

ประมาณ 22 เมตร แล้วออกจากวงเวียนเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 311 ที่วงเวียนที่ใช้ทางออกที่ 4 ประมาณ 1.9 กิโลเมตร

และอยู่บนเส้นทาง 311 ที่วงเวียน ใช้ทางออกที่ 2 ประมาณ 2.2 กิโลเมตร และอยู่บนเส้นทาง 311 ประมาณ 160 เมตร

 

เครดิตภาพ : กระทู้พันทิปจากคุณดับ

 


Shares
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share